Y Tywysog William yn dod o hyd i ryddid wrth iddo 'fwynhau' lle gwag gan Meghan a Harry - arbenigwr

0 196

Y Tywysog William a Kate, Duges Caergrawnt, wedi bod yn gweithio’n ddi-baid trwy gydol y pandemig coronafirws, gan gamu i fyny at y plât fel y Teulu Brenhinol yn colli dau aelod hŷn - Meghan a Harry. Ac, yn ôl yr awdur brenhinol Robert Lacey, mae Dug Caergrawnt bellach yn "mwynhau'n fawr" yn llenwi'r lle a adawyd gan ei frawd a'i chwaer-yng-nghyfraith. 

{%=o.title%}

Yn ymddangos ar raglen yr Unol Daleithiau Tamron Hall Show, gofynnwyd i Mr Lacey pa mor ddwfn yn ei farn ef yw'r rhaniad rhwng y brodyr.

Meddai: “Fel brodyr, ar un ystyr, maen nhw'n aros yn agos at ei gilydd.

“Mae Harry wedi siarad am hyn tra nad yw William, sy’n fwy botwm, yn fwy gofalus, erioed wedi dweud unrhyw beth am y record.

"Ond dywedodd Harry, pan oedd yn Affrica y llynedd, 'rydyn ni ar wahanol lwybrau ond byddwn ni yno bob amser i'n gilydd fel brodyr' ac rwy'n credu bod hynny'n wir.  

tywysog newyddion William rhwyg newyddion tywysog harry meghan markle newyddion brenhinol teulu brenhinol

Mae'r Tywysog William wedi cynnal ymrwymiadau yn bersonol a thrwy gyswllt fideo dros yr ychydig fisoedd diwethaf (Delwedd: GETTY)

tywysog newyddion William rhwyg newyddion tywysog harry meghan markle newyddion brenhinol teulu brenhinol

Brawd hynaf Harry yw'r Tywysog William (Delwedd: GETTY)

“Yn ddiweddar bu adroddiad ym Mhrydain fod William wedi bwlio Harry, ac o fewn dwy neu dair awr roedd datganiad ar y cyd gan y ddau frawd yn dweud nad yw hynny’n wir.

“Nid bwli oedd William, ni chafodd Harry ei fwlio, ac fel dynion ifanc a oedd yn ymwneud â materion iechyd meddwl roeddent am gael hynny'n iawn allan o'r ffordd.

“Felly mae’n dangos pan allan nhw fod, gallant fod yn agos at ei gilydd. 

DARLLEN MWY: Rhybudd Meghan a Harry: Gwnaeth Sussexes 'wall ofnadwy' gyda Netflix

tywysog newyddion William rhwyg newyddion tywysog harry meghan markle newyddion brenhinol teulu brenhinol

Credir i'r Tywysog Harry a'r Tywysog William weld ei gilydd ddiwethaf yn bersonol ddechrau mis Mawrth 2020 (Delwedd: GETTY)

“Ond nid damwain yw bod Harry yn byw yng Nghaliffornia gyda Meghan, gyda chyfandir cyfan a chefnfor rhyngddo ef a William.

"Ac mae William bellach yn mwynhau'r gofod cyhoeddus y mae Harry a Meghan wedi gadael iddo. "

Wrth ddatgelu ei farn am y berthynas rhwng Harry a William, cyfeiriodd Mr Lacey, awdur Battle of Brothers, at ddau ddatganiad. 

PEIDIWCH Â CHANIATÁU 

tywysog newyddion William rhwyg newyddion tywysog harry meghan markle newyddion brenhinol teulu brenhinol

Mae'r Tywysog Harry bellach yn byw yng Nghaliffornia gyda Meghan a'u mab (Delwedd: GETTY)

tywysog newyddion William rhwyg newyddion tywysog harry meghan markle newyddion brenhinol teulu brenhinol

Ymgasglodd y Teulu Brenhinol yn Trooping the Colour y llynedd (Delwedd: GETTY)

Gwnaethpwyd y cyntaf gan Tywysog Harry yn ystod ei daith i Affrica, pan gyfaddefodd i’r newyddiadurwr Tom Bradby mewn cyfweliad ar gyfer rhaglen ddogfen ITV Harry & Meghan: An African Journey, roedd ef a’i frawd “ar lwybr gwahanol”.

Cyhoeddwyd yr ail ddatganiad y cyfeiriodd Mr Lacey ato ar y cyd gan swyddfeydd y Cambridges a’r Sussexes ym mis Ionawr, ychydig ddyddiau ar ôl i Meghan a Harry gyhoeddi eu bwriad i gamu yn ôl fel uwch royals.

Credir bod eu neges ar y cyd wedi cyfeirio at stori a gyhoeddwyd gan y Times ar Ionawr 13 lle dyfynnodd y papur newydd ffynhonnell yn honni bod y Sussexes wedi cael eu gwthio i ffwrdd o’r Teulu Brenhinol gan agwedd “bwlio” y Tywysog William.  

tywysog newyddion William rhwyg newyddion tywysog harry meghan markle newyddion brenhinol teulu brenhinol

Mae'r Tywysog Harry a Meghan Markle wedi camu i lawr fel royals hŷn (Delwedd: EXPRESS)

Mewn cerydd clir i unrhyw honiad tebyg, dywedodd llefarwyr dros y Sussexes a’r Cambridges ar y pryd: “Er gwaethaf gwadiadau clir, rhedodd stori ffug mewn papur newydd yn y DU heddiw yn dyfalu am y berthynas rhwng Dug Sussex a Dug Caergrawnt.

“I frodyr sy’n poeni mor ddwfn am y materion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl, mae defnyddio iaith ymfflamychol fel hyn yn sarhaus ac o bosibl yn niweidiol. "

Credir i'r Tywysog Harry a'r Tywysog William weld ei gilydd ddiwethaf yn bersonol yng ngwasanaeth Diwrnod y Gymanwlad ym mis Mawrth, ymgysylltiad brenhinol cyhoeddus olaf y Sussexes.

Yn fuan wedi hynny, teithiodd y Sussexes ar draws y pwll i ddychwelyd at eu mab Archie Harrison yn British Columbia ac yn ddiweddarach symudodd yr un mis i Los Angeles i ddechrau eu bywydau ôl-frenhinol. 

tywysog newyddion William rhwyg newyddion tywysog harry meghan markle newyddion brenhinol teulu brenhinol

Y Tywysog William a Kate yn ymweld ag Ysbyty St Bartholomew yn Llundain (Delwedd: GETTY)

O'r fan honno, fe wnaethant gadw mewn cysylltiad â'u nawdd trwy alwadau fideo.

Treuliodd y Tywysog William a Kate y broses gloi gyntaf yn Anmer Hall yn Norfolk, lle gwnaethant gynnal ymrwymiadau brenhinol trwy gyswllt ffôn a fideo yn ogystal â lansio cyfres o fentrau allweddol.

Ym mis Ebrill, cefnogodd y Tywysog William Our Frontline yn agored, platfform 24/7 gyda'r nod o gefnogi gweithwyr allweddol sy'n cael trafferth gydag iechyd meddwl yn ystod y pandemig.

Ym mis Mai, lansiodd Kate, mewn cydweithrediad â’i nawdd yr Oriel Bortreadau Genedlaethol, Hold Still, cystadleuaeth ffotograffiaeth gyda’r nod o bortreadu Prydain yn ystod y cyfnod cloi.   

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.express.co.uk/news/royal/1361184/prince-william-news-rift-prince-harry-meghan-markle-royal-news-royal -family

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.