Cynnal a Thrwsio Mac OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10 (Llew, Mountain Lion, Mavericks a Yosemite) - Awgrymiadau

0 1

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar gan * * _Francis_
.

Cynnal a chadw sylfaenol

Mae arferion glanhau rheolaidd, o'r enw "Dyddiol, Wythnosol, Misol" yn cael eu rhaglennu yn ddiofyn mewn modd awtomatig ar adegau penodol.

Os na ellid gwneud yr arferion cynnal a chadw hyn ar yr amseroedd a drefnwyd (Mac mewn cwsg neu gau), cânt eu gwneud yn awtomatig pan fydd y Mac yn deffro.

Felly nid oes angen poeni mwyach am y tasgau hyn, fel yn y gorffennol.

Am fwy o wybodaeth, gweler y tudalennau Apple hyn:

Gallwn hefyd fod yn fodlon gwneud glanhau o bryd i'w gilydd, bob pythefnos, neu bob mis, er enghraifft, gyda chyfleustodau a fydd yn gwneud gweithrediadau glanhau eraill yn ychwanegol, megis atgyweirio caniatâd y ddisg, gwagio'r caches, boncyffion carthu, ac ati ...

Gydag Onyx er enghraifft sydd i'w gymryd yma:

https://www.titanium-software.fr/fr/onyx.html

Byddwch yn ofalus i gymryd y fersiwn gywir.

Unwaith y bydd delwedd y ddisg yn y ffolder "Dadlwythiadau", rydych chi'n ei mowntio trwy glicio ddwywaith,

yna rydyn ni'n rhoi'r cais yn y ffolder “Ceisiadau”.

Ar ôl hynny, gellir taflu a thaflu delwedd y ddisg.

I ddefnyddio Onyx nesaf, y weithdrefn:

 • Rhoi'r gorau i'r holl gymwysiadau rhedeg
 • Lansio Onyx
 • Gadewch iddo wirio statws SMART y gyriant caled (mae SMART yn ddiagnostig o'r cyflwr mecanyddol)
 • Gadewch i Onyx wirio strwythur y gyfrol (mae hyn yn rhybuddio a oes angen atgyweirio'r system yn ogystal â glanhau)
 • Yna rhowch gyfrinair i'r Gweinyddwr pan fydd yn gofyn amdano
 • Darllenwch neu gau'r Nodyn Gwybodaeth Bwysig. (yn newislen Onyx / Preferences / "Negeseuon a hanes", gallwch analluogi agoriad y ffenestr hon wrth lansio Onyx)
 • Cliciwch ar y botwm "Automation"
 • Gwiriwch yr holl flychau ac eithrio "Arddangos cynnwys y ffolder" i beidio ag addasu dewisiadau cyflwyno ffenestri ffolder
 • Efallai na allech hefyd wirio'r blwch sy'n gysylltiedig ag ailadeiladu'r mynegai Sbotolau.
 • Cliciwch ar "Run"
  • Ailgychwyn y Mac
  • Ar ôl yr ailgychwyniad 1af, yn ystod yr eiliadau cyntaf o ddefnydd, gall y Mac ymddangos yn llai ymatebol, mae hyn yn normal.
  • Os dechreuwyd ailadeiladu'r mynegai chwilio gan Spotlight, ni fydd y chwiliad hwn yn weithredol ar unwaith wrth ailgychwyn. Bydd yn rhaid aros nes bydd y mynegai hwn wedi'i ailadeiladu'n llwyr. Gall gymryd awr neu fwy yn dibynnu ar gynnwys y ddisg.

