Slimane anadnabyddadwy a metamorffedig yn gorfforol (llun)

0 255

Slimane anadnabyddadwy a metamorffedig yn gorfforol (llun)

 

Mae sawl blwyddyn wedi mynd heibio ers i’r gantores a’r actores o Ffrainc ddechrau ymladd colli pwysau. Darganfu ei gefnogwyr ymddangosiad arall ohono yn enwedig gan iddo golli ychydig bunnoedd. Os yw rhai enwogion benywaidd eisiau colli ychydig bunnoedd, mae yna sêr gwrywaidd hefyd sy'n breuddwydio am gael silwét enghreifftiol fel Slimane.

Mae Matt Pokora yn cyhoeddi newyddion ofnadwy i'w gefnogwyr

Mae Slimane yn mynd i banig ar y we ar ôl datgelu ei chorff newydd

Y canwr 31 oed o Yn erbyn yn cael ei ddilyn yn fawr ar rwydweithiau cymdeithasol a gyda phob un o'i ymddangosiadau, mae'n dangos ymddangosiad newydd. Mae'n rhannu'n rheolaidd gyda thanysgrifwyr ei dudalen Instagram, lawer o luniau o'i fywyd bob dydd. Gwnaeth ei golli pwysau rhyfedd argraff fawr ar ei gefnogwyr a fyddai wedi caniatáu iddo newid ei olwg. Mae Slimane wedi profi cyfres o ddigwyddiadau yn ei fywyd yn ystod y misoedd diwethaf. Roedd y caethiwed cyntaf wedi troi ei gynlluniau wyneb i waered wrth iddo baratoi ar gyfer taith gyda Vitaa. Roedd y ddau artist wedi aros yn gyfyngedig i'w cartref gan ddweud eu bod am wneud y gorau o'r caethiwed. Unwaith eto wedi'i gyfyngu ar ôl y cyhoeddiad a wnaed gan Arlywydd y Weriniaeth am ailgyfuno ar Hydref 30, mae'r canwr Ffrengig 31 oed wedi dod o hyd i hobi newydd, sef metamorffosis.

 

Yn annwyl iawn gan ei gefnogwyr, nid yw cyhoeddiadau Slimane yn mynd heb i neb sylwi. Ar ôl gohirio eu taith gyda Vitaa gyntaf, cyhoeddodd y ddau gantores ail ohirio fis Medi diwethaf ar ôl aros sawl mis gan fod y ddau artist yn awyddus i ddychwelyd i'r llwyfan ar ôl yr holl amser hwn. Ers y cyhoeddiad bod y prosiect wedi’i ganslo gyda’r canwr Ffrengig 37 oed, mae’r canwr ifanc wedi ail-wynebu ar rwydweithiau cymdeithasol wedi trawsnewid yn llwyr. Er bod llawer o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd o'r farn y byddai hyn oherwydd diflastod, mae eraill ar y llaw arall yn credu bod cyn-enillydd Y Llais eisiau newid ei hen ymddangosiad.

xnxx: Mae Clara M yn rhannu lluniau newydd poeth, ni all cefnogwyr fynd â nhw mwyach

 

Mae Slimane yn dangos ei gwedd newydd

Y gantores o Solune wedi bod yn mynd trwy gyfnodau anodd ers i’w daith gael ei hatal ac roedd sawl wythnos wedi mynd heibio ers i’w ddilynwyr glywed ganddo nes i ni ei weld eto ar Instagram wedi trawsnewid. Ar Hydref 3, postiodd sidekick Vitaa fideo a synnodd ei gefnogwyr i gyd. Gwelsom ef yn eillio ei wallt ac nid oedd sawl defnyddiwr Rhyngrwyd wedi petruso siarad am dennyn freakish. Nid oedd y person dan sylw wedi rhoi unrhyw esboniad o'i weithred er gwaethaf cwestiynau ei edmygwyr. Roedd wedi ysgrifennu ym mhennawd y cyhoeddiad hwn " annioddefol ". Ymatebodd llawer o bobl i'r swydd hon a gwelsom hefyd sylw gan Vitaa a oedd yn cellwair na ofynnodd am ei barn cyn newid ei steil gwallt.

 

Beth amser ar ôl y cyhoeddiad hwn a achosodd gymaint o siarad, ymddangosodd Slimane yn fwy main. Byddai wedi colli sawl cilo o Foroco lle mae wedi'i gyfyngu. Nid yw ei gyhoeddiad diweddar wedi gadael unrhyw un yn ddifater. Ar ddiwedd 2019, dywedodd Slimane ei fod wedi colli mwy na 16kg. Ar ei gyfrif Instagram yr oedd y canwr wedi cyhoeddi dau lun ohono, cyn ac ar ôl ei drawsnewidiad. Mae colli pwysau bob amser wedi bod yn her fawr i'r olaf. Mae eisoes wedi ymddiried yn ei blentyndod yn ystod ei gyfweliadau lle honnodd ei fod yn ordew. Ym mis Tachwedd 2019, cyn-seren Y Llais wedi datgelu ei gorff newydd ar TF1 yn ystod y sioe Telecrochet yr oedd wedi'i ennill yn 2016. Fe roddodd wybod bod y canlyniad hwn yn ganlyniad chwarae chwaraeon.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.breakingnews.fr

Gadael sylw