Etholiad arlywyddol yn Burkina Faso: diogelwch wrth wraidd pryderon - Jeune Afrique

0 194

Poster etholiad yn Ouagadougou, Tachwedd 20, 2020.

Poster etholiad yn Ouagadougou, Tachwedd 20, 2020 © Sophie Garcia / Hans Lucas

Diogelwch yw'r prif fater yn etholiadau arlywyddol a deddfwriaethol Tachwedd 22 yn Burkina Faso, wedi'i blagio gan ymosodiadau jihadistiaid a gwrthdaro rhwng cymunedau.


Nid oedd unrhyw wltimatwm yn Gorom-Gorom. Mae'r dref hon yn rhanbarth Sahel, yn agos at ffin Nigerien, yn ffodus i elwa o bresenoldeb lluoedd amddiffyn a diogelwch yn aml. Ond mewn pentrefi cyfagos, anfonodd grwpiau arfog neges yn ffurfiol yn gwahardd pobl i bleidleisio. “Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae rhybuddion wedi cylchredeg yn nodi bod dynion arfog wedi cael eu gweld o amgylch y ddinas. Mae’r cyrffyw am 22 p.m., ond nid oes unrhyw un yn y strydoedd ymhell cyn yr amser hwn, meddai gweithiwr dyngarol sy’n gweithio yn Gorom-Gorom ar gyflwr anhysbysrwydd. Mae seicosis wedi sefydlu, a hyd yn oed yma mae pobl ychydig yn amharod i fynd i bleidleisio ddydd Sul ”.

Roedd rhanbarth Sahel yn un o'r cyntaf i gael ei daro gan yr argyfwng diogelwch sydd wedi siglo Burkina Faso ers 2015. Ym mis Tachwedd 2019, dirprwy faer Djibo wedi cael ei ladd mewn ambush heb fod ymhell o'i dref. Lai na blwyddyn yn ddiweddarach, fis Awst diwethaf, imam y brifddinas a wnaeth ei ddarganfod yn farw ar ôl iddo gael ei gipio gan ddynion arfog. Yn y rhanbarth hwn hefyd y daeth digwyddiad llofruddiol i atalnodi'r ymgyrch etholiadol ar Dachwedd 8, pan laddwyd gyrrwr ymgeisydd deddfwriaethol ar yr echel sy'n cysylltu Dori â Gorom-Gorom.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1077552/politique/presidentielle-au-burkina-la-securite-au-coeur-des-preoccupations/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux- rss-young-africa-15-05-2018

Gadael sylw