Dyma farn y Llys Archwilwyr ar dreuliau Emmanuel a Brigitte Macron

0 715

Dyma farn y Llys Archwilwyr ar dreuliau Emmanuel a Brigitte Macron

 

Fel bob blwyddyn, gwiriodd y Llys Archwilwyr wariant yr Elysee, ac yn benodol y cwpl arlywyddol. Roedd ei reithfarn yn derfynol, gan orfodi'r arlywydd a'r fenyw gyntaf i ad-dalu uffern o lawer o arian.

 

Emmanuel a Brigitte Macron

Ffynhonnell: Yma

Nid yw bod yn Arlywydd y Weriniaeth yn caniatáu pob ffwdan ac mae Emmanuel Macron newydd ei ddysgu ar ei draul ei hun. Ymhell o adael mynd heibio yr ewro lleiaf heb gyfiawnhad, gorfododd Llys yr Archwilwyr y cwpl arlywyddol i ad-dalu jacpot bach neis, a wariwyd fel rhan o’u teithio preifat.

Emmanuel a Brigitte Macron
Ffynhonnell: Gala

Mae Emmanuel Macron a'i wraig yn ad-dalu talaith Ffrainc

Fel llawer o Arlywyddion eraill y Weriniaeth, mae Emmanuel Macron a'i wraig ar hyn o bryd yn treulio eu gwyliau haf yn Fort Brégançon, y hoff fan gwyliau i benaethiaid gwladwriaeth Ffrainc.

Er gwaethaf y gwyliau hyn wedi'u datgysylltu oddi wrth problèmes o’r wlad, ni ohiriodd y Llys Archwilwyr ei adroddiad ar wariant Palas Elysée a’r cwpl am y flwyddyn 2019. Rhaid dweud bod y corff hwn yn gweithredu fel gwarantwr go iawn i arian y trethdalwr, a'i bod yn amhosibl i lywydd ddiystyru.

Emmanuel a Brigitte Macron
Ffynhonnell: Gala

Os yw'r adroddiad yn ei gyfanrwydd braidd yn gadarnhaol yn erbyn Emmanuel Macron a'i wraig, mae'r rhan sy'n ymwneud â theithiau preifat y cwpl ychydig yn fwy aneglur.

  • Yn wir, mae'n ymddangos bod rheidrwydd ar Arlywydd y Weriniaeth i ad-dalu swm mawr o arian.
  • Byddai'r olaf wedi cael ei gyflogi y tu allan i fframwaith ei swyddogaethau, sy'n gwneud y gost yn gwbl anghyfiawn.

Ar yr un pryd, mae Llys cyfrifon hoffwn eich atgoffa bod gofyn i Emmanuel a Brigitte Macron ill dau dalu am eu teithio preifat, gan gynnwys ar fwrdd un o awyrennau ET 60 (sgwadron trafnidiaeth y fyddin).

Ar ben hynny, mae'r un peth hefyd yn berthnasol i dreuliau eraill y cwpl arlywyddol, megis costau bwyd, yn enwedig yn ystod ciniawau answyddogol neu arlwyo ar drip preifat.

Gorfododd y gost hon a nodwyd gan y Llys Archwilwyr Emmanuel a Brigitte Macron i ad-dalu'r costau dan sylw. Yn amlwg, am y flwyddyn 2019, roedd tua 8000 ewro.

Eisoes yn 2018, bu’n rhaid i’r cwpl arlywyddol ad-dalu tua 5000 ewro o gostau personol yn ystod sawl gwyliau preifat.

Serch hynny, dylid cofio bod costau diogelwch yn parhau i fod yn gyfrifoldeb Gwladwriaeth Ffrainc ym mhob amgylchiad, gan gynnwys ar gyfer teithiau preifat. Dyma hefyd un o'r eitemau pwysicaf, gan yr amcangyfrifir ei fod yn fwy na 100 ewro ar gyfer arhosiadau personol y cwpl yn 000.

Roedd y cwpl arlywyddol yn aml yn pinio am eu ffordd o fyw

Er bod adroddiad Llys yr Archwilwyr yn ymddangos yn hytrach o blaid Arlywydd y Weriniaeth a'r Arglwyddes Gyntaf, ar wahân i'r cwestiynau perthnasau pan fyddant yn teithio, nid dyma'r tro cyntaf i'w treuliau gael eu nodi.

Brigitte Macron
Ffynhonnell: Menyw Gyfredol

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ar ddechrau'r quinquennium, Roedd Brigitte Macron wedi penderfynu newid y llestri ym Mhalas Élysée. Wedi'i orchymyn o weithgynhyrchu Sèvres, roedd y gwasanaeth newydd hwn i'w ddefnyddio ar gyfer ciniawau swyddogol, sy'n awgrymu iddo gael ei ariannu gan y Wladwriaeth a'r trethdalwr.

Hefyd, y ddynes gyntaf wedi lansio yn 2018 mewn adnewyddiadau mawr, yn enwedig yn neuadd bentref Elysée. Yma eto, roedd y treuliau'n dod o dan weinyddiaeth Ffrainc, er i François Hollande wrthod gwneud hynny am resymau trylwyredd economaidd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.breakingnews.fr

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.