Teulu o filwr a laddwyd gan eliffant

1 251

Teulu o filwr a laddwyd gan eliffant 

 

Mae teulu milwr o Brydain a laddwyd gan eliffant ym Malawi wedi gofyn pam y cymerodd fwy na thair awr iddo gael ei weld gan barafeddyg.

Roedd Mathew Talbot, 22, o Great Barr, Gorllewin Canolbarth Lloegr, ar batrôl gwrth-botsio yn y Parc Cenedlaethol Liwonde yn 2019 pan gafodd ei gyhuddo gan yr anifail.

Roedd ei deulu hefyd yn meddwl tybed pam nad oedd wedi cael ei gludo mewn awyren i'r ysbyty ynghynt.

Dywedodd yr Adran Amddiffyn (MoD) ei bod yn derbyn yr holl argymhellion yn adroddiad ar ei farwolaeth .

Dywedodd Steven a Michelle Talbot ei fod wedi cymryd "bron i 10 mis" cyn iddyn nhw gael atebion i gwestiynau, fel "pam na chafodd Matt ei gludo mewn awyr cyn gynted ag y gwnaethon nhw ddarganfod amdano? pa mor wael y cafodd ei anafu? "

'Tasg anrhydeddus'

Ar y diwrnod cafodd eu mab, a wasanaethodd gyda Gwarchodlu Llif Oer y Bataliwn 1af ac wedi'i leoli yn RAF Brize Norton, Swydd Rhydychen, ei glwyfo, fe ofynnon nhw: "Pam nad oedd personél milwrol yn cael defnyddio eu gynnau i saethu?" ergydion rhybuddio?

"Pam na wnaethant anfon parafeddygon y cwmni at Matt oherwydd bod ganddo feddyginiaeth a chyflenwadau achub bywyd?"

Fe wnaethant ychwanegu ei fod wedi cymryd "dros dair awr cyn i'r parafeddyg weld Matt," ond roeddent yn cydnabod bod "y meddygon ymladd a oedd gydag ef [yn gwneud] eu gorau gydag adnoddau cyfyngedig."

Dywedon nhw hefyd ei fod "mor hapus i gael ei ddewis i fynd i Malawi a chymryd rhan mewn tasg mor anrhydeddus yn gan helpu i amddiffyn ein bywyd gwyllt ”.

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod panel wedi gwneud 30 o argymhellion "i wella diogelwch ac atal y digwyddiad trasig hwn rhag digwydd eto."

Mathew Talbot a'i gariad OliviaHAWLFRAINT DELWEDDIRWIN MITCHELL
chwedlRoedd Mathew Talbot yn "frawd mawr gofalgar" ac yn "gwneud cynlluniau gyda'i gariad Olivia ar gyfer eu dyfodol," meddai ei deulu.

Dywedodd Brig Ben Cattermole, rheolwr yr 11eg Frigâd, fod y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi derbyn argymhellion yr adroddiad "gan gynnwys hyfforddiant cadarn i asesu'r risg o ymosodiad anifeiliaid yn well ac ymarfer gweithdrefnau meddygol yn llawn."

Dywedodd y byddai'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn adolygu canfyddiadau'r crwner pan fyddant ar gael a bod y cydymdeimlad arhosodd y fyddin gyda theulu a ffrindiau Gdsm Talbot.

Nododd yr adroddiad fod contract ar gyfer nifer sefydlog o oriau hedfan ar gyfer hofrennydd a bod cerbydau'n "adnodd prin yn y rhan hon o Affrica", sy'n golygu bod "yr ased hwn yn cynnwys sawl fflyd. ".

Dywedodd fod y milwr a oedd wedi'i leoli mewn coeden "yn methu â mabwysiadu safle tanio sefydlog a bod ei linell uniongyrchol o olwg wedi'i guddio'n rhannol gan ddeiliant."

Nododd hefyd: “Derbyniodd Gdsm Talbot y safon orau o ofal meddygol y gallai fod wedi'i dderbyn o dan yr amgylchiadau. tres anodd. "

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-54754832

Gadael sylw