De Affrica: Dros $ 3 biliwn mewn colledion cynhyrchu yn dilyn terfysgoedd

0 163

De Affrica: achosodd terfysgoedd golledion cynhyrchu gwerth mwy na $ 3 biliwn (llywodraeth)

De Affrica: achosodd terfysgoedd golledion cynhyrchu gwerth mwy na $ 3 biliwn (llywodraeth)

Mae'r aflonyddwch a achoswyd gan garchariad y cyn-Arlywydd Jacob Zuma yn Ne Affrica wedi bod yn hynod dreisgar a marwol. Ar ôl lleoli sawl mil o filwyr ar lawr gwlad, mae'r arlywyddiaeth yn sicrhau bod tawelwch wedi dychwelyd. Nawr yw'r amser i bwyso a mesur y difrod.

Achosodd y trais a ysgydwodd De Affrica ychydig ddyddiau yn ôl 50 biliwn rand (3,4 biliwn o ddoleri) mewn colledion cynhyrchu. Dynodwyd hyn ddydd Mawrth, Gorffennaf 20, y Gweinidog Busnesau Bach, Khumbudzo Ntshavheni (llun), yn ystod sesiwn friffio i'r wasg.

Dioddefodd 11 warws, 8 ffatri, 161 pwynt gwerthu a dosbarthu alcohol ddifrod sylweddol. Cafodd dros 200 o ganolfannau siopa a thua 3000 o siopau eu ysbeilio a'u difrodi, a rhoddwyd dros 100 o ganolfannau siopa ar dân. Cafodd 1400 o beiriannau ATM, 300 o fanciau a swyddfeydd post a 90 o fferyllfeydd eu fandaleiddio.

Darllenwch hefyd: Atantanarive: Ymgais llofruddiaeth yn erbyn yr Arlywydd Andry Rajoelina, dau Ffrangeg a ddangoswyd

Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar amcangyfrifon o'r Cymdeithas Perchnogion Eiddo De Affrica (Sapoa) ar gyfer KwaZulu-Natal. Dylai ffigurau ar gyfer rhanbarth Gauteng, sydd hefyd wedi'u heffeithio gan y trais, fod ar gael yr wythnos nesaf.

Dechreuodd protestiadau ddydd Iau, Gorffennaf 8 ar ôl arestio cyn-bennaeth y wladwriaeth, Jacob Zuma, a ddedfrydwyd i 15 mis yn y carchar am ddirmyg cyfiawnder, cyn troi’n derfysgoedd ychydig ddyddiau’n ddiweddarach. Roedd protestwyr wedi blocio ffyrdd mawr - rhydwelïau economaidd mewn trefi mawr a threfi bach yn nhaleithiau KwaZulu-Natal a Gauteng - i fynnu rhyddhau eu harweinydd gwleidyddol.

Mae’r terfysgoedd hyn wedi gadael o leiaf 276 yn farw, yn ôl y llywodraeth. Yn nhalaith Kwazulu-Natal, fe wnaethant achosi dirywiad o 20 biliwn rand mewn cynnyrch mewnwladol crynswth (GDP) a bygwth 150 o swyddi.

 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2207-90301-afrique-du-sud-les-emeutes-ont- Occasionne-des-pertes-de-production-selevant-a -over -3-biliwn-llywodraeth

Gadael sylw