xnxx: 5 arwydd nad ydych chi bellach mewn cariad â'ch partner

0 2

xnxx: 5 arwydd nad ydych chi bellach mewn cariad â'ch partner

 

Dydych chi ddim wir yn gwybod ble rydych chi gyda'ch partner? Dyma 5 arwydd sy'n profi nad ydych chi mewn cariad mwyach!

Er y gall fod yn anodd cyfaddef ar brydiau, gall teimladau newid yn ystod perthynas. Ychydig fisoedd yn ôl roeddech chi'n hapus iawn gyda'ch partner a nawr dydych chi ddim wir yn gwybod ble rydych chi. Efallai eich bod chi'n mynd trwy amser anodd a gallwch chi ein credu ni, mae'n digwydd ym mhob cwpl. Ond sut ydych chi'n gwybod a yw'n fwy na hynny ac os ydych chi'n symud i ffwrdd o'ch hanner arall yn araf ond yn sicr? Os gallwch chi sefyll y prawf i ddarganfod a oes gennych chi Cyfarfu cariad mawr, dyma 5 arwydd sy'n profi nad ydych chi bellach mewn cariad / mewn cariad â'r person sy'n rhannu eich bywyd.

Nid ydych bellach yn ceisio cadw'r fflam yn fyw

Credyd:
Credyd: Milan Popovic trwy Unsplash

Pan fydd y teimladau'n newid a'r cariad yn dechrau diflannu, rydych chi'n llai tueddol o gadw'r fflam yn fyw ac i wneud yr ymdrech i wella'ch perthynas. Yn waeth byth, mae gennych lai o awydd i gyffwrdd ag ef / hi, i'w wneud cofleidio neu gwnewch gariad iddi ac rydych chi hyd yn oed yn dechrau anghofio dyddiadau pwysig. Mae hyn yn arwydd sicr nad yw pethau'n mynd yn dda rhyngoch chi.

Nid ydych chi eisiau siarad am y dyfodol mwyach

Credyd:
Credyd: gettyimages

Pan ydych chi mewn cariad, mae'n naturiol dychmygu dyfodol gyda'ch hanner arall. Fodd bynnag, os ydych chi'n ofalus dim ond ei fagu a gwrthod meddwl amdano, mae'n arwydd clir eich bod chi'n dechrau datgysylltu'ch hun o ddifrif oddi wrth y person sy'n rhannu eich bywyd. Mae'n golygu eich bod chi'n rhwystro'r syniad o berthynas hirdymor â hi yn llwyr..

Dim ond beiau eich partner yr ydych chi'n eu gweld eich hun

Credyd:
Credyd: Gettyimages

Unwaith eto, os ydych chi'n cael eich cythruddo'n barhaol gan ddiffygion eich partner a rydych chi'n cael anhawster dod o hyd iddo / iddi mor annwyl ag o'r blaen, mae hyn oherwydd bod problem yn bendant. Yn wir, hyd yn oed os yw'n arferol cael trafferth delio â holl nodweddion personoliaeth yr unigolyn sy'n rhannu eich bywyd, mae'r ffaith o fethu â chanolbwyntio ar unrhyw beth arall yn dweud llawer am eich teimladau.

Rydych chi'n cymryd eich pellter yn araf

Credyd:
Credyd: gettyimages

Pan ddechreuwch ollwng gafael ar eich partner, byddwch yn ymbellhau'n araf heb sylweddoli hynny hyd yn oed. Felly, byddwch chi'n mynd allan gyda'ch ffrindiau yn fwy, yn cael llai o awydd i gyfathrebu â'ch hanner arall a pheidio â chynhyrfu pan fydd yn canslo'ch cynlluniau ar y funud olaf. Yn fyr, ni fyddwch yn rhoi blaenoriaeth iddo / iddi mwyach. I'r gwrthwyneb! Mae agwedd o'r fath yn profi bod eich teimladau'n newid.

Nid ydych chi'n dweud "Rwy'n dy garu di" mwyach

Credyd:
Credyd: gettyimages

Os mai chi yw'r math arddangosiadol ac wedi treulio'ch amser yn dweud wrth eich hanner arall eich bod yn eu caru a'ch bod wedi rhoi'r gorau i'w wneud, mae'n bendant yn golygu bod eich perthynas nid yw yr un peth mwyach. Oherwydd hyd yn oed os yw'r gweithredoedd yn cyfrif mwy na'r geiriau, mae peidio â meddwl am ei ddweud eto yn datgelu bod eich perthynas yn ei chael hi'n anodd.. Naill ffordd neu'r llall, peidiwch â chynhyrfu. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod eich stori ar ben ond y bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i'r awydd i ymladd i'w hachub a dod o hyd i fflam y dechreuadau. Yn y cyfamser, dyma 3 awgrym ar gyfer anghofio'ch cariad cyntaf.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar:

Gadael sylw