Mae Owona Nguini yn ymosod yn dreisgar ar MRC a Equinoxe Tv

0 306

Mae Owona Nguini yn ymosod yn dreisgar ar MRC a Equinoxe Tv

 

Mewn colofn gyda'r teitl: cymdeithion anturiaeth Ambazonian, mae'r athro prifysgol yn dadansoddi'r argyfwng sydd wedi parhau am bedair blynedd yn rhanbarthau Gogledd-orllewin a De-orllewin Camerŵn.

Un o'r ffactorau sy'n cynnal y gwrthdaro llofruddiol a ymrannol yw bodolaeth clymblaid sydd, mewn ffordd weladwy neu anweledig cefnogi achos sinistr ambazonism arfog. Yn wir, mae'r lobïau ymwahanol sydd wedi gorfodi eu hegemoni yng nghylchedau hunaniaeth Anglophonie, yn elwa ar gefnogaeth weladwy neu guddiedig llawer o actorion cymdeithas Camerŵn sydd wedi'u dallu felly gan eu gelyniaeth tuag at y pŵer canolog a'i rwydweithiau. cymdeithas, eu bod yn barod i weld Camerŵn cyfan yn llosgi, os, credant y bydd y drefn a'i harweinydd canolog wedi troi drosodd.

Mae'r gwahanol actorion hyn yn gyfystyr â cheffyl Trojan dilys a fwriadwyd i guddio clymblaid o wrthdroi dynodedig term wedi'i fodelu gan weledigaeth o drais wedi'i demtio gan atgyrch difodi neu buro: erlid. Mae'r glymblaid hon yn ei gwneud hi'n bosibl lledaenu gwenwyn ymrannol vehemence a dial rhyng-gymunedol sy'n deorio'r ffabrig cyflafanol a'r bygythiad hil-laddiad yng ngofod cyhoeddus Camerŵn. Mae'r glymblaid hon yn trefnu Saboth rhithwir o ailnegodi yn barod i ddifa'r rhannau dismembered o Camerŵn

1- Cydffederalwyr / secessionists cyfrwys.
Maent yn gefnogwyr i wladwriaeth Camerŵn hynod segmentiedig lle byddai'r llywodraeth ganolog yn cael ei lleihau i'r lleiafswm moel, gan ei fod yn ddim ond man trafod rhwng gwladwriaethau tiriogaethol bron yn sofran. Maent yn trosglwyddo eu hunain fel ffederalwyr cyffredin tra bod eu rhesymeg yn trawsnewid Camerŵn yn wladwriaeth ffederal. Mewn gwirionedd mae'n secessionists wedi'i guddio fel Master Bobga Harmony a Wilfred Tassang a chwaraeodd at fod yn ffederalwyr cyn datgelu eu hunain. Mae Dieudonné Essomba, cefnogwr cyfrwys gwladwriaeth sofran Ekang i'w storio yma.

2- Ffederalwyr ethno-boblogaidd radical.
Gweithredwyr ac actifyddion hunaniaeth ydyn nhw sy'n gwrthwynebu fframwaith llywodraethol y Wladwriaeth Undodaidd ddatganoledig, sy'n cefnogi ymreolaeth Saesneg ei hiaith, sy'n dod i raddau helaeth o'r un matrics o gomiwnyddiaeth visceral â'r ceryntau hunaniaeth ffederal hyn. Yma ochr yn ochr â'r ffederalwyr ethno-boblogaidd hyn, mae ffederalwyr De-Camerŵn, llawer ohonynt yn lled-Ambazoniaid oherwydd eu bod yn cyfaddef bod cenedl Camerŵn Saesneg ei hiaith a phobl sydd â hawl gyfreithlon i'w gwladwriaeth yn wyneb a Pobl a chenedl Ffrangeg eu hiaith. Mae'r Meistr Agbor Nkongho yn y duedd hon. Cefnogwyr demago-boblogaidd ffederasiwn Ekang (Fedek) o Armand Assev alias Armand Willy. un o amddiffynwyr mwyaf radical y ffederaliaeth ethno-boblogaidd hon yw Charly Oyie Noah.

