# IAI-Camerŵn Dechrau academaidd ar-lein

0 2

Cafodd y fformiwla ei ffafrio gan y sefydliad rhyngwladol enwog hwn ar Hydref 19 ar gyfer lansiad y flwyddyn 2020-2021, ynghyd â'r seremoni o ddyfarnu tystysgrifau i fyfyrwyr ar ddiwedd eu hyfforddiant.

 

 

Mae'n ddychweliad hollol newydd y mae myfyrwyr IAI-Cameroon dydd Llun yma. Wedi arfer mynd i gampws NkolAnga'a dan y fath amgylchiadau, y tro hwn, roedd yn rhaid iddynt aros gartref i brofi'r digwyddiad hwn diolch i'r fformiwla “cychwyn academaidd ar-lein” newydd hon.

Mae cyfarwyddiadau'r llywodraeth yn y cyfnod hwn o ymateb yn erbyn covid-19 yn glir. Nid oedd arweinwyr yr ysgol ryngwladol hon am ei hanwybyddu.

 

Trosglwyddo o bell

 

Dim ond y derbynwyr a oedd â mynediad i'r campws yn yr amgylchiad arbennig hwn, y gwnaed trefniadau fel y gall pawb, hen, newydd a rhieni, brofi'r seremoni hon o'r dechrau i'r diwedd, sy'n nodi dechrau'r flwyddyn academaidd newydd o fewn y Sefydliad Gwybodeg Affrica, cynrychiolaeth Camerŵn.

Ar gyfer hyn, dewisodd y strwythur ddarlledu'n fyw ar rai sianeli teledu partner fel Ctv Afrique a Info Tv. Roedd y seremoni dan gadeiryddiaeth Clément Achille EKOMY, cydlynydd cyffredinol IAI, hefyd yn fyw ar gyfrif Facebook yr IAI. sefydliad, ac ar dudalen Facebook Crtvweb, partner y digwyddiad.

O'u gwahanol gartrefi a diolch i dechnoleg, cafodd y dysgwyr felly wybod arbennig am wahanol ddyddiadau cychwyn effeithiol y cyrsiau, sef:

- Tachwedd 02, 2020 ar gyfer lefel 1;

- Tachwedd 16, 2020 ar gyfer lefel 2;

- Tachwedd 23, 2020 ar gyfer lefel 3.

 

O ran y system a ddewiswyd i gyflwyno'r gwersi yn effeithiol, mae'r Cynrychiolydd Preswylwyr yn nodi ei bod yn system hybrid, hynny yw, hanner wyneb a hanner pellter.

 

Y haeddiannol yn cael ei wobrwyo

 

Cwblhaodd cyfanswm o 340 ohonynt dair blynedd o hyfforddiant mewn “Peirianneg meddalwedd” a “Systemau a rhwydweithiau” fel hyn.

Y majors a'r is-majors oedd y cyntaf i dderbyn y sesame gwerthfawr o flaen Cynrychiolydd Preswylwyr IAI-Camerŵn. Manteisiodd Armand Claude ABANDA ar y cyfle i wahodd y graddedigion newydd hyn i “wneud technoleg ddigidol yn ysgogiad go iawn ar gyfer creu swyddi a chyfoeth”.

Ychwanegwyd at ddisgleirdeb y seremoni gan bresenoldeb cydlynydd cyffredinol yr IAI, a deithiodd i Libreville i fwrw ymlaen â'r agoriad difrifol hwn o'r flwyddyn 2020-2021. Ar gyfer Clément Achille EKOMY, “Y derbynwyr hyn yw ein balchder. Rydym yn sicr ac yn sicr y byddant yn amddiffyn lliwiau IAI yn ddilys ar y farchnad swyddi ”.

 

Addewid i gadw

 

Dymuniad wedi'i integreiddio'n dda gan y prif bryder, yn ôl eu cynrychiolydd, Mohamed Ali. Iddo ef, mewn gwirionedd, mae'r canlyniad hapus hwn yn cynrychioli buddugoliaeth bersonol. Bydd yn bachu ar y cyfle i ddiolch i'r arweinwyr a'r holl staff addysgu am yr hyfforddiant a'r wybodaeth a gafwyd felly. Bydd felly'n gofyn i'w gymrodyr haeddu'r gobeithion a roddir ynddynt trwy gychwyn yn llwyr ar hyrwyddo hunangyflogaeth. Mae hyn trwy fabwysiadu agweddau parchus a fydd yn y pen draw yn agor rhodfa o gyfleoedd iddynt mewn bywyd gwaith.

 

Aline NGUINI

Erthygl # IAI-Camerŵn Dechrau academaidd ar-lein yn ymddangos gyntaf Teledu Radio Cameroon.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar http://www.crtv.cm/2020/10/iai-cameroun-une-rentree-academique-en-ligne/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.