Mae enwogion yn talu teyrnged i 130 o ddioddefwyr bomiau Paris 5 mlynedd yn ddiweddarach

0 15

Mae enwogion yn talu teyrnged i 130 o ddioddefwyr bomiau Paris 5 mlynedd yn ddiweddarach

 

Mae dydd Gwener, Tachwedd 13, 2020 yn nodi pumed pen-blwydd trist ymosodiadau Paris, lle collodd 130 o bobl eu bywydau. I gofio, ond hefyd i dalu teyrnged iddynt, roedd gan bersonoliaethau o bob cefndir y geiriau cywir.

Bob Tachwedd 13, ers pum mlynedd, mae wedi bod yr un blas chwerw. Mae Groggy, Ffrainc yn cofio'r 130 o bobl a fu farw yn y bomiau ym Mharis, o uffern y Bataclan i'r ergydion yn y terasau, yn ogystal â'r bomio hunanladdiad o amgylch y Stade de France. Mae'n anodd hefyd anghofio'r ornest enwog hon rhwng Ffrainc a'r Almaen, y delweddau o'r ffrwydradau ac ymyrraeth y GIGN o fewn y Bataclan.

Yn lle cofio arswyd a marwolaeth, talodd llawer o enwogion a phersonoliaethau Ffrainc, o bob cefndir, gwrogaeth i'r rhyddid i fyw, i garu, i chwerthin a hyd yn oed i yfed. Cyhoeddodd llawer hefyd trombinoscope o luniau o'r dioddefwyr. Mae pob un felly wedi dewis talu gwrogaeth iddynt.

« Am yr hawl anymarferol i wrando ar gerddoriaeth, caru, canu, darlunio. Am ryddid, cydraddoldeb a brawdgarwch. Ar gyfer yr wynebau hyn. Oherwydd yn wahanol i derfysgwyr, rydyn ni ar ochr bywyd. Cofiwch Dachwedd 13“, Ysgrifennodd Marlène Schiappa ar Twitter. " Bob Tachwedd 13 am 5 mlynedd, mae ein calonnau'n tynhau. Fy holl feddyliau i deuluoedd ac anwyliaid y dioddefwyr“, Ysgrifennodd Melissa Theuriau yn dyner ar Instagram. " Rydyn ni'n meddwl amdanyn nhw, eu teuluoedd, eu ffrindiau ... Nid ydym yn anghofio ”, ychwanegodd Julie Gayet, wrth rannu lluniau'r dioddefwyr.

Slimane anadnabyddadwy a metamorffedig yn gorfforol (llun)

Hugo Clément, rhannodd y llun o ddau gariad a gollodd eu bywydau y noson honno. " Roedd Marie Lausch a Mathias Dymarski yn caru ei gilydd. Roedden nhw'n 22 a 23 oed. Fe'u llofruddiwyd gan derfysgwyr yn y Bataclan ar Dachwedd 13, 2015, wrth fynd i gyngerdd. Maen nhw ymhlith y 130 o ddioddefwyr a gwympodd yn ystod y diwrnod ofnadwy hwn a oedd yn ein nodi ni i gyd am oes. Ni fyddwn yn eu hanghofio ”, ysgrifennodd, gan rannu llun ohonyn nhw.

xnxx: Mae Clara M yn rhannu lluniau newydd poeth, ni all cefnogwyr fynd â nhw mwyach

Aeth maer Paris, Anne Hidalgo, i’r lleoedd yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan yr ymosodiadau hyn bum mlynedd yn ôl. Anrhydeddodd yn arbennig funud o dawelwch o flaen y Bataclan, ochr yn ochr â'r Prif Weinidog Jean Castex. Pasiodd y PS etholedig o flaen y bar hefyd Yr amseroedd da, y collodd ei reolwr ei wraig bum mlynedd yn ôl. Gallem ddod o hyd i'w dystiolaeth gref, a rhai goroeswyr eraill, yn y rhaglen ddogfen mergitur NEC anwadal a ddarlledwyd ddoe ar TMC, ac ar gael ar Netflix.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.