Casinau bwled a ddarganfuwyd ar safle protest EndSars

1 239

Casinau bwled a ddarganfuwyd ar safle protest EndSars

 

Darganfuwyd casinau bwled gan Banel Barnwrol Talaith Lagos wrth dollffordd Lekki, lle ychydig dros wythnos yn ôl, Amnest Dywedodd International fod lluoedd diogelwch wedi agor tân ar brotestwyr heddychlon gan ladd ac anafu nifer o bobl.

Mae'r heddlu a'r fyddin wedi gwrthod honiad Amnest.

Ymwelodd aelodau o banel barnwrol a sefydlwyd i ymchwilio i honiadau o greulondeb yr heddlu â'r safle yn yr cadre o'u hymchwiliad.

Fe'u dangoswyd gan bennaeth consesiwn Lekki, sy'n rheoli'r giât.

Gan dynnu lluniau o ble y daethon nhw o hyd iddyn nhw, defnyddiodd swyddogion bapur i gasglu'r amlenni.

Fe'u dangoswyd hefyd o amgylch y adeiladu llosgi i lawr sy'n gartref i'r ystafell reoli sy'n gyfrifol am ddelweddau teledu cylch cyfyng.

Dywedodd pennaeth Canolfan Consesiwn Lekki, er gwaethaf sibrydion eu bod yn cael eu tynnu, bod y camerâu teledu cylch cyfyng wedi'u gosod.

Mae gan aelodau'r grŵp ofynnol pe bai bwledi yn achosi rhai o'r tyllau yn y ffenestri mewn gwirionedd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452

Sylwadau 1
  1. Panel EndSARS Nigeria 'yn orlawn o lawer o achosion'

    […] Dechreuodd cyhuddiadau o gam-drin yn erbyn aelodau’r hen garfan gwrth-ladrad arbennig (Sars) ei ail ddiwrnod o […]

Gadael sylw