Mae'r gollyngwr hwn yn honni ei fod yn gwybod sut y bydd Marvel yn disodli Chadwick Boseman yn 'Black Panther 2' - BGR

0 30

  • Mae gollyngwr Marvel sydd â hanes profedig yn dweud bod y stiwdio yn ystyried mynd y “llwybr Carrie Fisher” i roi cau cymeriad Black Panther Chadwick Boseman.
  • Defnyddiodd Disney CGI a chorff dwbl i saethu golygfeydd Leia ar eu cyfer Rhediad Skywalker wedi i Fisher farw yn annisgwyl.
  • Mae ffans wedi bod yn annog Disney i beidio ag ail-lunio rôl y Black Panther yn sgil marwolaeth annhymig Boseman, gan ofyn i'r cwmni droi Shuri, chwaer T'Challa yn archarwr Black Panther nesaf, a dyna ddigwyddodd yn y comics.

Fel pe na bai 2020 yn ddigon syfrdanol gyda phopeth sydd wedi bod yn digwydd, fe wnaeth newyddion dinistriol daro cefnogwyr Marvel ddiwedd mis Awst. Chadwick Boseman, a chwaraeodd y Brenin T'Challa yn eiconig Marvel Black Panther, bu farw ar ôl canser y frwydr hir nad oedd bron neb yn gwybod amdano. Bryd hynny, fe wnaethon ni ddysgu bod ei ddiagnosis wedi’i guddio’n dda, gydag ychydig o bobl yn y diwydiant yn ymwybodol o her bersonol yr actor. Roedd Boseman eisoes yn brwydro yn erbyn y salwch ofnadwy wrth ffilmio rhai o'i rolau diweddaraf, gan gynnwys ffilmiau Marvel. Yn ôl adroddiadau, roedd yn paratoi ar gyfer Black Panther 2 yn yr wythnosau cyn ei farwolaeth. Dywedwyd bod Boseman yn bwriadu cael siâp ar gyfer y rôl a'i fod yn obeithiol y byddai'n dechrau ffilmio yn fuan.

Ni ddaeth hynny i fod erioed, a chafodd Disney ei hun yn gorfod delio â phroblem fawr, annisgwyl. Ni fyddai prif actor un o'r dilyniannau MCU mwyaf disgwyliedig yn cael chwarae'r rhan. Mae hyn hefyd yn cymhlethu cynlluniau Marvel i gael Black Panther i ymddangos mewn ffilmiau croesi eraill. Ymataliodd Disney a Marvel rhag gwneud sylwadau ar y Black Panther Roedd dyfodol masnachfraint fel y byd yn galaru am Boseman, ond aeth cefnogwyr yn gyflym at y cyfryngau cymdeithasol gan annog Marvel i beidio ag ail-lunio'r rôl. Mae hynny bob amser yn bosibilrwydd ac fe ddigwyddodd o'r blaen, er ei fod ar adeg pan fethodd Edward Norton â gweld pa mor enfawr fyddai'r MCU yn dod. Ond mae'n debyg bod Marvel yn gwybod sut i gymryd lle Boseman yn y dilyniant, ac mae'n newyddion da i gefnogwyr.

Mae gan broblem Marvel ddatrysiad hawdd. Fel Capten America, gellir priodoli rôl y Black Panther i unrhyw gymeriad. Chwaraeodd tad T'Challa y rhan, ac roeddem bob amser yn disgwyl gweld Shuri yn codi'r Black Panther mantell gan ei brawd. Dyna ofynnodd cefnogwyr Boseman ar y cyfryngau cymdeithasol, cychwyn deiseb yn annog Marvel i beidio ag ail-lunio actor gwahanol ar gyfer y rôl. Yn lle, dylai Shuri ddod yn amddiffynwr Wakanda.

