Dyma'r arwyddion sy'n cyhoeddi'r menopos y cam newydd hwn mewn bywyd

0 238

Dyma'r arwyddion sy'n cyhoeddi'r menopos y cam newydd hwn mewn bywyd 

 

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod y menopos, sef diwedd olaf y mislif, yn cynrychioli cylch pwysig ym mywyd menyw. Yn aml mae'n digwydd o 40 oed i rai, neu hyd yn oed 60 i eraill. Ac mae llawer o ferched yn synnu ar y cyfan gan y cam hwn. Fel na fydd hyn yn digwydd eto, dyma rai arwyddion i chi a fydd yn eich helpu i baratoi ar ei gyfer.

Yn anad dim, dylech wybod nad yw'r menopos (rhoi'r gorau i gyfnodau neu'r mislif yn barhaol) yn glefyd o bell ffordd fel y mae rhai pobl yn meddwl. Yn hytrach, mae'n gam sy'n cyhoeddi diwedd cyfnod ffrwythlondeb merch.

Mae'r broses hon yn digwydd mewn grŵp oedran penodol, yn dibynnu ar gorff y fenyw. Hynny yw, gall pob merch fynd trwy ei menopos yn gynnar iawn (menopos cynnar) neu'n hwyr iawn (diwedd y menopos).

Menopos: dyma'r arwyddion sy'n nodi'r cam newydd hwn mewn bywyd

Ac i wybod a ydych chi ar drothwy menopos, dyma rai cliwiau na fydd yn sicr yn eich twyllo. Y rheini yw:

- Yn ffisiolegol, bydd eich cyfnodau'n mynd yn afreolaidd, gall hyd yn oed ddigwydd eu bod yn diflannu ac yn ymddangos ddeufis yn ddiweddarach

- Ar y lefel gorfforol, byddwch yn sylwi ar fflach poeth, yn chwysu yn hwyr yn y nos, byddwch yn teimlo tensiynau aml yn eich bronnau, cur pen, cyfog, aflonyddwch cwsg, cosi croen, magu pwysau, sychder y fagina, colli gwallt…

-Ar y lefel seicig: bydd gennych anhwylderau hwyliau, weithiau'n bryderus, yn iselder, weithiau'n nerfus neu'n ymosodol.

Rhag ofn eich bod yn sylwi ar yr arwyddion hyn a bod rhai yn eich gwneud yn anghyfforddus, mae gennych gyfle i siarad â gynaecolegydd a fydd yn darparu triniaeth ddigonol i chi, oherwydd oes, mae yna bellach fwy na thriniaethau effeithiol a fydd yn rhoi rhyddhad i chi.

3 awgrym i blesio rhieni'ch partner o'r cyfarfod cyntaf

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afrikmag.com

Gadael sylw