Mae Tsieina yn adrodd am achos dynol cyntaf ffliw adar H10N3

0 247

Mae Tsieina yn adrodd am achos dynol cyntaf ffliw adar H10N3

 

Mae China wedi riportio’r achos cyntaf o haint dynol gyda’r straen H10N3 o ffliw adar yn nhalaith dwyreiniol Jiangsu, meddai Comisiwn Iechyd Gwladol Tsieina ddydd Mawrth (Mehefin 1af).

Cafodd y dyn, preswylydd 41 oed yn Ninas Zhenjiang, ei ysbyty ar Ebrill 28 ar ôl datblygu twymyn a symptomau eraill, meddai’r NHC mewn datganiad.

Cafodd y claf ddiagnosis o’r firws ffliw adar H10N3 ar Fai 28, meddai’r Comisiwn Iechyd Gwladol mewn datganiad heb nodi sut y cafodd y dyn ei heintio â’r firws.

Roedd y dyn yn sefydlog ac yn barod i gael ei ryddhau o'r ysbyty. Ni ddaeth arsylwi meddygol ei berthnasau o hyd i unrhyw achos arall.

Nid oes unrhyw achosion eraill o haint dynol â H10N3 wedi’u nodi o’r blaen ledled y byd, meddai’r datganiad.

Mae H10N3 yn straen pathogenig isel, neu gymharol llai difrifol, o'r firws mewn dofednod ac roedd y risg o ymledu ar raddfa fawr yn isel iawn, ychwanegodd yr NHC.

Mae'r straen yn " nid firws cyffredin iawn“Meddai Filip Claes, cydlynydd labordy rhanbarthol Sefydliad Bwyd ac Amaeth Canolfan Argyfwng y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Clefydau Anifeiliaid Trawsffiniol yn Swyddfa Ranbarthol Asia a’r Môr Tawel.

 

Dim ond tua 160 o ynysoedd y firws a adroddwyd yn y 40 mlynedd hyd at 2018, yn bennaf mewn adar gwyllt neu adar dŵr yn Asia a rhai ardaloedd cyfyngedig yng Ngogledd America, ac ni chanfuwyd yr un ohonynt mewn ieir hyd yn hyn, ychwanegodd.

Bydd angen dadansoddiad o ddata genetig y firws i benderfynu a yw’n edrych fel firysau hŷn neu a yw’n gymysgedd newydd o wahanol firysau, meddai Claes.

Mae WHO yn cyhoeddi enwau newydd ar gyfer amrywiadau o'r afiechyd

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afrikmag.com

Gadael sylw