Lidl, Auchan, Carrefour…; mae'r 170 o gynhyrchion hyn yn wenwynig iawn, dewch â nhw yn ôl!

0 331

Lidl, Auchan, Carrefour…; mae'r 170 o gynhyrchion hyn yn wenwynig iawn, dewch â nhw yn ôl!

 

Mae sawl brand fel Lidl, Auchan, Carrefour wedi bod yn cofio sawl cynnyrch ers cryn amser. Manylion.

Cynhyrchion dwyn i gof Lidl, Auchan, Carrefour

Yn wir, mae sawl cynnyrch a werthir gan y brandiau hyn yn cael eu dosbarthu fel rhai niweidiol i iechyd defnyddwyr. Er enghraifft, cynhyrchion bwyd sy'n cynnwys hadau sesame.

Mewn gwirionedd, defnyddiwyd y rhain ers degawdau i ymladd nerfusrwydd, gwella cylchrediad y gwaed neu wella cwsg.

Lladdwyr heddwch Sinai wedi'u lladd mewn damwain hofrennydd

Ond, yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae awdurdodau Ffrainc wedi dwyn yr hadau hyn yn ôl. Yn ôl iddynt, mae hadau sesame yn cynnwys cemegyn gwenwynig o'r enw ethylen ocsid. Yn wir, mae'r sylwedd hwn yn beryglus i iechyd oherwydd eu hymyrraeth mewn plaladdwyr. Felly, ers 2014, maent wedi'u dosbarthu ymhlith asiantau carcinogenig ar gyfer bodau dynol gan Circ. Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, mae cynnwys ethylen ocsid y cynhyrchion hyn fwy na mil gwaith yn uwch na'r terfyn gweddillion uchaf sy'n 0,05 mg / kg.

Osgoi bwyta'r cynhyrchion

O ganlyniad, mae pob cynnyrch sy'n cynnwys hadau sesame ar werth mewn archfarchnadoedd, fel Picard, Lidl, Auchan a llawer o rai eraill yn destun galw yn ôl. Ar gyfer hyn, gofynnir i gwsmeriaid ddychwelyd y cynhyrchion i'r siopau. Yn wir, mae'r dwyn i gof hwn yn ymwneud â mwy na 170 o gynhyrchion.

Dyma'r rheolau diweddaraf ar gyfer teithio rhyngwladol

Mewn gwirionedd, mae'r hadau sesame hyn sydd wedi'u halogi ag ethylen ocsid yn dod o India.

Dyma rai o'r cynhyrchion y mae'r atgof hwn yn effeithio arnynt: Bariau granola goruwchnaturiol, cymysgedd Mecsicanaidd o Ducros, craceri parmesan, cwcis sesame o Gerblé neu hyd yn oed siocled Rhagoriaeth sesame wedi'i dostio o Lindt.

Felly, ceisiwch osgoi bwyta'r cynhyrchion hyn a mynd â nhw yn ôl i'r siopau. Maen nhw'n beryglus i iechyd!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.cuisineza.com

Gadael sylw