Sylw Ethiopia ar angers ffrwydrad argae

1 289

Sylw Ethiopia ar angers ffrwydrad argae

 

Dywedodd prif weinidog Ethiopia na fyddai ei wlad “yn ildio i ymosodiadau o unrhyw fath” ar ôl i’r Arlywydd Donald Trump awgrymu y gallai’r Aifft ddinistrio argae dadleuol Nile.

Mae Argae Dadeni Grand Ethiopia yng nghanol gwrthdaro hirsefydlog yn ymwneud ag Ethiopia, yr Aifft a Swdan.

Mae gan Mr Trump datgan na allai'r Aifft fyw gyda'r argae ac y gallai "chwythu i fyny" yr adeiladu.

Mae Ethiopia o'r farn bod yr Unol Daleithiau ar ochr yr Aifft yn yr anghydfod.

Cyhoeddodd yr Unol Daleithiau ym mis Medi y byddai’n torri rhywfaint o gymorth i Ethiopia ar ôl iddo ddechrau llenwi’r gronfa ddŵr y tu ôl i’r argae ym mis Gorffennaf.

Gwysiodd gweinidog tramor Ethiopia lysgennad yr Unol Daleithiau ddydd Sadwrn i egluro sylwadau’r Arlywydd Trump.

Pam fod anghydfod ynghylch yr argae?

Mae'r Aifft yn dibynnu am y rhan fwyaf o'i hanghenion dŵr ar afon Nîl ac yn ofni y bydd cyflenwadau'n cael eu torri a'i heconomi yn cael ei gyfaddawdu wrth i Ethiopia reoli llif yr afon hiraf o Affrica.

Pan fydd wedi'i gwblhau, y strwythur $ 4 biliwn (£ 3 biliwn) ar y Nîl Las yng ngorllewin Ethiopia fydd prosiect ynni dŵr mwyaf Affrica.

Bydd y cyflymder y mae Ethiopia yn llenwi'r argae yn pennu difrifoldeb yr effeithiau ar yr Aifft - yr arafach y gorau o ran Cairo. Disgwylir i'r broses hon gymryd sawl blwyddyn.

 

Mae Sudan, ymhellach i fyny'r afon na'r Aifft, hefyd yn poeni am brinder dŵr.

Dywed Ethiopia, a gyhoeddodd ddechrau'r gwaith adeiladu yn 2011, fod angen yr argae arno ar gyfer ei ddatblygiad economaidd.

Cadeiriwyd y trafodaethau rhwng y tair gwlad gan yr Unol Daleithiau, ond maent bellach yn cael eu goruchwylio gan yr Undeb Affricanaidd.

Beth ddywedodd Prif Weinidog Ethiopia?

Ni ymatebodd y Prif Weinidog Abiy Ahmed yn uniongyrchol i sylwadau Mr Trump, ond ymddengys nad oes fawr o amheuaeth ynghylch yr hyn a ysgogodd ei sylwadau cadarn.

Byddai'r Ethiopiaid yn gorffen y rhwystr, addawodd.

“Ni fydd Ethiopia yn ildio i unrhyw ymddygiad ymosodol o unrhyw fath,” meddai mewn datganiad. “Wnaeth yr Ethiopiaid ddim jamais bwrw i lawr i ufuddhau i'w gelynion, ond i barchu eu ffrindiau. Ni fyddwn yn ei wneud heddiw ac yn y dyfodol. "

Roedd bygythiadau o unrhyw fath ar y mater yn "droseddau annoeth, anghynhyrchiol ac amlwg o dorri cyfraith ryngwladol".

Mewn datganiad ar wahân, dywedodd y Weinyddiaeth Dramor: “Nid yw’r anogaeth i ryfel rhwng Ethiopia a’r Aifft gan arlywydd yr Unol Daleithiau sy’n eistedd yn adlewyrchu’r bartneriaeth hirsefydlog a’r gynghrair strategol rhwng y 'Ethiopia a'r Unol Daleithiau, ac nid yw'n dderbyniol mewn cyfraith ryngwladol sy'n llywodraethu cysylltiadau rhyng-ddatganol. "

Mae'r Nîl Las a'r Nîl Gwyn yn cydgyfarfod yn KhartoumHAWLFRAINT DELWEDDREUTERS
chwedlMae Sudan hefyd yn poeni - mae Niles Glas a Gwyn yn cwrdd yn Khartoum

Pam wnaeth Trump gymryd rhan?

Roedd yr arlywydd ar y ffôn gyda Phrif Weinidog Sudan Abdalla Hamdok a Phrif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu o flaen gohebwyr yn y Tŷ Gwyn ddydd Gwener.

Yr achlysur oedd penderfyniad Israel a Sudan i gytuno ar gysylltiadau diplomyddol mewn cam a goreograffwyd gan yr Unol Daleithiau.

Codwyd pwnc yr argae a mynegodd Mr Trump a Mr Hamdok obaith am ddatrys yr anghydfod yn heddychlon.

Ond dywedodd Mr Trump hefyd ei bod “yn sefyllfa beryglus iawn oherwydd ni fydd yr Aifft yn gallu byw fel hyn”.

Parhaodd, “Ac mi wnes i ei ddweud ac rydw i'n ei ddweud yn uchel ac yn glir - maen nhw'n mynd i chwythu'r argae hwn i fyny. Ac mae'n rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth. "

Yr Arlywydd Trump ar y ffôn gydag arweinwyr Israel a Swdan, Hydref 23, 2020HAWLFRAINT DELWEDDREUTERS
chwedlLansiwyd y rhwystr ffordd yn ystod galwad ffôn gyda phrif weinidog Sudan

Beth yw cyflwr y trafodaethau?

Mae Mr Abiy yn honni bod trafodaethau wedi symud ymlaen ymhellach ers i'r Undeb Affricanaidd ddechrau cyfryngu.

Ond rydym yn ofni bod y penderfyniad o Ethiopia i ddechrau llenwi'r gronfa ddŵr yn cysgodi gobeithion datrys meysydd allweddol, fel yr hyn sy'n digwydd yn ystod sychder a sut i ddatrys gwrthdaro yn y dyfodol.

Map Argae Ethiopia
Lle gwag cyflwyniad
Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.bbc.com/news/world-africa-54674313
Sylwadau 1
  1. Mae'r Swdan yn derbyn cysylltiadau ag Israel, meddai Trump

    […] Dywedodd Mr Trump fod “o leiaf bum gwladwriaeth Arabaidd arall” eisiau cytundeb heddwch â […]

Gadael sylw