Rhybudd: gallai dyfais a werthir gan Lidl fynd ar dân ar unrhyw adeg, larwm “60 miliwn o ddefnyddwyr”

0 15

Rhybudd: gallai dyfais a werthir gan Lidl fynd ar dân ar unrhyw adeg, larwm “60 miliwn o ddefnyddwyr”

 

Mae'r gymdeithas ddefnyddwyr newydd seinio'r larwm ynghylch dyfais a werthwyd gan Lidl. Yn ôl iddyn nhw, mae'n rhaid i ni roi'r gorau i ddefnyddio'r ddyfais hon a werthir gan frand yr Almaen a dod â hi yn ôl i'r archfarchnad.

Y sugnwr llwch à Efallai y bydd llaw Lidl Silvercrest yn mynd ar dân ...

Yn siomedig â chynnyrch a werthwyd gan Lidl ers mis Awst diwethaf, dywed 60 miliwn o ddefnyddwyr eu bod wedi cael llond bol. Yn wir, maent yn honni bod y cynnyrch hwn yn beryglus. Felly, maent yn apelio ar yr holl gwsmeriaid sydd wedi'i brynu i'w ddychwelyd ar unwaith i'r siop i'w gael. talu.

Ar Fedi 24, 2020, rhoddwyd rhybudd gan gymdeithas y defnyddwyr. Mewn gwirionedd, dyma’r sugnwr llwch llaw Silvercrest sydd wedi bod ar werth yn Lidl ers Awst 27, 2020. Yn ôl iddyn nhw: “Mae’n hanfodol rhoi’r gorau i ddefnyddio’r sugnwr llwch Lidl hwn a’i fatri, y mae rhai rhannau ohono yn dueddol o ddioddef. mynd ar dân wrth wefru neu ddefnyddio ”. Y nod yw dod ag ef yn ôl i'r toddedig sy'n anodd ei ad-dalu, hyd yn oed yn absenoldeb derbynneb.

Fel atgoffa, dyma nodweddion hyn gwactod Silvercrest sy'n creu dadleuon:

  • Enw'r Cynnyrch: SHAZ 22.2 D5 Glanhawr Gwactod Llaw
  • Brand: Silvercrest
  • Code-barres : 3 256 224 756 552
  • Rhif erthygl: 339 791_1 910
  • Marchnata: ers Awst 27, 2020

Felly, os ydych chi'n poeni am y broblem ac wedi penderfynu dychwelyd eich dyfais, cysylltwch â'r brand gyda'r rhif: 0 800 900 343.

Daw Lidl yn arbenigwr mewn cofio cynnyrch

Mewn gwirionedd, mae wedi dod yn gyffredin iawn i ymwadwyr caled ddod i gysylltiad â damweiniau o'r math hwn. Yn sicr, oherwydd ei bris isel iawn. Mewn gwirionedd, mae galw cynnyrch yn ôl wedi dechrau cynyddu yn Lidl ers cryn amser.

Pe buasem ond yn siarad fis Awst diwethaf, byddai'r siop yn cofio sypiau o lysiau ratatouille. Am reswm da, cyfradd plaladdwyr sy'n uwch na'r safonau awdurdodedig ei ganfod yn y cynhyrchion. Neu, weipar babi yr amheuir ei fod yn cynnwys bacteria sy'n achosi haint.

Ond yn ddiweddar, chopsticks grawnfwyd yr oedd Lidl yn eu cofio. Mae hyn oherwydd ei bod yn ymddangos bod yr hadau sesame yn y cynnyrch yn cynnwys lefel uchel o ethylen ocsid.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.cuisineza.com

Gadael sylw