Yn Camerŵn, ofn a dicter ar ôl cyflafan wyth myfyriwr yn y De Orllewin Saesneg ei iaith - Jeune Afrique

0 457

Mae dedfrydau wedi cynyddu ers y cyhoeddiad, ar Hydref 24, am lofruddio wyth myfyriwr mewn ysgol breifat yn Kumba, yn rhanbarth Saesneg y De-orllewin.


Mae trigolion Kumba mewn sioc ers llofruddiaeth, ar dir coleg y Fam Francisca, wyth o fyfyrwyr a ddaeth o dan fwledi unigolion anhysbys o hyd a dorrodd i mewn i'r sefydliad preifat hwn ddydd Sadwrn.

Yn ôl tystiolaethau a gasglwyd gan Jeune Afrique, roedd yr ymosodwyr - naw unigolyn wedi eu gwisgo mewn dillad sifil a heb hwdiau - yn byrstio ar feiciau modur ychydig cyn diwedd y dosbarthiadau a drefnwyd ar gyfer hanner dydd. Yna roedd amgylchoedd yr ysgol yn orlawn o fyfyrwyr. Yn rhanbarthau Saesneg Camerŵn, mae dydd Sadwrn yn ddiwrnod ysgol cyffredin, oherwydd gweithrediadau “Dead Town Mondays” a dorrodd yr wythnos i ffwrdd o ddiwrnod ysgol.

Ar ôl tanio yn yr awyr, aeth rhai o’r ymosodwyr i mewn i ddosbarth dosbarth un - sef y chweched yn y system addysg Saesneg - gan arfogi ac agor tân ar y myfyrwyr ifanc. Mae Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cydlynu Materion Dyngarol (OCHA) yn cyfeirio at blant "wedi'u torri â machete". Mae'r adroddiad hefyd yn dangos tua phymtheg wedi'u clwyfo.

dicter

Yn ôl yr awdurdodau Camerŵn, mae'r ymosodiad hwn yn ddigamsyniol yn "waith milisia ymwahanol". Os yw'r traethawd ymchwil hwn hefyd yn cael ei rannu gan lawer o drigolion Kumba, mae rhwyddineb cynnal yr ymosodiad yn eu troi. “Cawsom ein sicrhau y byddai ein plant yn cael eu hamddiffyn yn yr ysgol. Yn gofyn i John Enow, y mae mab ifanc ei gymydog 11 oed yn un o wyth dioddefwr. Ni all unrhyw achos gyfiawnhau llofruddiaeth plant diniwed. "

Mewn datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd ar noson Hydref 24, mae llefarydd y llywodraeth, René Emmanuel Sadi, yn cadarnhau bod y coleg wedi agor ar ddechrau'r flwyddyn ysgol hon "heb yn wybod i'r awdurdodau gweinyddol cymwys", a dyna pam y diffyg mesurau amddiffynnol.

Dadl a wrthodwyd gan sawl ffynhonnell yn Kumba. "Mae'r sefydliad hwn wedi bod ar waith ers o leiaf tair blynedd," meddai un ohonyn nhw ar yr amod ei bod yn anhysbys.

Achosodd y lladd lawer o emosiwn. Prif Weinidog Camerŵn Joseph Dion Ngute wedi cynnal cyngor gweinidogol anghyffredin. Ar ei ddiwedd, anfonwyd dirprwyaeth dan arweiniad y Gweinidog Gweinyddiaeth Diriogaethol Paul Atanga Nji ac yn cynnwys gweinidogion addysg uwchradd ac addysg i'r lleoliad. Ar lawr gwlad, nododd swyddog yr adran fod mesurau wedi'u cymryd "i ddal i fyny â chyflawnwyr y drosedd heinous hon" ac y byddant "yn ateb am eu gweithredoedd gerbron llysoedd Camerŵn".

Yn galw am ailddechrau sgyrsiau

Trwy ei lysgenhadaeth yn Camerŵn, fe gondemniodd yr Unol Daleithiau "yn y termau cryfaf" yr ymosodiad hwn a galwodd am ddiwedd i'r trais. Dywedodd llywydd Comisiwn yr Undeb Affricanaidd, Moussa Faki Mahamat, ei fod wedi ei “arswydo” gan y newyddion hyn, fel y gwnaeth llysgennad Ffrainc i Camerŵn, Christophe Guilhou, a ofynnodd i’w hawduron gael eu “dwyn o flaen eu gwell a condemnio ”. O'i ran, mae'r Undeb Ewropeaidd yn gwadu "torri cyfraith ryngwladol ar boblogaethau sifil".

O'i ran, galwodd gwrthblaid Camerŵn am ailddechrau trafodaethau gyda'r holl chwaraewyr yn y gwrthdaro gyda'r bwriad o gadoediad. Mae'r arweinydd y Mudiad dros Ddadeni Camerŵn, Amcangyfrifodd Maurice Kamto, mai dim ond "datrysiad gwleidyddol" a allai ddod â heddwch.

Yn fwy beirniadol, dirprwy Jean Michel Nintcheu o Ffrynt democrataidd cymdeithasol (SDF) yn cwestiynu'r sicrwydd a roddwyd gan Yaoundé ynghylch diogelwch ysgolion. "Mewn gwirionedd mae'r methiant hwn wedi trawsnewid y myfyrwyr yn darian ddynol, mae cyfrifoldeb y drefn wedi'i sefydlu'n ffurfiol," gwadodd. Dim ond datrys anghydfodau cenedlaethol a dychwelyd i ffederaliaeth all arwain at heddwch parhaol yn y tymor byr neu'r tymor canolig. "

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1063189/politique/au-cameroun-effroi-et-colere-apres-le-massacre-de-huit-eleves-dans-le-sud-ouest -anglophone /? utm_source = Affrica ifanc & utm_medium = fflwcs-rss & utm_campaign = fflwcs-rss-young-africa-15-05-2018

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.