Gwrthdaro rhwng Ferdinand Ngoh Ngoh a Laurent Esso (Uniongyrchol) ar gyfer herwgipio Kamto

0 274

Gwrthdaro rhwng Ferdinand Ngoh Ngoh a Laurent Esso (Uniongyrchol) ar gyfer herwgipio Kamto 

 

Mae'r hinsawdd yn llawn tyndra yn y seraglio. Yn ôl datgeliadau’r actifydd El Che Nou, does dim yn digwydd rhwng y Gweinidog Cyfiawnder Laurent Esso ac Ysgrifennydd Cyffredinol Llywyddiaeth y Weriniaeth Ferdinand Ngoh Ngoh. Y ddau personoliaethau methu â thiwnio eu ffidil ar brosiect atafaelu Maurice Kamto. Yn wyneb pwysau rhyngwladol, gallai arweinydd yr MRC gael ei ryddhau yn yr oriau nesaf yn ôl ein ffynhonnell.

Ngoh Ngoh wrth galon sawl sgandalau

Cyhoeddodd yr actifydd Camerŵn Nzui Manto gyfres o luniau o fila y mae'n eu priodoli i Weinidog Ysgrifennydd Cyffredinol llywyddiaeth Ferdinand Ngoh Ngoh. Byddai'r adeilad yn Nhalaith Efrog Newydd yn cael ei brynu gan y Gweinidog yn 2014 ar 390 ffranc CFA. Byddai ei ferch yn byw ynddo ar hyn o bryd.

Ferdinand Ngoh Ngoh a sgandalau

Mae sgandalau rhyw ym Mhalas Unity yn dod yn rheolaidd. Ar ôl y datgeliadau annifyr am all-gysylltiadaupriodasol y byddai MVONDO Ayolo, cyfarwyddwr cabinet sifil Llywyddiaeth y Weriniaeth, yn cynnal gyda’r awdur dadleuol Calixthe Beyala, tro Ysgrifennydd Cyffredinol yr Arlywyddiaeth, Ferdinand Ngoh Ngoh, yw cael ei ddatgelu gan y lansiwr Rhybuddion Patrice Nouma.

Yn ôl datgeliadau’r olaf (sydd hefyd wedi cynhyrchu ugain llun i gefnogi ei honiadau), arian trethdalwr Camerŵn ac yn cael ei ddargyfeirio’n rheolaidd gan ysgrifennydd cyffredinol yr arlywyddiaeth i fodloni mympwyon Raissa, meistres a gyflwynir fel a putain moethus. Hi sydd, yn ôl Patrice Nouma, yn archebu'r taliadau i Etoudi. Byddai'r cwpl anghyfreithlon yn defnyddio llofnod Arlywydd y Weriniaeth i wireddu eu ffantasi gwylltaf. Mwy o gar, palas, bwtîc moethus, teithio dosbarth busnes, byddai gan Raissa beth bynnag y gallai feddwl amdano.

Mae largesse Ferdinang Ngoh Ngoh hefyd o fudd i deulu ei feistres moethus. Byddai brawd bach Raissa wedi bod, yn ôl Patrice Nouma, yn cael ei ffafrio yn Enam lle byddai wedi gadael fel arolygydd ariannol.

"Er mwyn peidio â bod o'r gweddill, tra bod eich plant yn dioddef mynd i'r ysgol, yn astudio yng ngolau cannwyll, i ddod i ben yn BendSkinneurs, Call-Boxers, BayamSellam, Raïssa gan strôc gyfrinachol yn yr arennau y mae ei ddirgryniad wedi cyrraedd hyd at wrth law Ferdinad Ngoh Ngoh, gyrrodd ei frawd iau i ENAM o'r fan lle'r oedd yn arolygydd cyllid, nid moins dim ond hynny. Mae ein harian eisoes wedi'i dargedu hyd yn oed cyn i ni wybod pwy sy'n mynd i'n twyllo nesaf. A ydym yn mynd i ganiatáu i'r llanastr hwn o faterion cyhoeddus ffynnu, Ein Peth? Mae hynny'n ddigon nawr! », Yn egluro Nouma Patrice.

Mae CameroonWeb yn cynnig dyfyniad i chi o ddatguddiadau Patrice Nouma

CYLINDER MAWR: Tra'ch bod chi a'ch plant yn cerdded ar boteli wedi torri, ac o dan lwch neu fwd ofnadwy Yaoundé, mae Raïssa yn gyrru mewn Porsche Cayenne aerdymheru. I ffwrdd ac yn bell o'r mwd, yr haul, y glaw sy'n eich atal rhag mynd o gwmpas eich busnes yn heddychlon. Rydych chi'n gwneud ymdrechion, talu trethi a thollau dyddiol, mae hi'n medi'r ffrwythau trwy symud dim heblaw phallws llofnod ei tendr Ferdinand am 07 mlynedd yn rhinwedd ei swydd fel prif ordderchwraig. Mae hi hefyd yn cyfaddef i'w pherthnasau mai hi fydd y fenyw gyntaf nesaf.

