Roedd Rachel Maddow yn ofni y gallai COVID-19 'ladd' ei phartner - pobl

0 154

Dychwelodd angor MSNBC, Rachel Maddow, i’r tonnau awyr nos Iau gyda datguddiad somber: Mae ei phartner longtime Susan Mikula wedi bod yn brwydro yn erbyn COVID-19 ac, ar un adeg, roeddent yn ofni y gallai’r firws “ei lladd.”

Gan ddarlledu o’i chartref, lle mae hi wedi bod yn cwarantin ers bron i bythefnos, disgrifiodd Maddow Mikula, 62, fel “canol fy bydysawd” gan gofio sut roedd hi’n poeni y gallai ei cholli.

“Mae Susan wedi bod yn sâl gyda COVID yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf ac ar un adeg roedden ni wir yn meddwl bod posibilrwydd y gallai ei lladd,” meddai Maddow. “A dyna pam rydw i wedi bod i ffwrdd.”

Dywedodd Maddow, 47, ei bod wedi bod yn profi’n negyddol am y firws ond ei bod wedi bod mewn cwarantin.

“Mae hi wedi mynd yn glaf ac yn glaf, tra ceisiais ofalu amdani wrth barhau i aros yn gorfforol ar wahân iddi,” meddai Maddow am Mikula. “Y gwir yw ei bod hi'n mynd i fod yn iawn. Mae hi'n gwella. Mae hi'n dal yn sâl, ond mae hi'n mynd i fod yn iawn ac nid ydym yn ofni mwyach fel yr oeddem ni. "

Roedd Maddow, brodor o Gwm Castro a gradd Stanford, wedi bod i ffwrdd o’r awyr ers Tachwedd 6, pan drydarodd fod “cyswllt agos” â hi wedi profi’n bositif am coronafirws. Ar y pryd, ni ymhelaethodd Maddow nac MSNBC ar y datganiad. Ysgrifennodd yr angor y byddai hi “gartref yn cwarantîn’ nes ei bod yn ddiogel imi fod yn ôl yn y gwaith heb roi unrhyw un mewn perygl. ”

Gwnaeth Maddow, gwesteiwr sioe a wyliwyd fwyaf MSNBC, ddarllediad dydd Iau o'r tu mewn i'w chartref, gan ddod ar draws rhai anawsterau technegol a dadwisgo ei diffyg colur cyn gosod eu profiad coronafirws. Aeth ymlaen i erfyn ar wylwyr i gadw'n ddiogel y tymor gwyliau hwn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.mercurynews.com/2020/11/20/rachel-maddow-feared-that-covid-19-might-kill-her-partner/

Gadael sylw