Amau 95 mewn dagrau ar set deledu, mae'n dweud cof am ei ddiweddar ddyweddi

0 102

Amau 95 mewn dagrau ar set deledu, mae'n dweud cof am ei ddiweddar ddyweddi

 

Cododd pennaeth y Syndicate lawer o emosiynau ar y we y bore yma. Torrodd Suspect 95 i lawr mewn dagrau wrth weld llun o'i ddiweddar wraig ar sioe deledu. Fel rhagarweiniad i'w gyngerdd, aeth yr arlunydd ar daith yn y cyfryngau i wahodd ei gefnogwyr i anrhydeddu'r apwyntiad, mewn gwirionedd, roedd yn westai set deledu ganol dydd Gwener yma.

Er bod arweinydd yr undeb wedi bod yn ôl mewn gwasanaeth ers sawl wythnos, mae'n amlwg bod y boen yn dal i fod yn anhydrin. Mae marwolaeth ei wraig yn parhau i fod yn ergyd galed i’r artist, sy’n ceisio orau y gallant i ymddangos gyda grym penodol er hapusrwydd ei ferch a’i gefnogwyr, fel y dywed.

Fodd bynnag, ni allai Suspect 95 helpu ond byrstio i ddagrau er cof poenus am ei ddiweddar wraig. Yn wir, roedd llun o'r un y rhannodd ei fywyd ag ef wedi'i gyflwyno iddo yn ystod y sioe deledu, gan ateb y cwestiwn am ei atgofion melys gyda'r olaf.

Cyn gynted ag yr edrychwyd ar y ciplun, ni allai Suspect 95 helpu ond ail-gofio atgofion am ychydig funudau o dawelwch. Prin, adroddodd atgofion ei ddyweddi a'i ferch, i'r rapiwr ollwng dagrau. Gan fod yr emosiwn yn uchel, ni allai Suspect 95 helpu ond crio’n fyw o’r sioe deledu.

Anfonodd yr undebwyr llafur, mewn cefnogaeth ddiamheuol, negeseuon o gysur at yr arlunydd, gan ei wahodd i aros yn gryf ar gyfer y cyngerdd yfory.

Disgwylir amheuaeth yfory dydd Sadwrn Mawrth 27 ar gyfer cyngerdd yn y Palas Diwylliant o 18 p.m.

Dyma Gyhoeddiad Awesome Joe Biden

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afrikmag.com

Gadael sylw