xnxx: Dyma'r holl bethau y mae'n rhaid i chi eu gwybod cyn cael rhyw

0 2

xnxx: Dyma'r holl bethau y mae'n rhaid i chi eu gwybod cyn cael rhyw

 

Mae cael rhyw am y tro cyntaf yn gofyn am isafswm o baratoi. Dyma'r holl bethau y mae'n rhaid i chi eu gwybod cyn cychwyn!

P'un a ydych chi mewn perthynas ddifrifol neu ddim ond eisiau mynd â hi i'r lefel nesaf, mae'n rhaid i gael rhyw am y tro cyntaf ddod â chryn dipyn o straen. Nid yw'n hawdd cychwyn ar brofiad o'r fath heb deimlo'n nerfus gan ei fod yn gwestiwn o neidio i'r anhysbys. Fodd bynnag, os ydych chi'n bryderus iawn, gall hefyd olygu nad ydych chi'n barod eto ar gyfer eich profiad rhywiol cyntaf. Felly meddyliwch yn ofalus cyn gweithredu. Ond i wneud y tro cyntaf hwn yn hollol hudolus, dim byd gwell na lleiafswm o baratoi. Felly dyma'r holl bethau y mae'n rhaid i chi eu gwybod yn llwyr cyn cysgu gyda rhywun am y tro cyntaf.

Tri wedi marw mewn protestiadau yn Uganda ar ôl arestio Bobi Wine

Dewiswch y lle yn dda

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Hyd yn oed os anaml y byddwn yn meddwl am y lle cyn lansio, mae'n bwysig iawn serch hynny ei ddewis yn gydwybodol. Yn wir, rhaid iddo fod yn lle y byddwch chi'n teimlo'n gyffyrddus ynddo. Felly, rydym yn osgoi cael rhyw am y tro cyntaf gartref os ydym yn dal i fyw gyda'n rhieni neu mewn cyd-letywr. Y rheswm ? Diystyru unrhyw bosibilrwydd o gael eich synnu neu ymyrryd. Felly, mae profiad rhywiol cyntaf eisoes yn straen mawr ynddo'i hun gan mai hwn yw'r tro cyntaf y byddwn mor agored i niwed gyda rhywun. Felly mae'n well bod yn ddistaw (d) cyn gweithredu. Dewiswch le cyfforddus ac yn enwedig osgoi lleoedd cyhoeddus. Mae'n anghyfreithlon!

Anghofiwch bopeth rydych chi'n ei wybod eisoes am ryw

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Y dyddiau hyn, mae rhywioldeb yn cael ei drafod mewn llawer o ffilmiau a chyfresi. Ond mae'n debyg bod llwyfannau eraill rydych chi wedi'u clywed amdano o'r blaen, fel ar y radio neu drwy bodlediadau. Fodd bynnag, pan fyddwch yn penderfynu mentro, mae'n hanfodol nad ydych yn cyfeirio at yr enghreifftiau hyn ar D-Day. Felly, ceisiwch beidio â bod â disgwyliadau uchel mewn golwg gan fod profiadau rhywiol yn amrywio o un unigolyn i'r llall. Yn anad dim, mae'n anghyffredin ei fod yn troi allan yn union fel yr oeddem wedi'i gynllunio. Ac os nad yw pethau o reidrwydd yn wych, mae hynny'n iawn. Nid y tro cyntaf fel arfer yw'r un rydyn ni'n ei gofio.

Dewiswch bartner rydych chi'n teimlo'n hyderus gydag ef

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Rydyn ni wir eisiau mynnu’r pwynt hwn. Mae cael rhyw am y tro cyntaf yn ddigon trawiadol heb gael pwysau partner na fyddwch yn gyffyrddus ag ef. Dewiswch ef / hi yn ofalus fel bod y profiad hwn yn mynd cystal â phosib. Yn yr un modd, peidiwch â lansio allan i blesio'r un sy'n rhannu eich bywyd. Mae'n rhaid i chi fod yn hollol sicr ohonoch chi'ch hun cyn gweithredu fel bod eich tro cyntaf yn gofiadwy am yr holl resymau cywir. Ac os yn ystod y rhagofynion, rydych chi'n teimlo o'r diwedd nad ydych chi'n barod, peidiwch ag oedi cyn dweud stopio. Mae'n gyfreithlon hefyd!

Mae Eudoxie Yao yn tanio'r cynfas gyda lluniau bron yn noeth

Cynllunio pob dull atal cenhedlu

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Yno eto, rydyn ni'n torri drysau agored ond mae'n bwysig iawn cael gorchudd. Os oes risg o feichiogrwydd gyda'ch partner, darganfyddwch am ddulliau atal cenhedlu. A beth bynnag sy'n digwydd, defnyddiwch gondom hyd yn oed os ydych chi'n cadw at ryw geneuol yn unig. Peidiwch â chymryd y risg leiaf a hyd yn oed yn fwy felly am eich tro cyntaf. Byddai'n drueni difetha profiad mor wych trwy fod yn ddi-hid.

Cyfathrebu â'ch partner

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Hyd yn oed os nad oes gan eich partner brofiad yn y maes hwn chwaith, mae'n hanfodol cyfathrebu ag ef / hi am eich dymuniadau ond hefyd am eich terfynau. Mae'n naturiol bod gennych ofnau ac nad ydych chi am roi cynnig ar rai pethau, yn enwedig am eich tro cyntaf. Felly peidiwch ag oedi cyn ei drafod gyda'ch partner a dywedwch wrtho ef / hi os oes unrhyw leoedd nad ydych chi am iddo / iddi gyffwrdd â nhw. Bydd siarad amdano yn rhyddhau'r pwysau!

Ceisiwch fwynhau'r foment

Credyd:
Credyd: Getty Images / Laetizia Haessig / EyeEm

Er y bydd nerfusrwydd yn amlwg yn cymryd drosodd, ceisiwch osgoi rhoi pwysau arnoch chi'ch hun a meddwl am yr hyn rydych chi'n ei wneud neu sut olwg sydd ar eich corff. Nid yw'n hawdd cyflawni hyn ond mae'n un o'r amodau a fydd yn caniatáu ichi fwynhau'r foment a'r pleser y mae eich partner yn ei roi ichi yn ystod yr eiliad mor agos atoch hon. Mae'n annhebygol, yn wir, ei fod ef / hi yn canolbwyntio ar eich diffygion. I'r gwrthwyneb! Cymerwch anadl ddwfn a gadewch i'ch hun fynd. Ac am fwy o gyngor bob amser,

Rhedodd Véronique Genest yn erbyn buddugoliaeth Joe Biden a gythruddodd ddefnyddwyr y rhyngrwyd

Gadael sylw