Mae cyn ohebydd CRTV yn sefyll yn erbyn Equinoxe TV

0 242

Mae Ngomba Endeley, cyn gyfarwyddwr gorsaf ranbarthol CRTV Sud-Ouest yn erbyn y rapprochement y mae Equinoxe TV wedi'i wneud rhwng y swyddfa ddarlledu gyhoeddus a chanolfan ysbyty Jamot, gan arbenigo mewn trin problemau meddyliol.

Darlun (c) Hawliau wedi'u cadw

Yn wir, mewn elfen a ddarlledwyd yn y papur newydd 20 p.m. ar orsafoedd teledu Séverin Tchounkeu, newyddiadurwr, gan ymateb i ddatganiadau gwrthgyferbyniol Stephanie Djomo Fictoraidd, dioddefwr honedig argyfwng yr Anglophone, wedi adeiladu pont rhwng teledu cyhoeddus cenedlaethol a Chanolfan Jamot, sy'n enwog am ei heffeithiolrwydd wrth drin afiechydon meddwl.

“Mae'r teledu yn nhŵr alwminiwm canolfan Jamot yn Yaoundé eisoes wedi'i ardystio gan ISO 2009 yn y celwydd, trin a dadffurfiad wrth galon y genedl ”, a allem glywed ymlaen Tonnau teledu Equinoxe, Tachwedd 20, 2020. 

Dolen na all Ngomba Endeley ei dreulio. Mewn post ar ei dudalen Facebook ar Dachwedd 21, cymerodd dyn y cyfryngau dramgwydd ac ysgrifennodd: “Mae Canolfan Jamot yn ysbyty yn Yaoundé sydd wedi achub miloedd o fywydau ac yn parhau i ddarparu gwasanaethau meddygol mewn maes prin o iechyd y cyhoedd. I unrhyw un sy'n defnyddio'r sefydliad hwn fel agwedd ar watwar mewn rhyfel geiriau, mae'n annerbyniol ac yn sarhad ar y miloedd o bobl sydd wedi dod o hyd i gysur yn yr ysbyty enwog hwn. Nid yw ysbytai i fod i gael eu hymosod hyd yn oed ar adeg rhyfel ”.

Er na roddodd awdur yr adroddiad yn glir unrhyw gynnwys i'r hyn a alwodd " Y teledu yn nhŵr alwminiwm canolfan Jamot yn Yaoundé ”, Dylid nodi bod Ysbyty Jamot yn Yaoundé yn wasanaeth seiciatreg atgyfeirio yn Camerŵn, wedi'i leoli dafliad carreg o Deledu Radio Camerŵn (CRTV).

Fel atgoffa, Eugène Jamot yw enw meddyg milwrol o Ffrainc a gyfrannodd at y frwydr yn erbyn salwch cysgu yn Camerŵn yn y 1920au. Rhoddwyd ei enw i'r ysbyty hwn.  

Er ei bod yn wir bod ysbyty Jamot yn Yaoundé yn anghenraid i'r rhai â salwch meddwl, ni allwn ddiystyru'r ffaith ei fod yn cynnal arbenigeddau eraill mewn meddygaeth fel pwlmonoleg.e. Maent yn trin afiechydon yr ysgyfaint ac yn enwedig y ddarfodedigaeth. Mae llawer o gleifion sy'n dioddef o'r diciâu (syml neu aml-wrthsefyll) wedi'u mewnoli yno, heblaw am y rhai sydd wedi'u arafu'n feddyliol. Mae hefyd yn delio â malaria syml, diabetes, twymyn teiffoid ymhlith patholegau eraill.Cylchlythyr:
Eisoes wedi cofrestru mwy na 6000!

Derbyn bob dydd trwy e-bost,
y newyddion Y Bled yn Siarad na ddylid ei golli!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.lebledparle.com/fr/societe/1117040-affaire-stephanie-djomo-un-ancien-journaliste-de-la-crtv-se-dresse-contre-equinoxe-tv

Gadael sylw