Amrywiad newydd o Covid “hybrid” a ganfuwyd yn Fietnam

0 192

Amrywiad newydd o Covid “hybrid” a ganfuwyd yn Fietnam

 

Mae Fietnam wedi canfod amrywiad o Covid sy'n ymddangos fel cyfuniad o'r amrywiadau Indiaidd a Phrydeinig ac sy'n gallu lledaenu'n gyflym yn yr awyr, meddai swyddogion.

Disgrifiodd Gweinidog Iechyd Fietnam Nguyen Thanh Long ddydd Sadwrn y trosglwyddiad diweddaraf fel un "peryglus iawn".

Mae firysau yn treiglo trwy'r amser ac mae'r rhan fwyaf o'r amrywiadau yn ddiniwed, ond gall rhai wneud firws yn fwy heintus.

Ers i Covid-19 gael ei nodi gyntaf ym mis Ionawr 2020, mae miloedd o dreigladau wedi’u canfod.

"Mae Fietnam wedi darganfod amrywiad newydd o Covid-19 sy'n cyfuno nodweddion y ddau amrywiad presennol a ddarganfuwyd gyntaf yn India a'r Deyrnas Unedig," meddai Nguyen mewn cyfarfod o'r llywodraeth, yn ôl yr asiantaeth. Gwasg Reuters.

Dywedodd Mr Nguyen fod yr amrywiad hybrid newydd yn fwy trosglwyddadwy na fersiynau a oedd yn hysbys o'r blaen, yn enwedig yn yr awyr. Dywedodd ei fod wedi bod a ddarganfuwyd ar ôl perfformio profion ar gleifion sydd newydd eu canfod , adroddodd y papur newydd ar-lein VnExpress.

Ychwanegodd y byddai'r cod genetig ar gyfer y firws ar gael yn fuan.

 

Mae'r amrywiad Covid-19 a nodwyd gyntaf yn India fis Hydref y llynedd - o'r enw B.1.617.2 - yn fwy trosglwyddadwy na'r amrywiad yn y DU / Caint - a elwir hefyd yn B.1.1.7 - yn ôl arbenigwyr.

Mae ymchwil yn awgrymu bod brechlynnau, fel y brechlynnau Pfizer ac AstraZeneca, yn effeithiol iawn yn erbyn yr amrywiad Indiaidd ar ôl dau ddos, ond mae'n ymddangos bod amddiffyniad un dos yn cael ei leihau.

Nid oes tystiolaeth bod treigladau yn y coronafirws yn achosi salwch llawer mwy difrifol i'r mwyafrif helaeth o bobl.

Yn yr un modd â'r fersiwn wreiddiol, mae'r risg yn parhau i fod ar ei huchaf ar gyfer pobl oedrannus neu sydd â phroblemau iechyd sylfaenol sylweddol.

Ond bydd firws sy'n fwy heintus ac yr un mor beryglus ynddo'i hun yn arwain at fwy o farwolaethau mewn poblogaeth sydd heb ei frechu.

Mae Fietnam wedi gweld pigyn mewn achosion Covid-19 yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae'r wlad wedi cofnodi mwy na 6700 o achosion o coronafirws ers dechrau'r pandemig. O'r rhain, mae mwy na hanner wedi'u cofrestru ers diwedd mis Ebrill eleni.

Mae hefyd wedi cofnodi 47 o farwolaethau cysylltiedig â Covid, yn ôl data gan Brifysgol Johns Hopkins.

Hunaniaethau niferus y swindler Samantha Azzopardi

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/news/world-asia-57296803

Gadael sylw