Sut i lanhau'ch Mac - Awgrymiadau

0 151

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar gan * * _Francis_
.

Ydy'ch Mac wedi bod yn segura ers cryn amser? Mae hyn yn digwydd yn eithaf cyffredin, ac nid yw o reidrwydd oherwydd ei fod yn heneiddio neu wedi'i ddifrodi, gallai ei yriant caled fod yn llawn! Cyn mynd allan i brynu un newydd, ceisiwch lanhau ychydig a rhyddhau rhywfaint o le ar eich dreif. Dyma sawl awgrym i'ch helpu chi i wagio'ch gyriant caled o ffeiliau diangen, a rhoi gweddnewidiad i'ch Mac.

Dileu apiau nas defnyddiwyd

Yn gyntaf oll, dileu unrhyw gymwysiadau trydydd parti diangen neu ddyblyg, gallwch hefyd gael gwared ar y cymwysiadau sy'n dod yn safonol â'ch Mac os na ddefnyddiwch nhw; iMovie, iPhoto, GarageBand, maen nhw'n cymryd llawer o le ar eich disg, a does dim pwynt eu cadw os nad oes eu hangen arnoch chi. Os nad ydych yn hollol siŵr na fydd angen ceisiadau penodol arnoch byth eto, gwnewch yn siŵr bod gennych y modd i'w hailosod yn y dyfodol, rhag ofn….

Am y weithdrefn, gweler y tiwtorial yn egluro sut i ddadosod meddalwedd ar Mac.

Llwythwch i fyny eich fideo

"Cwestiynau Cyffredin: Sut i lanhau'ch Mac"

Rhaglenni rheoli gofod wedi'u defnyddio

Mae yna sawl rhaglen sy'n caniatáu ichi "ddelweddu" y gofod y mae eich ffeiliau yn ei gymryd ar eich gyriant caled, gan ddefnyddio rhagolwg 3D neu gyda blociau lliw er enghraifft. Diolch i hyn, byddwch yn gallu gweld a yw'r ffeiliau hyn yn ddefnyddiol i chi ai peidio, os gallwch eu dileu, eu cywasgu (eu harchifo), neu eu cadw'n allanol:

Archifwch eich ffeiliau

Mae'n cymryd ychydig o drefniadaeth, ond pan fydd gennych chi lawer o ffeiliau, ystyriwch archifo'r rhai nad ydych chi'n eu defnyddio mwyach. Ar gyfer hynny mae'n syml iawn, mae'n rhaid i chi glicio ar y dde ar eich ffolder neu'ch ffeil i gywasgu, ac rydych chi'n dewis "Creu archif o (eich ffeil)" neu "Cywasgu (eich ffeil)". Yna bydd ffeil ZIP yn cael ei chreu, dim ond ar eich cyfrifiadur y bydd yn rhaid i chi ei storio, neu ei throsglwyddo i yriant allanol neu i'ch Cwmwl er enghraifft!

Clirio ffeiliau a storfeydd dros dro o'ch Mac

Ar gyfer fersiynau hŷn o Mac OSX, mae'r system yn rhedeg sgriptiau cynnal a chadw yn awtomatig gyda'r nos pan fydd y cyfrifiaduron wedi'u diffodd. Felly nid yw'n cael ei lanhau'n rheolaidd. Ar y llaw arall, mae gennych gymwysiadau a all eich helpu i wneud y gwaith cynnal a chadw hwn yn fwy rheolaidd. Onyx yn un ohonyn nhw. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i ddefnyddio'r fersiwn o Onyx sy'n cyfateb i'ch fersiwn chi o Mac OS wedi'i osod.

Gweler y tudalennau hyn hefyd, yn dibynnu ar fersiwn Mac OS neu OS X dan sylw:

Gallwch hefyd wneud hyn â llaw yn Darganfyddwr / Cymwysiadau / Cyfleustodau / Terfynell. Unwaith yn y Terfynell, teipiwch:

sudo cyfnodol bob dydd yn wythnosol bob mis

yna dilyswch gyda'r allwedd Enter. Gofynnir i chi am gyfrinair eich gweinyddwr, ei lenwi, ac aros i'ch system wneud y canlynol. Caewch y Terfynell pan fydd y gwaith cynnal a chadw wedi'i gwblhau.

Dileu eich hen gopïau wrth gefn iOS

Mae eich iPhone neu iPad yn perfformio copïau wrth gefn awtomatig pan fyddwch chi'n ei blygio i mewn, yna bydd eich hen gopïau wrth gefn yn ddiangen ... Dyma sut i'w dileu:

  • Ewch i: Darganfyddwr / Llyfrgell / Cymorth Cymhwyso / MobileSync / Ffolder Wrth Gefn.
  • Yna dilëwch eich holl hen gopïau wrth gefn (byddwch yn ofalus i gadw'r rhai mwyaf diweddar) trwy eu rhoi yn y bin ailgylchu (cofiwch wagio'r bin ailgylchu er mwyn i'r dileu ddod i rym).

Gwagiwch rai ffeiliau yn rheolaidd

  • Yn aml yn angof, mae'r ffolderi “Lawrlwythiadau”, “Fideos” neu “Cerddoriaeth” weithiau'n cynnal ffeiliau nad oes eu hangen arnoch mwyach, ac a all gymryd lle (ffilmiau, ffotograffau, cerddoriaeth). Cofiwch ymweld ag ef yn rheolaidd.
  • Peidiwch ag anghofio pasio ffeiliau diweddaru o'ch iPhone: Darganfyddwr / Llyfrgell / iTunes / iPhone / Diweddariadau Meddalwedd, a dileu hen gopïau wrth gefn diangen.
  • Mae delweddau disg hefyd yn aml yn cael eu hanghofio, nhw yw'r DMGs (sy'n cael eu harddangos pan fyddwch chi'n gosod cais): dim ond eu llusgo i'r sbwriel.

Sylw : Peidiwch ag anghofio gwagio'ch bin ailgylchu yn rheolaidd i ddilysu'ch dileu ac arbed mwy fyth o le !!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.commentcamarche.net/faq/42349-comment-nettoyer-son-mac

Gadael sylw