y newyddiadurwr Fernand Dédeh ​​yn gwneud datgeliadau annifyr am yr ymosodiad ar farics N'Dotré

0 174

y newyddiadurwr Fernand Dédeh ​​yn gwneud datgeliadau annifyr am yr ymosodiad ar farics N'Dotré

 

Yn ei golofn a gyfeiriwyd at ei ffrind a'i gydweithiwr, Barthélemy Inabo y bore Gwener hwn, mae'r newyddiadurwr Ivorian Fernand Dédeh ​​yn rhoi mwy fyth o fanylion am yr ymosodiad ar wersyll milwrol N'Dotré, y mae ei ymosodwyr yn Liberiaid.

Liberiaid yn ymosod ar wersyll milwrol Ivorian, mae'r newyddiadurwr yn datgelu yn ei golofn ddydd Gwener yma anfodlonrwydd awdurdodau Ivorian â Liberia.

« Mae gan Weinidog Materion Tramor Ivorian hawl lawn i wysio llysgennad Liberia i Côte d'Ivoire a gwneud anfodlonrwydd yr awdurdodau cenedlaethol yn hysbys. Mae cysylltiadau cymdogol da, sy'n perthyn i'r un ardal ddaearyddol, â'r un gymuned economaidd, yn gosod rhwymedigaethau a dyletswyddau.«

Datrysiadau a gymerwyd eisoes i'w unioni

« Bellach mae gan awdurdodau milwrol a barnwrol Ivorian elfennau a llwybrau i gydgrynhoi eu traethodau ymchwil ac yn arbennig i olrhain y rhwydwaith o ymosodwyr. Mewn cydweithrediad â'u cymheiriaid yn Liberia. »

Mae Fernand Dédeh ​​hefyd yn datgelu bod mwy na 90 o garcharorion wedi dianc o garchar yn Liberia a rhai wedi ceisio dychwelyd i Côte d'Ivoire. " Ar Ebrill 14, 2021, adroddodd rhybudd gan Lysgenhadaeth Côte d’Ivoire yn Liberia fod 90 o garcharorion wedi dianc o garchar Maryland, a leolir yn Happer. Nododd y rhybudd yn benodol, “Mae sir Maryland (y ddinas sydd wedi profi aflonyddwch) wrth ymyl tref Ivorian yn Tabou yn ne-orllewin Côte d’Ivoire ac yn ne-ddwyrain Liberia. O ystyried agosrwydd Côte d'Ivoire, gallai rhai o'r carcharorion hyn, y mae'r mwyafrif ohonynt yn briffyrdd, gael eu temtio i ddychwelyd i Côte d'Ivoire. ". "

Mae dinas Tabou dan wyliadwriaeth yr heddlu yn ogystal â dinasoedd cyfagos eraill yn ôl y newyddiadurwr. " Mae Tabou, mewn gwirionedd, o dan wyliadwriaeth agos. Ond hefyd ardal gyfan De, De-orllewin a Gorllewin y wlad. Nid yw'r ffynonellau a gyflwynir yn eithrio ymosodiadau enfawr. Mae'r Fyddin Genedlaethol wedi paratoi ar gyfer hyn trwy alw ar y milwyr i fod yn fwy gwyliadwrus. “Rydym yn gwybod y bydd sawl llawdriniaeth yn cael eu ceisio yn y dyddiau nesaf. Amcanion, gwasgarwch ein milwyr… ”.«

Yn ystod nos Fawrth Ebrill 20 i ddydd Mercher Ebrill 21, 2021, tua 01:00 a.m., agorodd unigolion anhysbys dân ar y milwyr a oedd wedi'u lleoli yng ngwersyll N'Dotré ym mwrdeistref Abobo. Yn ystod yr ymladd, lladdwyd 3 ymosodwr a chlwyfwyd milwr Ivorian ychydig. Datgelodd ymchwiliadau diweddarach mai Liberiaid oedd y ysbeilwyr hyn.

Mae Emmanuelle Keita yn bygwth ffeilio cwyn yn erbyn Apoutchou National am ddifenwi

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afrikmag.com

Gadael sylw