xnxx: Dyma 4 peth i beidio â rhoi yn eich proffil ar apiau dyddio

1 1

xnxx : Dyma 4 peth i beidio â rhoi yn eich proffil ar apiau dyddio

 

Ydych chi'n sengl ac yn edrych i gwrdd â phobl trwy apiau dyddio? Dyma 4 peth i beidio â rhoi yn eich proffil!

Nid yw'n hawdd cwrdd â phobl ym mywyd beunyddiol, a llai fyth felly nawr bod argyfwng iechyd yn cynddeiriog ledled y byd. Gyda'r cyrffyw a'r mesurau rhwystr y mae'n rhaid eu parchu'n llwyr i amddiffyn eich hun a gwarchod eraill, mae dyddio rhywun yn cymryd buddsoddiad go iawn. Ac yn amlwg, troi at apiau dyddio yw'r ffordd hawsaf o bosibl i ddod o hyd i gariad oes. Ac os oes sawl arwydd a fydd yn caniatáu ichi weld na fydd unrhyw beth byth yn digwydd gyda'ch dyddiad, dyma 4 peth i beidio â rhoi yn eich proffil ar gymwysiadau cwrdd ar y risg o aros yn sengl.

Bod yn negyddol / negyddol a / neu'n cwyno

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Er eich bod weithiau eisiau bod yn onest a pheidio â dweud celwydd am bwy ydych chi mewn gwirionedd, gall negyddiaeth ddangos i eraill eich bod yn chwerw, wedi diflasu, neu'n besimistaidd plaen yn unig. Ac wrth gwrs, nid dyna fydd eich mathru posib yn edrych amdano ar apiau dyddio.. Er mwyn osgoi syrthio i gwynion, trawsnewid pob un meddwl negyddol i gadarnhaol. Er enghraifft, yn lle dweud “Dydw i ddim eisiau chwaraewr”, rhowch “Rwy'n edrych am berthynas ddifrifol”. Mae hynny'n gwneud byd o wahaniaeth.

Gan ddefnyddio gormod o emojis

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Byddwch yn ofalus, nid yw hyn yn golygu na ddylech ei ddefnyddio o gwbl. I'r gwrthwyneb! Os ydych chi'n eu defnyddio yn gymedrol, gall ychwanegu fantais go iawn a datgelu ochr o'ch personoliaeth.. Ond gormod yw gelyn da! Yn gyntaf, oherwydd personne yn dehongli emojis yn yr un ffordd a hyd yn oed os ydyw, gall gymryd amser i ddadansoddi. Nod yr apiau hyn yw bachu sylw mewn lleiafswm o amser felly peidiwch â phoeni am roi miloedd i mewn. Mae ychydig yn fwy na digon!

Lluniau grŵp (a dim ond lluniau grŵp)

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Mae'n amlwg nad yw lluniau grŵp wedi'u gwahardd oherwydd gallant roi llun o'ch bywyd cymdeithasol. Ond os ydych chi'n postio lluniau grŵp yn unig, bydd yn anodd iawn i eraill wybod pwy ydych chi mewn gwirionedd ymhlith y bobl yr ydych chi agored ar eich proffil. Ac yn anad dim, rydych chi'n cymryd y risg y bydd eich mathru posib yn disgyn i un o'ch ffrindiau. Yn amlwg nid dyma'r nod!

Gorweddwch hyd yn oed ychydig

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Gall fod yn demtasiwn cymysgu'r gwir ychydig trwy ddatgan ei fod yn iau neu'n dalach neu i gael swydd fwy diddorol. Fodd bynnag, os aiff pethau'n dda gyda'ch mathru, rydych yn sicr o gwrdd ag ef yn y pen draw a bydd yn darganfod y gwir yn y pen draw. A yw'n wirioneddol werth rhoi oerfel rhyngoch chi am gelwydd bach? Hefyd, nid ydych chi byth yn gwybod pa fath o bobl y gallech chi eu denu a nhw Efallai unrhyw beth ond diffuant. Yn y cyfamser, dyma 5 awgrym i gadw'ch ysbryd i fyny yn ystod yr amser anodd hwn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr

Sylwadau 1
  1. xnxx: Dyma 3 arwydd ei fod yn fwy na ffrind rhyw

    Dyfeisiwyd […] ar gyfer hynny: ffrind rhyw. Ond yn anffodus rhybuddion difetha, hyd yn oed yn y math hwn o berthynas mae'n anodd peidio â chael teimladau! A dyna’n union pam mae’r staff golygyddol […]

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.