"Mae Ffrainc yn ymddwyn yn wael iawn mewn sawl gwlad yn Affrica"

0 3

Bu Sébastien Nadot, dirprwy yr Anysgrifenedig (Gogledd Iwerddon) yn 10fed ardal Haute-Garonne ac aelod o'r Pwyllgor Materion Tramor yn holi Gweinidog Ewrop a Materion Tramor Ffrainc am yr argyfwng cymdeithasol-wleidyddol yn Camerŵn.

Sébastien Nadot - cipio fideo

Mewn cyhoeddiad ar twitter ddydd Mercher, Hydref 21, 2020, mae seneddwr Ffrainc yn beirniadu ei weinidog ac yn credu nad yw wedi ymateb i’w bryder am Camerŵn. Mae mater NoSo yn teimlo cywilydd ar y Gweinidog Le Drian. " Ni fydd y Gweinidog Tramor Jean Yves Le Drian yn ateb fy nghwestiynau am NOSO a’r ddrama yn y parth Saesneg ei iaith, nac am sefyllfa carcharorion gwleidyddol a Maurice Kamto. Mae Ffrainc yn gwneud yn wael iawn mewn sawl gwlad yn Affrica. Cywilydd Mae'n ysgrifennu.

Mewn ymateb, rhannodd defnyddiwr ei drydariad gan roi'r ymateb gan bennaeth presennol y Quai-d'Orsay. " Rhaid i'r wrthblaid Camerŵn, y mae Maurice Kamto yn un o'r ffigurau pwysig ohoni, allu mynegi eu hunain yn rhydd, wrth barchu'r gyfraith. Yn hyn o beth, mae'n destun pryder bod cannoedd o'i gefnogwyr wedi'u harestio… ”Meddai Le Drian.

Cylchlythyr:
Eisoes wedi cofrestru mwy na 6000!

Derbyn bob dydd trwy e-bost,
y newyddion Y Bled yn Siarad na ddylid ei golli!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.lebledparle.com/fr/politique-cameroun/1116505-sebastien-nadot-depute-francais-la-france-agit-tres-mal-dans-plusieurs-pays-d -Africa

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.