Mae Cabral Libii yn condemnio ymosodiad terfysgol ar yr ysgol yn Limbé

0 255

Ysgol ymosodwyd arno yn Limbé gan ddynion arfog ddydd Mercher, Tachwedd 4, 2020. Yn ôl gwybodaeth a adroddwyd i ni, ymosododd dynion arfog anhysbys ar Goleg Coffa Kulu, ym Mile IV yn Limbe, yn Adran Fako, Rhanbarth y De Orllewin . Dywed ffynonellau lleol fod y dynion gwn wedi tynnu a churo athrawon a myfyrwyr, yna rhoi’r campws ar dân cyn gadael.

Ymosod ar ysgol Limbé - cipio lluniau

Ar rwydweithiau cymdeithasol, condemniodd llywydd cenedlaethol y PCRN yr ymosodiad arall hwn. " Rwy'n rhoi fy nghefnogaeth lawn i'r myfyrwyr, yr athrawon a'r rhieni sy'n mynd trwy uffern ddyddiol terfysgaeth. Ailadroddaf fy nghynnig i Arlywydd y Weriniaeth i ddarparu ymateb diogelwch sy'n gymesur â'r bygythiad presennol », Yn ysgrifennu Cabral Libii ar Twitter.

« Mae'n amlwg nad yw'r sefyllfa dan reolaeth. Dylid datgan cyflwr o argyfwng yn gyflym tra bod setliad gwleidyddol yr argyfwng yn parhau », Yn ychwanegu'r Aelod.

Isod, mae ymateb cyfan Cabral Libii wedi'i bostio ar Facebook.

Mae fideo firaol yn cylchredeg ar hyn o bryd ac yn dangos terfysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithredoedd o greulondeb a bychanu myfyrwyr ifanc mewn ysgol yn y rhan Saesneg o'r wlad.

Ddoe gwnaethom adrodd am achos athrawon a herwgipiwyd gan erchyll o ysbeilwyr yn Kumbo.

 Yr amcan yn amlwg yw tarfu ar ailddechrau cyrsiau ar ôl 04 mlynedd wag hir yn y rhan hon o'r wlad.

Rwy’n condemnio’n gryf y gweithredoedd dirmygus hyn na allai unrhyw un o ddidwyll eu cynnwys o fewn fframwaith gofynion secessionist heddychlon.

Rwy'n rhoi fy nghefnogaeth lawn i'r myfyrwyr, yr athrawon a'r rhieni sy'n mynd trwy uffern ddyddiol terfysgaeth.

Ailadroddaf fy nghynnig i Arlywydd y Weriniaeth i ddarparu ymateb diogelwch sy'n gymesur â'r bygythiad presennol.

Mae'n amlwg nad yw'r sefyllfa dan reolaeth.

Dylid datgan cyflwr o argyfwng yn gyflym tra bod setliad gwleidyddol yr argyfwng yn parhau.

Cabral Libii

 

Cylchlythyr:
Eisoes wedi cofrestru mwy na 6000!

Derbyn bob dydd trwy e-bost,
y newyddion Y Bled yn Siarad na ddylid ei golli!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.lebledparle.com/fr/politique-cameroun/1116812-crise-anglophone-cabral-libii-condamne-l-attaque-d-une-ecole-a-limbe-par -terrorists

Gadael sylw