Mae'r Cenhedloedd Unedig yn trefnu codwr arian ddydd Mawrth i ymateb i argyfwng dyngarol yn y Sahel

0 280

Sahel: Mae'r Cenhedloedd Unedig yn trefnu dydd Mawrth codi arian i ymateb i argyfwng dyngarol

Sahel: Mae'r Cenhedloedd Unedig yn trefnu dydd Mawrth codi arian i ymateb i argyfwng dyngarol

 

(Asiantaeth Ecofin) - Yn ystod cynhadledd rithwir ryngol a drefnwyd ar gyfer dydd Mawrth, Hydref 20, 2020, mae'r Cenhedloedd Unedig yn bwriadu codi arian i ariannu cynlluniau cymorth ar gyfer y Sahel. Wrth i'r sefyllfa yn y rhanbarth beri pryder, mae rhoddwyr yn araf yn talu arian.

Bydd y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) yn trefnu codwr arian i ymateb i'r argyfwng dyngarol yn y Sahel. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad ddydd Gwener, Hydref 16, gan Jens Laerke (llun), llefarydd ar ran y Swyddfa Cydlynu Materion Dyngarol (OCHA) yn ystod sesiwn friffio i'r wasg yng Ngenefa, y Swistir.

darllenwch hefyd: "Gwin coch, coch": ystyr symbolau etholiadol Affrica

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o fewn fframwaith cynhadledd ryng-weinidogol y bwriedir ei chynnal ddydd Mawrth, Hydref 20, 2020, ar y cyd gan y Cenhedloedd Unedig, Denmarc, yr Almaen a'r Undeb Ewropeaidd. Nod y cronfeydd a weithredir yw wynebu canlyniadau cymdeithasol trais ac ansicrwydd, sy'n ysgwyd y rhanbarth yn erbyn cefndir o argyfwng iechyd sy'n gysylltiedig â'r pandemig covid-19.

Credwn fod " mae angen help ar fwy na 13 miliwn o bobl, y mae mwy na hanner ohonynt yn blant ”a Mae 7,4 miliwn o bobl yn dioddef o newyn yn y rhanbarth. Ym mis Ionawr 2020, cyhoeddodd UNICEF ei fwriad i ddefnyddio $ 208 miliwn ar gyfer y rhanbarth, tra bod y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM) wedi gosod ei gynllun ymateb dyngarol ar gyfer Burkina Faso, Mali a Niger ar $ 37,8 miliwn.

darllenwch hefyd: Mae bom yr Ail Ryfel Byd yn ffrwydro mewn ymgais ddiffygiol

Er gwaethaf y galwadau hyn am symud, mae'r Cenhedloedd Unedig yn ofni y bydd y sefyllfa yn y Sahel yn cael ei hanghofio gan y prif roddwyr sy'n dal i fod yn araf i ariannu cynlluniau ymateb dyngarol yn y rhanbarth. Yn ôl Jens Laerke, dim ond ar 40% y mae cynlluniau cymorth ar gyfer Mali, Niger a Burkina Faso yn cael eu hariannu ar hyn o bryd, tra bod yr argyfwng dyngarol yn y tair gwlad hyn " yn dod i bwynt torri '.

« Mae'r sefyllfa ddyngarol wedi dirywio'n sydyn dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae anghenion yn tyfu'n gyflymach na chyllid Dywedodd y swyddog, gan ychwanegu bod y gynhadledd ryng-weinidogol nesaf hefyd yn gosod y nod iddo'i hun bod gwledydd sy'n rhoi rhoddion a'r rhai yn y rhanbarth yn dod o hyd i atebion parhaol a fydd yn dileu'r angen am gymorth dyngarol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.agenceecofin.com/social/