Dwsinau wedi marw mewn llongddrylliad mudol oddi ar Liby

0 353

Dwsinau wedi marw mewn llongddrylliad mudol oddi ar Liby

 

Mae o leiaf 74 o ymfudwyr wedi marw ar ôl suddo’r llong a’u cludodd oddi ar arfordir Libya, yn ôl y Cenhedloedd Unedig.

Llwyddodd achubwyr i ddod â 47 o oroeswyr i'r lan, meddai staff o'i Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM).

Mae Libya wedi bod yn bwynt cludo mawr i ymfudwyr o lawer o wledydd sy'n ceisio cyrraedd Ewrop trwy Fôr y Canoldir.

Yn ôl IOM, mae o leiaf 900 o bobl wedi boddi ar y ffordd eleni, ac mae 11 o bobl eraill wedi dychwelyd i Libya, lle mae’n dweud eu bod yn wynebu cael eu cadw a’u cam-drin.

Bu farw pump o ymfudwyr ddydd Mercher a chafodd 100 eu hachub pan aeth eu cwch oddi ar dref arfordirol Libya, nid nepell o ynys Lampedusa yn yr Eidal.

Mae Ffrainc yn talu teyrnged i asiant gwrthiant yr Ail Ryfel Byd, chwech oed

 

Mae ymfudwyr hefyd wedi marw yn ceisio cyrraedd Ynysoedd Dedwydd Sbaen o arfordiroedd Gorllewin Affrica. Boddodd tua 140 o bobl oddi ar arfordir Senegal y mis diwethaf pan aeth eu cwch ar dân a churo.

Ble digwyddodd y llongddrylliad olaf?

Mae IOM yn honni bod hyn wedi digwydd ddydd Iau oddi ar Khums yn Libya.

Dywedodd fod y cwch yn cludo mwy na 120 o bobl, gan gynnwys menywod a phlant. Daeth gwylwyr y glannau a physgotwyr â'r goroeswyr i'r lan.

  • Trodd byd yr ymfudwyr wyneb i waered gan Covid-19

Bu o leiaf naw llongddrylliad mudol yng nghanol Môr y Canoldir ers Hydref 1, yn ôl IOM.

Dywedodd Federico Soda, Pennaeth Cenhadaeth IOM yn Libya: "Mae colli bywyd dynol ym Môr y Canoldir yn amlygiad o anall gwladwriaethau i gymryd camau pendant i adleoli galluoedd chwilio ac achub pwrpasol ac yn anhepgor ar groesfan môr fwyaf marwol y byd. "

Nid yw IOM yn credu bod Libya yn bwynt dychwelyd diogel i ymfudwyr sy'n cael eu hachub ar y môr, gan ofni y gallent wynebu troseddau, masnachu mewn pobl a chamfanteisio ar hawliau dynol.

Dywedodd Mr Soda: "Mae miloedd o bobl agored i niwed yn parhau i dalu'r pris am ddiffyg gweithredu ar y môr ac ar dir".

Nid yw Libya wedi cael llywodraeth sefydlog ers cwymp Muammar Gaddafi yn 2011, er y gobeithir y gallai’r trafodaethau cyfredol a arweinir gan y Cenhedloedd Unedig arwain at lywodraeth drosiannol ac yna at etholiadau.

Mae Varadkar yn cynghori i beidio ag archebu hediadau Nadolig eto

Graff yn dangos llwybrau ymfudwyr i Ewrop

Gadael sylw