Camerŵn: dau gyfreithiwr, gan gynnwys aelod o'r MRC, wedi'u carcharu am "ddirmyg" - Jeune Afrique

0 214

Cafodd dau gyfreithiwr, gan gynnwys aelod o Fudiad Dadeni Camerŵn (MRC) y gwrthwynebydd Maurice Kamto, eu carcharu yn Douala.


Cafodd Richard Tamfu ac Armel Tchuemegne eu harestio ddydd Mercher yn Douala a threulion nhw ddeuddydd yn nalfa’r heddlu cyn cael eu “cludo i garchar New-Bell nos Wener”, datganodd Fi Christian Bissou, yn gyfrifol am faterion hawliau dynol. i gyngor Cymdeithas y Bar. "Maen nhw o dan warant arestio yn New-Bell" yn Douala, a gadarnhawyd i AFP uwch swyddog heddlu, a ofynnodd am fod yn anhysbys.

Mae Me Tamfu, aelod gweithgar o Fudiad Dadeni Camerŵn (MRC), hefyd yn adnabyddus am ei ymrwymiad i hawliau dynol, yn enwedig yn argyfwng yr Anglophone. Gweithredwyr ac actifyddion yr wrthblaid yw'r targed o arestiadau yn rheolaidd a threialon ers hynny eu harweinydd, Maurice Kamto, yn anghytuno ag ailethol Paul Biya yn 2018. Roedd Maurice Kamto ei hun, a dwsinau o aelodau’r MRC, wedi treulio naw mis yn y carchar heb gael eu rhoi ar brawf yn 2019 ar ôl dangos yn heddychlon yn erbyn ailethol arlywydd Camerŵn, yn 87 mlwydd oed. Roeddent wedi cael eu rhyddhau ar ôl pwysau rhyngwladol dwys.

Arddangos cyfreithwyr

Ond mae Maurice Kamto bellach yn cael ei gynnal yn ei gartref yn Yaoundé wedi'i amgylchynu gan yr heddlu am ddau fis, heb i’r cyfiawnder hysbysu dim iddo, ar ôl galw am “wrthdystiadau heddychlon” am ymadawiad y Pennaeth Gwladol. Mae sawl swyddog gweithredol ac actifydd MRC hefyd wedi cael eu carcharu ers hynny.

Cafodd Me Tamfu a Tchuemegne eu harestio ddydd Mercher "heb warant", yn ôl grŵp o gyfreithwyr yn mynnu eu rhyddhau ar unwaith. Yn ôl Me Bissou, mae’r cyhuddiadau’n cynnwys “dirmyg llys” a “dinistrio eiddo cyhoeddus”, yn dilyn gwrthdaro, ar Dachwedd 10, mewn llys yn Douala lle ymyrrodd yr heddlu’n dreisgar i ddadleoli cyfreithwyr arddangos ar gyfer rhyddhau dau eu hunain. Anafwyd sawl cyfreithiwr yn ystod yr ymyrraeth rymus hon gan yr heddlu.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1078273/societe/cameroun-deux-avocats-dont-un-membre-du-mrc-ecroues-pour-outrage/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux- rss & utm_campaign = rss-stream-young-africa-15-05-2018