Gallwch hefyd ddefnyddio Cynnal a Chadw, o'r un golygydd ag Onyx

https://www.titanium-software.fr/fr/maintenance.html

Mae cyfleustodau eraill, yn eithaf syml a chyfleus i'w glanhau ar Mac, ac yn ddigonol yn eu fersiynau rhad ac am ddim,

Er enghraifft:

iBoostup :

https://www.iboostup.com

Nodyn pwysig : Peidiwch byth â gosod MacKeeper

Nodyn pwysig : peidiwch byth â gosod MacKeeper

Ail-flaenoriaethu'r uned reoli

Weithiau bydd y Mac yn ymddwyn yn annormal heb wybod yr union reswm, er enghraifft: nid yw'r socedi USB yn cyfathrebu mwyach, nid yw'r bysellfwrdd yn gweithio'n iawn nac anghysonderau eraill. Yn yr achosion hyn, gall ailosod yr uned reoli ddatrys y broblem, ar gyfer hyn gweler y weithdrefn syml sy'n addas ar gyfer y model Mac, ar y dudalen hon:

https://support.apple.com/fr-fr/HT201295

Y gwahanol gamau o atgyweirio'r ddisg gychwyn

RHAN: Ar gyfer Macs cludadwy, rhaid cyflawni'r holl weithrediadau hyn pan fydd y Mac yn cael ei bweru gan y prif gyflenwad. Peidiwch â chymryd rhan yn y math hwn o weithrediad pan fydd y mac yn rhedeg ar fatri â gwefr fwy neu lai.

Nodyn: Ers i Mac OS X 10.7 osod OS X, mae'n creu rhaniad achub cudd yn awtomatig gyda'r bwriad o ganiatáu atgyweiriadau neu ailosod heb droi at gyfaint allanol. Ond byddwch yn ymwybodol na fydd y rhaniad brys hwn yn cael ei greu yn achos gosodiad OS X 10.7 neu fwy, ar gyfrol sydd eisoes wedi'i rhannu. (ac eithrio rhaniad Boot Camp posibl, na fydd yn atal creu'r rhaniad brys hwn).

Dechreuwch estyniadau i'r anabl

Sylwch, os byddwch chi'n dechrau gyda'r bysellau cmd a V sy'n cael eu dal i lawr, bydd y Mac yn cychwyn yn y modd Verbose, hynny yw, gan ddangos y gwahanol gamau cychwyn ar y sgrin, weithiau gall helpu i ddod o hyd i broblem. (DS: gelwir yr allwedd cmd hefyd yn allwedd Apple. Dyma'r allwedd sydd wedi'i gosod yn union wrth ymyl y bar gofod)

NODYN: Ewch ymlaen ar ôl datgysylltu unrhyw ddyfais trydydd parti. Gadewch fysellfwrdd a llygoden Apple yn gysylltiedig yn unig. Mewn rhai achosion anodd, efallai y bydd angen tynnu cardiau trydydd parti sydd wedi'u gosod yn y Mac hyd yn oed.

Cychod ac atgyweirio o'r rhaniad achub

Gan ddechrau yn "modd Defnyddiwr Sengl" a gweithdrefn fsck -fy

Bydd y Mac yn ailgychwyn yn normal

Am fwy o wybodaeth, gweler y dudalen Apple hon:

Mewn achos o fethiant atgyweiriadau

Os bydd y problemau'n parhau neu na ellir atgyweirio'r gyriant caled, bydd angen i chi:

Gellir creu Allwedd USB 10.8 gan ddefnyddio'r weithdrefn hon:

https://www.commentcamarche.net/faq/35988-creer-une-cle-usb-d-installation-d-os-x-10-8-alias-mountain-lion

Gellir cynhyrchu allwedd USB 10.9 gan ddefnyddio un o'r gweithdrefnau a roddir yma:

https://www.commentcamarche.net/faq/38223-creer-une-cle-usb-d-installation-pour-os-x-10-9-alias-mavericks

Gellir cynhyrchu allwedd USB 10.10 gan ddefnyddio'r weithdrefn hon:

https://www.commentcamarche.net/faq/41668-creer-une-cle-usb-d-installation-os-x-10-10-yosemite

 • Naill ai defnyddiwch feddalwedd sy'n gallu ail-greu Cyfeiriadur y gyriant caled. Ymddengys i mi mai'r mwyaf effeithiol yn y sefyllfa hon DiskWarrior ; mae'n feddalwedd fasnachol gymharol ddrud, ond yn effeithlon ar y cyfan.

Francis.

.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.commentcamarche.net/faq/36405-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-7-os-x-10-8-os-x-10 -9-os-x-10-10-llew-mynydd-llew-mavericks-ac-yosemite

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.