Darganfyddwch beth mae'n ei olygu i ferched wisgo cadwyni

0 142

Darganfyddwch beth mae'n ei olygu i ferched wisgo cadwyni 

 

Siawns eich bod wedi cwrdd â menywod sy'n gwisgo cadwyn a mwclis ar eu traed, mae rhai'n cario'r eitemau hyn ar un troed ac eraill yn eu gwisgo ar y ddwy droed. Mae'n debyg eich bod wedi meddwl beth yw'r ystyr?

Dywed llawer fod y dull hwn yn ffasiynol a bod y bobl sy'n eu gwisgo yn dilyn y tueddiadau, fel mae rhai enwogion yn gwisgo'r mwclis hyn ar eu traed, felly maen nhw'n dilyn y duedd hon heb sylfaen, weithiau heb wybod y tarddiad. Y ddalfa yw bod rhai yn gwisgo'r mwclis hyn wrth anwybyddu hyd yn oed yr hyn maen nhw'n ei symboleiddio.

Yn draddodiadol, roedd holl ferched y wlad yn gwisgo'r em hon a oedd yn cael ei gwerthfawrogi yn India, ar draed noeth (heb esgidiau) ac yn aml roedd modrwyau ar flaenau ei thraed. Ond mae ei ffynhonnell yn dyddio'n ôl i'r hen Aifft, Affrica lle defnyddiwyd yr arddull hon i gategoreiddio menywod ac weithiau ymyleiddio menywod bywyd gwael (po fwyaf o gadwyni sydd gennych ar eich traed, po fwyaf y byddwch chi'n datgelu nifer eich cariadon). Gall y siapiau a'r deunyddiau fod yn amrywiol, ond yn ôl eu nifer wrth y ffêr mae rhywun yn pennu statws priodasol neu gymdeithasol yr un sy'n eu gwisgo.

Dyma pam mae rhai dynion yn galw unrhyw fenyw sydd â chadwyn ar ei throed yn butain.

Ond yn ôl Wikipedia, bob tro mae menyw yn gwisgo cadwyn ar ei thraed, mae'n golygu ei bod hi'n briod, ond mewn rhai achosion mae'n golygu ei bod hi'n briod, ond mae hefyd ar gael i ddynion eraill gyda chymeradwyaeth ac anogaeth y gŵr.

Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn Affrica yn uchelfraint gwisgo'r gadwyn ar ddynion a menywod. Ymhlith y Peulhs a'r Wolofs, mae nifer y cadwyni wrth y traed yn pennu cyfoeth y teulu y mae un yn perthyn iddo. Po fwyaf sydd yna, y cyfoethocach ydych chi. Yn Les Sénoufos de Côte d'Ivoire, mae'r em hon yn cael ei gwisgo yn ystod seremonïau cychwyn, angladdau neu ddathliadau penodol. Yn gyffredinol mae'r mwclis wedi'i wneud o efydd, cwyr coll, pres. Llawer mwy mewn rhai rhanbarthau o Burkina Faso neu'r Congo, rydyn ni'n derbyn anklets fel gwaddol. Rhaid i'r priodfab gynnig sawl pâr o freichledau ar ei draed cyn iddo allu siarad am briodas.

Dyma'r 8 chwaraewr nad ydyn nhw'n difaru ymadawiad Zidane

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afrikmag.com

Gadael sylw