Xbox Series X: mae rhai consolau yn cau i lawr unrhyw bryd

0 90

Cyfres X Microsoft Xbox

Gyda phob cenhedlaeth newydd o ddyfeisiau electronig, ei siâr o broblemau. Mae'n anochel gan fod y cynhyrchion hyn yn gymhleth. Heddiw, yr Xbox Series X sy'n siarad amdano, ac nid am resymau da.

Rydym i gyd yn gwybod pa mor rhwystredig y gall fod i dderbyn gêm fideo newydd, ei gosod a'i lansio dim ond i sylweddoli o fewn eiliad neu fel nad yw'r gweinyddwyr yn dal i fyny neu fod y gêm yn dioddef o ansefydlogrwydd niferus ac amrywiol. Mae hyn yn difetha profiad y chwaraewr yn llwyr. Wedi dweud hynny, gyda'r cwbl newydd Cyfres Xbox X. de microsoft, nid y gemau sydd dan sylw ond y consol ei hun.

Caeodd Xbox Series X yn annisgwyl

Mewn cyfres o swyddi cyhoeddedig ar y fforymau Microsoft help, mae rhai perchnogion diweddar Xbox Series X yn adrodd bod eu consol yn cau i lawr ar unrhyw adeg. Gan amlaf ar yr amser gwaethaf, wrth gwrs. Yn ôl yr adroddiadau, pan fyddant yn ceisio llwytho gêm, ar ôl tua 5-10 eiliad mae'r consol yn diffodd, yn llwyr. Mae rhai gamers wedi ceisio ailosod y gêm trwy berfformio ailosodiad ffatri, yn anffodus yn ofer.

Beio hi ar gemau gen nesaf?

Wedi dweud hynny, mae'n ymddangos bod trafodaeth sydd eisoes yn boblogaidd iawn yn pwyntio bysedd at ddwy gêm yn benodol. Y rhain fyddai Credo Valhalla Assassin a'r diweddaraf Call of Dyletswydd. Mae'n edrych fel nad oes gan deitlau Xbox cenhedlaeth flaenorol unrhyw faterion yn llwytho. A dim ond y gemau hynny fyddai'n achosi problemau, gan orfodi'r Xbox Series X i ailgychwyn.

Mae rhai wedi awgrymu y gallai'r mater fod gyda lleoliad yr Xbox Series X ei hun. Os rhoddir y consol ar ffabrig, mae'n bosibl y bydd y ffabrig yn gorboethi, gan beri i'r system gau. Neu gallai'r consol fod wedi'i ddifrodi wrth ei gludo, sydd bellach yn achosi'r problemau hyn. Beth bynnag, nid yw Microsoft wedi cyfathrebu'n swyddogol ar y pwnc eto. Hynny yw, os ydych wedi archebu eich Xbox Series X, neu os ydych eisoes wedi'i gael o ran hynny, byddwch yn cadw llygad barcud ar y broblem hon o gau system annisgwyl. Beth bynnag, gadewch i ni obeithio nad yw'n rhy gyffredinol ac yn hawdd ei gywiro.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.begeek.fr/xbox-series-x-aintyes-consoles-seteigne-nispens-quand-350010

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.