BOUTIQUE LUXURY: os nad oes gennych le i gownter yn y farchnad ganolog neu ym marchnad New-Bell, gwyddoch hynny yn ystod eich gali a'ch bod yn cael eich erlid a'ch dadleoli bob dydd, er gwaethaf y dreth a delir bob dydd, Mae Raïssa yn rheoli ei siop ddillad moethus yn dawel ger Sonel Nlongkak, route de Bastos. Ie, ie, rydych chi'n gwybod y sefydliad hwn. Yn hytrach, dylai gynnwys enw moethus BOUTIQUE DE LA SIGNATURE PRESIDENTIELLE. A dylai pob Camerŵn fynd yno i gael cyflenwadau yn raslon, yn rhydd ac am ddim. Eich arian chi ydyw, felly eich siop chi.

VILLA HOLLYWOODIAN: Tra bod eich tiroedd yn cael eu dadwreiddio, condemniwyd eich tai i'w dymchwel, diolch i effaith Llofnod yr Arlywydd, mae Raïssa yn byw mewn heddwch ac yn cysgu mewn Dyblyg Hollywood marmor, wedi'i adeiladu gydag arian cyhoeddus diolch i …… eich llofnod, fy Brodyr a Chwiorydd. Isod mae'r llun o'i balas. Beth ydw i'n ei ddweud, y llun o'r palas y mae CCT yn ei honni ar eich rhan. Y math o balas yn sy'n dylid rhoi urddas i bob Camerŵn. Mae Camerŵn yn wlad gyfoethog a gall wneud tai cymdeithasol yn bosibl ac yn hygyrch. Ysywaeth, y llofnod, dirprwywyd eich llofnod i unigolyn, y mae'n well ganddo eich dwyn ac addo putain. Yr un unigolyn a'ch amddifadodd o CAN. Gadewch i ni ddweud STOP!

ENAM: Yn y pen draw, dylid diddymu'r ysgol hon. Oherwydd, mae'n ymddangos ei fod yn adeiladu lladron yn y dyfodol yn unig ac nid gweision y bobl, ar sail cyfetholiadau wedi'u hwyluso ac er budd y rhai sy'n agos at y rhai a ddylai wasanaethu'r bobl ac sy'n well ganddynt wasanaethu eu hunain.

Peidio â bod o'r gweddill, tra bod eich plant yn dioddef mynd i'r ysgol, yn astudio yng ngolau cannwyll, i ddod i ben yn BendSkinneurs, Call-Boxers, BayamSellam, Raïssa gan strôc gyfrinachol yn yr arennau y mae ei ddirgryniad wedi cyrraedd hyd at gyrrodd llaw Ferdinad Ngoh Ngoh, ei frawd iau i ENAM lle daeth yn arolygydd ariannol, neb llai na hynny. Mae ein harian eisoes wedi'i dargedu hyd yn oed cyn i ni wybod pwy sy'n mynd i'n twyllo nesaf. A ydym yn mynd i ganiatáu i'r llanastr hwn o faterion cyhoeddus ffynnu, Ein Peth? Mae hynny'n ddigon nawr!

RHANNAU; Mae gan Raïssa bob hawl i freuddwydio am fod y fenyw gyntaf yn y dyfodol. Ni fydd yn cael ei chyhuddo o ysbeilio plentyn dan oed (Beth bynnag fydd arsylwi ar y drifft ariannol yn deillio o ysglyfaethu arian cyhoeddus, rydym pouvons gofynnwch gwestiynau difrifol i'n hunain am aeddfedrwydd seicolegol y dyn sy'n dal llofnod Camerŵn). Ar ben hynny, mae’r addewidion o ysgariad gyda’i wraig gyfreithlon a wnaed iddo gan Ferdinand, yn ôl sgyrsiau sy’n codi o’u cyfnewidfeydd ffôn, yn atgyfnerthu’r dyhead hwn trwy gydgrynhoi ei breuddwyd o ddod y fenyw Camerŵn gyntaf, wrth iddi gyfaddef iddi SES confidants.

 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/S-questration-de-Kamto-clash-entre-Ferdinand-Ngoh-Ngoh-et-Laurent-Esso-Direct-550366

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.