3- Ffederalwyr cymunedol cymedroli sy'n gwrthwynebu'r wladwriaeth unedol ddatganoledig.
Mae rhai elfennau o'r PCRN gan gynnwys llywydd y ffurfiad hwn Cabral Libii Li Ngue Ngue er eu bod yn cadarnhau eu hymlyniad ag undod y Weriniaeth yn deall ar lawer o bwyntiau ar gyfer ymreolaeth Saesneg ei hiaith, yn enwedig ar gyfer ffederal-crypto-confederalwyr fel Agbor Nkongho neu'r ffederalwyr angloffon o blaid atgyfodi ffederaliaeth ddiwylliannol angloffon-francophone. Mae Cabral Libii yn milwrio dros ffederaliaeth gymunedol neu ranbartholdeb hunaniaeth, gan ddod o hyd i themâu a amddiffynir gan yr actorion Saesneg eu hiaith y soniwyd amdanynt. Yn aml yn dueddol o fanteisgarwch, mae arweinydd y PCRN hyd yn oed wedi sefydlu cysylltiadau ag arweinwyr secessionist Ambazonian fel Tapang Ivo Tanku. Mae'r mudiad hwn yn gwrthwynebu datganoli clasurol ac yn beirniadu canologiaeth barhaus y wladwriaeth. Trwy'r agweddau hyn, hyd yn oed heb fod eisiau gwneud hynny oherwydd ei gyfeiriadedd gweriniaethol amlwg, gall y PCRN gyfrannu at wrthwynebiad traethodau ymchwil secessionist, mewn gwirionedd yn seiliedig ar ffwndamentaliaeth gymunedol.

4- Y ffug-ffederalwyr ethno-ffasgaidd.
Y cerrynt hwn yw'r mwyaf peryglus oherwydd ei fod yn seiliedig ar ideoleg fetid: goruchafiaeth cymuned Bamileke-binam-grassfiels wedi'i chysegru gan lenyddiaeth athrawiaethol wiriadwy. Nid oes ganddo argyhoeddiadau ffederal a didwyll ffederal. Mae ei weledigaeth o ffederaliaeth yn dactegol yn unig fel y gwelwn yn y ddyfais bleidiol a ddaliwyd gan y lobïau ethno-ffasgaidd hyn: yr MRC.

Mae'r blaid hon yn esgus rhannu tueddiadau ffederaliaethol tra bod y lobïau ethno-ffasgaidd a wladychodd y ffurfiad hwn mewn gwirionedd mewn dull hegemonaidd sy'n ymwneud â goresgyn y wladwriaeth ganolog a'i chadw er budd y lobïau sy'n rheoli'r ffurfiad gwleidyddol hwn. . Mae'r MRC yn dibynnu ar y grŵp Phalangist ethno-ffasgaidd “Anti-Sardinards Brigade” (BAS) a ymrwymodd yn agored i godi arian i brynu arfau gan yr Ambazoniaid. Cymerodd rhai o arweinwyr y milisia fel Brice Nitcheu yr opsiwn hwn yn gyhoeddus mewn cyfarfodydd lle roedd “gwesteion” o’r MRC yn bresennol fel Master Simh.

Mae'r cerrynt hwn yn arbennig o niweidiol oherwydd ei fod am ddefnyddio'r milisia Ambazonian i ddymchwel y pŵer canolog a'i arweinydd. Un o'i ffigurau yw damcaniaethwr mawr Gweriniaeth Ffederal Grassfields, Jacques Noumsi, ethno-ffasgaidd di-rwystr sy'n gwarthnodi hyd yn oed brotestwyr Ekang fel Christian Ntimbane Bomo. Prifddinas economaidd ei Thalaith Chimera yw Douala.

5- Cynghreiriaid cymdeithasol y ffug-ffederalwyr
Mae gan y lobïau ethno-ffasgaidd gysylltiad wedi'i wehyddu o amgylch yr MRC â chyfryngau pwrpasol fel cyhydnos a gafwyd yn llwyr i hyn persbectif cylchdro ethnig gorfodol o'r pŵer canolog a ystyrir felly fel tontin. Felly mae Equinoxe wedi dod yn beiriant cyfryngau sy'n trosglwyddo propaganda pro-secessionist yn gynnil ar esgus ymdriniaeth “wrthrychol” a “chytbwys” o'r sefyllfa. Mewn gwirionedd mae cyrff anllywodraethol hawliau dynol niwtral fel REDHAC neu NDH yn cael eu sugno i'r MRC.

Mae gan y sefydliadau hyn ffordd ryfedd iawn o sicrhau bod hawliau dynol yn cael eu hamddiffyn, gan dawelu bron yn systematig y cam-drin mynych o roddwyr troseddol amwyszonaidd er mwyn pwyntio bys at falltod yr heddluoedd amddiffyn a diogelwch yn unig. Mae'n amlwg nad yw hyn i gyd yn ddieuog. Mae'n fater o fanteisio ar argyfwng yr Anglophone i hyrwyddo'r cyfrifiadau hegemonydd o'r hyn y mae rhai cefnogwyr eu hunain wedi ei alw'n "Bami Power" yn doomed i israddio'r "Wlad Trefnydd A fyddai yn ôl hwy yn cyfateb i gartref Ekang / Fang-Boulou-Beti.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.camerounweb.com