"Dwi ddim yn siŵr mai nhw yw'r gorau"

0 3

Er mwyn unioni'r sgandalau gormodol sy'n codi yn yr Ysgol Weinyddiaeth ac Ynadon Arferol (ENAM), mae Hervé Emmanuel yn cynnig diwygiad.

Hervé Emmanuel Nkom (c) Cedwir pob hawl

Canlyniadau terfynol yr arholiad mynediad i'rYN AC a gyhoeddwyd ar Hydref 4, 2020 yn dal i fod yn unfrydol ymhlith y cyhoedd. I rai, byddai'r canlyniadau wedi cael eu difetha gan "ffafriaeth" tra bod eraill fel y "Mudiad 10 miliwn o Ogleddwyr", yn gwadu diffyg parch y cwotâu a ddyrannwyd i'r Gogledd o ran cystadleuaeth.

Ansawdd yr addysgu

Wrth siarad am yr hyn a ystyrir yn sgandal arall eto yn yr Ysgol, sydd i fod i hyfforddi uwch swyddogion gweithredol y wlad, serch hynny, Hervé Emmanuel Nkom Ar y dechrau, amheuon ynghylch ansawdd y gwersi a roddir yno: “Yn gyntaf, nid wyf yn siŵr eu bod yn hyfforddi’r gorau ac nid wyf yn siŵr bod hwn, yn ei sefydliad, yn amcan nad oes ganddo wrth-gynhyrchiant o ran canlyniadau. Rhoddaf enghraifft ichi. Ar ôl bod mewn ysgol weinyddu yn Ffrainc, nid ydym yn hyfforddi yn yr un lle bobl a allai eu cael eu hunain mewn sefyllfa o wrthdaro buddiannau. Mae hyn yn golygu na allwch, yn yr un flwyddyn, hyfforddi arolygwyr treth, arolygwyr tollau, arolygwyr gweinyddiaeth llafur ac ynadon yn yr un flwyddyn. Os byddwch chi'n cael eich hun mewn dinas fel Douala, gall hyn fod yn wir ac weithiau mae wedi bod yn wir, erlynydd yr un dyrchafiad â'r prefect neu'r is-ragflaenydd, sydd o'r un dyrchafiad â'r cyflog-feistr cyffredinol, casglwr trefol y ddinas neu fwrdeistref ardal o'r fath. Rydych chi'n gweld bod y math hwn o berthynas, hyd yn oed rhwng pobl fel chi a fi sydd wedi cael moesau, yn arwain at wrthdaro, dryswch neu gymhlethdod ”, eglura aelod CPDM.

Beth ddylai fod

I gefnogi ei ddadleuon, mae'r banciwr trwy hyfforddi yn dyfynnu fel enghraifft weithrediad ysgolion mawr Ewrop:“Yn Ffrainc, mae arolygwyr treth wedi’u hyfforddi yn Clermont-Ferrand, dyma achos yr athro Alaka Alaka. Pan oedd yn angenrheidiol iddo berffeithio ei hyfforddiant, aeth i Clermont –Ferrand. Nid yw'r ENA bellach hyd yn oed ym Mharis, mae wedi gadael y rue universitaire ac mae bellach yn Strasbwrg. Mae arolygwyr tollau wedi'u hyfforddi yn Neuilly, mae comisiynwyr heddlu yn Lyon, swyddogion gendarmerie wedi'u hyfforddi ym Melun. Mae ysgol filwrol Saint-Cyr wedi'i lleoli yn Llydaw. Nid ydym yn hyfforddi nid y swyddogion gweithredol yn yr un lle er mwyn osgoi creu syndicetiau troseddwyr ac eraill, ”mae'n darlunio.

Beth i'w wahardd

Felly, yn gresynu at y gwleidydd, “Lleihau holl reoli bywyd cyhoeddus yn ENAM yw creu ffatrïoedd o bobl na ellir gwarantu eu llwyddiant, eu cynhyrchiant a'u rheolaeth. Ac mae'n gorffen fel y mae'n dangos yno nawr. Mae pobl y dywedir eu bod yn talu i gystadlu yn amorteiddio eu buddsoddiad ar ôl ychydig. Felly maen nhw'n talu ei gilydd ar y bwystfil », Cyhoeddodd ar set o Radio ABK Dydd Llun Hydref 19, 2020.

awgrymiadau

I leddfu'r sefyllfa, yn ôl cefnogwr rhif 1 Paul Biya, “O leiaf, rhaid diwygio ENAM, os na wneir unrhyw beth arall. Mae ENAM yn brosiect i roi'r swyddogion gweithredol i'r weinyddiaeth sydd eu hangen arnynt i gymryd drosodd rheolaeth materion a oedd gynt yn nwylo'r pŵer trefedigaethol, ond heddiw rwy'n credu ein bod yn mynd ar gyfeiliorn y ganolfan hyfforddi hon Awgrymodd.

Cylchlythyr:
Eisoes wedi cofrestru mwy na 6000!

Derbyn bob dydd trwy e-bost,
y newyddion Y Bled yn Siarad na ddylid ei golli!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.lebledparle.com/fr/societe/1116465-herve-emmanuel-nkom-au-sujet-de-l-enam-je-ne-suis-pas-sur-qu -y trên-y-gorau

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.