Rant enfawr Jean-Pierre Pernaut yn erbyn Emmanuel Macron

0 228

Rant enfawr Jean-Pierre Pernaut yn erbyn Emmanuel Macron

 

Yn ystod ei ddarllediad newyddion 13pm, roedd Jean-Pierre Pernaut eisiau darparu cefnogaeth i bobl ei genhedlaeth. Sylwadau a wnaeth y newyddiadurwr ar ôl araith Emmanuel Macron ddydd Mercher, Hydref 14, 2020.

Yn wir, roedd y Pennaeth Gwladol wedi dyfarnu a cyrffyw er anffawd fawr pobl ifanc. Penderfyniad i leihau dilyniant covid-19 sydd ar ddod. Rhwng 21 p.m. a 6 a.m., mae dinasyddion felly’n cael eu gorfodi i aros yn gyfyngedig i’w cartrefi.

Penderfynodd cyrffyw

Yn wir, bydd y cyrffyw yn cael ei gymhwyso yn y 9 metropoli mwyaf yn Ffrainc. Rhywbeth a ddatgelodd Emmanuel Macron yn ystod ei gyfweliad ag Anne-Sophie Lapix a Gilles Bouleau. Yn wir, penderfynodd gyfyngu'n rhannol a fydd yn boenus byw i'r bobl dan sylw, yn enwedig y bobl ifanc. Fodd bynnag, mae gŵr Brigitte Macron wedi rhoi ychydig eiriau o gefnogaeth yn y cyrffyw llym hwn. Yn ôl yr arlywydd, mae'n anodd iawn bod yn eich ugeiniau yn 2020. Yn ogystal, ychwanegodd mai'r bobl ifanc hyn sy'n talu pris uchel.

Rhent Jean-Pierre Pernaut

Er gwaethaf y neges deimladwy hon o gefnogaeth gan Arlywydd y Weriniaeth, nid oedd yn unfrydol ymhlith dinasyddion. Yn wir, Jean-Pierre Pernaut oedd y prif i fynegi ei ymateb i'w araith. Yn ogystal, awgrymodd adroddiad a ddarlledwyd ar y sianel efallai na fyddai pobl ifanc yn dilyn y rheolau er mwyn cael hwyl. Adran a wnaeth sioc fawr i Jean-Pierre Pernaut.

"Nid yw'n hawdd bod yn 20 oed, na 30, na 40, na 70 o ran hynny, gallaf ddweud wrthych," datgelodd y gwesteiwr. Ychydig o neges y mae'n ei hanfon at Emmanuel Macron nad yw bellach yn poeni am yr henoed.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.cuisineza.com

Gadael sylw