Ond hyd yn oed os yw'r trawsnewidiad hwnnw'n hawdd, eglurais eisoes fod yn rhaid i Marvel fynd i'r afael â'r cyfnod pontio ar ryw adeg yn y dyfodol agos. Ni all ddigwydd oddi ar y sgrin, gan fod yn rhaid i Marvel ddod o hyd i ffordd i anrhydeddu etifeddiaeth Boseman wrth droi Shuri yn y Black Panther nesaf. Dywedais fod yr holl beth gellid mynd i'r afael ag ef yn hawdd mewn golygfa ôl-gredydau o ffilm yn y dyfodol, yn eithaf posib un y gellid ei chysylltu'n uniongyrchol â hi Black Panther. Gellid lladd T'Challa yn ystod dilyniant gweithredu byr yn cynnwys un o ddihirod yr MCU yn y dyfodol. Byddai hyn yn caniatáu i Marvel roi golygfa ôl-gredydau syndod ac emosiynol i gynulleidfaoedd wrth ei gwneud yn glir na fydd yn ail-lunio'r rôl. A gallai'r cyfan ddigwydd heb i Marvel erioed orfod dangos wyneb Boseman. Dyfalu oedd hynny i gyd ar y pryd, fodd bynnag.

Black Panther
Yr actores Letitia Wright yn chwarae rhan chwaer T'Challa, Shuri, yn ffilmiau Marvel MCU. Ffynhonnell ddelwedd: Marvel Studios

Nid yw Disney wedi mynd i'r afael â hi eto Black Panther 2, ond rhywun mewnol a brofodd yn y gorffennol fod ganddo fynediad at wybodaeth Marvel gywir cymerodd at ei Patreon ychydig ddyddiau yn ôl i ddweud y gallai Marvel fynd “llwybr Carrie Fisher trwy gael cameo dwbl CGI i roi cau cymeriad Chadwick.” Mae'n aneglur ble cafodd Daniel Richtman ei wybodaeth, ac efallai na fyddem yn gallu ei gwirio am gryn amser i ddod. Peidiwch ag anghofio bod y pandemig coronavirus wedi gohirio pob ffilm MCU sydd ar ddod a'r mwyafrif o gyfresi teledu, felly does dim dweud pryd y bydd yr amserlen reolaidd yn ailddechrau.

Roedd yr ysgrifennu ar y wal yno i Leia. Byddai hi'n marw i mewn Rhediad Skywalker ar ôl i Han Solo a Luke Skywalker farw mewn rhandaliadau cynharach. Yn anffodus, bu farw Carrie Fisher cyn ei saethu Star Wars 9 golygfeydd. I ddechrau, dywedwyd wrthym na fyddai’n ymddangos yn y ffilm trwy effeithiau arbennig, ond yna newidiodd Disney ei feddwl. Gan ddibynnu’n rhannol ar luniau nas defnyddiwyd o’r ffilmiau eraill, defnyddiodd Disney gorff dwbl a CGI i ddod â Leia yn ôl un tro arall. Star Wars mae cefnogwyr yn gwybod beth oedd y canlyniad. Gwnaeth Disney y mwyaf o'r hyn oedd ganddo wrth law i anrhydeddu'r actores. Nid aeth y stiwdio dros ben llestri, felly roedd wedi'i gyfyngu â'r hyn y gallai ei wneud gyda Leia. Cawsom ychydig o linellau olaf ac ymadroddion wyneb gan yr actores, ac yna fe wnaethon ni weld Leia yn marw heb weld Fisher yn ei actio.

Os yw Richtman yn gywir, gallai Disney dynnu symudiad tebyg i Boseman i ffwrdd, gan dybio bod yr holl bartïon dan sylw yn cytuno. Yn sicr, gallai stuntman sy'n gwisgo'r wisg Black Panther gyflawni'r swydd heb orfod siarad unrhyw linellau na dangos wyneb Boseman. Ond dyfalu yn unig yw hynny hefyd. Does dim dweud sut y bydd Marvel yn egluro diflaniad T'Challa o'r fasnachfraint, hyd yn oed os yw CGI yn gysylltiedig.

Dechreuodd Chris Smith ysgrifennu am declynnau fel hobi, a chyn ei fod yn gwybod ei fod yn rhannu ei farn ar bethau technoleg gyda darllenwyr ledled y byd. Pryd bynnag nad yw'n ysgrifennu am declynnau mae'n methu â chadw draw oddi wrthyn nhw, er ei fod yn ceisio'n daer. Ond nid yw hynny o reidrwydd yn beth drwg.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/2020/10/18/marvel-movies-chadwick-boseman-replacement-black-panther-2-leak/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.