Condemnio ffrwgwd ysgol De Affrica dros 'hiliaeth'

0 51

Condemnio ffrwgwd ysgol De Affrica dros 'hiliaeth'

 

Gellid defnyddio trais y tu allan i ysgol yn Ne Affrica rhwng preswylwyr ac actifyddion ymladdwyr rhyddid economaidd (EFF) ar gyfer hiliaeth honedig i "achosi polareiddio hiliol," rhybuddiodd yr Arlywydd Cyril Ramaphosa.

Dywedodd EFF fod “eithafwyr asgell dde” wedi ymosod ar ei aelodau wrth iddyn nhw brotestio parti graddio gwyn yn unig.

Dywedodd ysgol Cape Town nad oedd ganddi unrhyw beth i'w wneud â'r digwyddiad.

Daeth rheol y lleiafrif gwyn i ben yn Ne Affrica ym 1994.

Dyma pryd rydyn ni'n gwybod pwy enillodd etholiad 2020 yr Unol Daleithiau

 

Mewn datganiad, dywedodd Mr Ramaphosa fod "gresynu'n fawr at weld rhieni a phrotestwyr yn ymladd wrth giât yr ysgol."

“Mae'r hyn a ddigwyddodd ... yn dod ag atgofion niweidiol o orffennol na ddylem fyth geisio dychwelyd atynt.

Galwodd ar bob plaid i arfer ataliaeth a datrys tensiynau yn heddychlon.

Diddymwyd system gyfreithlon o wahaniaethu ar sail hil, a elwir yn apartheid, gyda dull etholiadau democrataidd cyntaf y wlad ym 1994, pan bleidleisiodd pob grŵp hil.

Dynion yn ymladdHAWLFRAINT DELWEDDESA ALEXANDER
chwedlDechreuodd preswylwyr a phrotestwyr weiddi ar ei gilydd cyn i drais ddechrau

Mae polisïau addysg hiliol o fewn y system wedi dod yn bwynt ralio i weithredwyr gwrth-apartheid.

Ddydd Llun, mewn ymateb i alwad EFF y gwrthbleidiau am brotest yn Ysgol Uwchradd Brackenfell, fe gasglodd rhieni, preswylwyr a gwarchodwyr diogelwch y tu allan i’r ysgol, adroddodd papur newydd Cape Argus.

Roedd lluniau a fideos a rannwyd ar-lein yn dangos bod aelodau EFF yn yelled, yna fe dorrodd ymladd allan, yr oedd yr heddlu'n cael trafferth ei gynnwys.

Arestiwyd dyn am danio ergydion yn yr awyr.

Dau berson yn dadlauHAWLFRAINT DELWEDDESA ALEXANDER
chwedlCafodd yr heddlu drafferth i gynnwys y sefyllfa

Mewn datganiad, dywedodd EFF, sef yr wrthblaid ail fwyaf yn Ne Affrica, fod y brotest yn heddychlon a bod “asgellwyr dde arfog“ wedi ymosod ar ei aelodau ”yn yr hyn a oedd yn arddangosiad o llwyr haerllugrwydd gwyn ”.

"Dylid nodi hefyd na fu erioed un athro du ers Ysgol Uwchradd Brackenfell, sy'n datgelu pa mor ddwfn yw hiliaeth yn yr ysgol ar y lefel sefydliadol," ychwanegodd y blaid.

Dyfynnodd y cyfryngau lleol riant a chyn-fyfyriwr fel un a ddywedodd nad oedd yr ysgol yn hiliol a bod y brotest yn ddiangen.

Ymbellhaodd Brackenfell High oddi wrth y parti graddio preifat, a dywedodd yr EFF mai dim ond gwynion oedd yn bresennol. Byddai dau athro hefyd yn bresennol.

Dyma sut y cafodd post twyllodrus o'r ymylon i Twitter Trump

'Peidiwch â dod â gwahanu yn ôl'

“Roedd y bêl wedi’i masgio… yn barti preifat a drefnwyd gan y rhieni… ac nid oedd yn dod o dan reolaeth yr ysgol,” meddai awdurdodau’r ysgol mewn llythyr at rieni a anfonwyd ddydd Sul.

Fe wnaethant ychwanegu mai dim ond 42 o 254 o fyfyrwyr graddedig yr ysgol oedd yn bresennol ac nad yw Brackenfell High "yn cydoddef nac yn cynnal unrhyw ddigwyddiad sy'n unigryw i rai grwpiau."

Gofynnodd yr ysgol hefyd i rieni beidio â chymryd rhan mewn trais.

chwedl cyfryngauBeth yw apartheid? 90 eiliad yn edrych yn ôl ar ddegawdau o anghyfiawnder

Gan gyfeirio at adroddiadau mai gwynion yn unig oedd yn bresennol yn y blaid, dywedodd Comisiwn De Affrica ar Hawliau Dynol, sy’n gorff statudol, “na ddylid caniatáu i unrhyw un ddod â gwahanu hiliol yn ôl i’r wlad hon ".

“Ni ellir gwella rhaniadau hiliol dwfn apartheid a gorffennol trefedigaethol De Affrica cyn belled â bod plant yn cael eu cymdeithasu ar wahân ar sail hil,” ychwanegodd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/news/world-africa-54887318

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.