Nicolas Bedos wedi'i synnu gan ymddygiad Emmanuel Macron

0 905

Nicolas Bedos wedi'i synnu gan ymddygiad Emmanuel Macron

 

Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae'r rhyfel yn erbyn Covid-19 wedi cymryd tro dramatig arall. Tra bod y Ffrancwyr yn disgwyl ailgyfuno, cafodd Nicolas Bedos ei synnu gan agwedd Emmanuel Macron. Felly, fe siaradodd amdano yn ei stori ar Instagram.

Mae'r sefyllfa'n frawychus

Mae morâl ar sero ar gyfer y Ffrancwyr. Yn wir, yn ystod y dyddiau diwethaf, mae'r ystadegau halogiad wedi parhau i gynyddu. O hynny ymlaen, roedd pawb yn ymwybodol bod yr ail don a wrthbrofwyd felly gan yr Athro Raoult yno yn wir.

Ond yn waeth byth, yn ddiweddar, roedd Marine Lorphelin wedi datgelu ei hofn yn wyneb lledaeniad y firws. Heddiw yn intern mewn meddygaeth, roedd y cyn Miss France wedi rhybuddio: “Rhaid i ni atal halogiad. Mae i fyny i bawb gymryd eu cyfrifoldebau i gyfyngu ar gyswllt ag eraill! Fel arall, rydyn ni'n mynd i ail-gyfyngu ”.

Mae cefnogwyr cyflym yn herio Burger King ar y we

Tra ar ddydd Mercher, Hydref 28, gwnaeth sylw eithaf chwerw. “Tsunami. Yn ddewr i bawb, bydd y tsunami hwn yn achosi llawer o ddioddefwyr ac nid yn unig Covid. Mae'r wlad eisoes wedi dioddef cymaint yn economaidd, yn gymdeithasol. Bydd yn cymryd undod cenedlaethol enfawr i gyfyngu ar y difrod… ”, datganodd.

Rhyfeddodd Nicolas Bedos gan ymddygiad Emmanuel Macron

Felly, yn wyneb y cyd-destun hwn, cyhoeddodd Emmanuel Macron fesurau newydd i gyfyngu ar ledaeniad yr epidemig. Ond hefyd, mesurau i helpu rhoddwyr gofal i beidio ag ail-fyw'r un hunllef ag yn y don gyntaf. Yn wir, mae'r ail-gyfyngu yn fwy nag amlwg i bawb. Ar y llaw arall, mae mesurau eraill wedi'u cyhoeddi, fel cyrffyw dros gyfnod eang o amser neu dros y penwythnos. Y lleiaf y gellir ei ddweud yw bod y mesurau hyn yn cyfyngu ar ryddid unigol dinasyddion.

ni all gwylwyr gredu'r ystum beiddgar hon gan y Prif Weinidog yn 20 awr TF1

Dyma pam roedd delweddau a ddarlledwyd gan AFP TV a CNews wedi syfrdanu Nicolas Bedos. Ar y rhain, gallem weld pennaeth y wladwriaeth mewn torf lawn, yn ysgwyd llaw, ond hefyd yn gofyn am luniau. Ond yr hyn a syfrdanodd yr arlunydd fwyaf yw nad oedd yn gwisgo mwgwd yn y delweddau hyn. Tra ar hyn o bryd, mae bwytai a chanolfannau diwylliannol wedi cau oherwydd eu bod yn cael eu cyhuddo o fod yn ffynhonnell lledaeniad y firws.

O'r diwedd, mae Diana Blé yn torri'r distawrwydd ar anobaith bedd DJ Arafat 

Wedi'i syfrdanu, datgelodd Nicolas Bedos y fideos yn ei stori Instagram. Roedd yr arlunydd wedi ysgrifennu: "Mae'n cam-drin, yr un peth i gyd" a "Dwi ddim yn deall unrhyw beth mwyach".

Ond nid ef yw'r unig un ...

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.cuisineza.com

Gadael sylw