Hyder: Nid yw fy ngŵr eisiau unrhyw beth heblaw fy sodomoli

3 429

Hyder: Nid yw fy ngŵr eisiau unrhyw beth heblaw fy sodomoli

 

Yn y tystebau niferus gan danysgrifwyr a rennir ar y platfform gwrando, Cynulleidfa sociale, rydym yn dysgu bod menyw briod yn wynebu problem perthynas ddifrifol. Mae'r olaf, y mae ei fagina wedi ehangu dros amser, wedi dioddef sawl ymgais i wneud hynny sodomization ei gŵr.

Dyma ei dystiolaeth

'Helo, helpwch fi gyda'r cyngor yn y sylwadau, gan fy mod ar fin dod â'm perthynas i ben. Pan briododd fi roeddwn yn forwyn. Roedd fy fagina at ei dant. Wel tynn.

20 mlynedd ar ôl priodi'r da gŵr bonheddig yn dweud wrthyf straeon o'r math y mae eisiau ei wneud o'r tu ôl yn unig. Heb anwybyddu peryglon treiddiad rhefrol, daliais i i ddweud na mewn dull docile. Yr wythnos diwethaf yna mynnodd gymaint nes i mi dderbyn. Y ffordd y mae'n brifo, nid wyf yn argymell hynny i unrhyw un. Gall drawmateiddio merched go iawn. Neu mae'r gwrywgydwyr yno'n gwneud beth ooooh! Damn Dwi hyd yn oed yn dweud crio ei fod yn brifo a dyma'r tro olaf nad yw am wneud hynny comprendre… Am 3 diwrnod dim ond dechrau drosodd y mae wedi bod eisiau. Naill ai hynny neu ddim byd. Mae'n dweud wrthyf fod oohh fy fagina yn rhy eang ac yn ddwfn mae'n nofio ac nad yw'n cael mwy o bleser yno.

Gan ei fod yn fy ngharu i, nid yw am dwyllo arnaf. Naill ai dwi'n rhoi o'r tu ôl neu dwi'n tynhau'r fagina'n dda fel bod y pupur yn dal i bigo'n dda. Darllenais domen yn seiliedig ar lemwn y ceisiais ond ar ôl ychydig funudau mae'n ymlacio. Helpwch eich chwaer mewn trafferth. Y boi yno ffordd sydd gyda ni croesi pethau, dwi ddim yn barod i ysgaru dros ryw '

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.camerounweb.com

Sylwadau 3
  1. Anawsterau Calixthe Beyala gyda nai Paul Biya

    […] Mae’r newyddiadurwr a’r chwythwr chwiban Boris Bertolt yn rhoi manylion am rieni Paul Biya sydd wedi’u cyhuddo o gam-drin […]

  2. Mae dynes yn torri ar draws Atanga Nji yng nghanol araith yn Kumba

    […] Yn wir, darfu ar fenyw ar y pryd y Gweinidog Paul Atanga Nji, a aeth i Kumba yn dilyn llofruddiaeth myfyrwyr mewn ysgol breifat y penwythnos diwethaf ar gyfer unigolion arfog anhysbys. iddo gael ei gyfeirio at ychydig o ddioddefwyr, swyddogion a'r cyhoedd yn Kumba. […]

  3. Anawsterau Calixthe Beyala gyda nai Paul Biya - newyddion Camerŵn

    […] Mae’r newyddiadurwr a’r chwythwr chwiban Boris Bertolt yn rhoi manylion am rieni Paul Biya sydd wedi’u cyhuddo o gam-drin […]

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.