Popeth yn mynd a dod ar Netflix ar gyfer wythnos Hydref 18ydd - BGR

0 14

 • Mae Netflix yn ychwanegu 15 o sioeau, ffilmiau ac rhaglenni arbennig newydd ar wythnos Hydref 18ydd.
 • Ymhlith y rhai gwreiddiol newydd sy'n dod i Netflix yr wythnos hon mae Dirgelion Heb eu Datrys: Cyfrol 2, Nid oes angen fy Nghyflwyniad Gwestai Nesaf tymor 3, a Gambit y Frenhines.
 • Mae Netflix yn colli Blwyddyn Papur ac Tra Rydyn ni'n Ifanc.

Mae yna griw o rai gwreiddiol diddorol yn dod i Netflix yr wythnos hon, ond yr un sydd wedi piqued fy niddordeb yw Gambit y Frenhines, yn serennu Anya Taylor-Joy. Amddifad gyda phroblemau dibyniaeth a thalent preternatural ar gyfer gwyddbwyll? Pam ie, rwy'n credu y byddaf yn gwylio'r gyfres gyfyngedig hon pan fydd yn dechrau ffrydio ar Hydref 23ain.

Dyma'r rhestr gyflawn o'r Netflix sy'n ffrydio ac yn gadael ar gyfer wythnos Hydref 18ydd, 2020:

Cyrraedd

Dydd Sul, Hydref 18ydd

Dydd Llun, Hydref 19th

 • Dirgelion Heb eu Datrys: Cyfrol 2 DOGFENNAU NETFLIX
  • Mewn chwe phennod newydd, mae Dirgelion Heb eu Datrys yn proffilio diflaniadau mwy anesboniadwy, digwyddiadau trasig, a digwyddiadau rhyfedd. Efallai mai un gwyliwr sydd â'r allwedd i ddatrys yr achosion hyn. Mae ditectifs, newyddiadurwyr, ac aelodau o'r teulu yn cynnig damcaniaethau diddorol yn y gyfres afaelgar hon, gan grewyr y docuseries gwreiddiol, Cosgrove / Meurer Productions, a 21 Laps Entertainment, cynhyrchwyr Stranger Things.

Dydd Mawrth, Hydref 20th

Dydd Mercher, Hydref 21ain

 • Nid oes angen Cyflwyniad ar Fy Gwestai Nesaf Gyda David Letterman: Tymor 3 NETFLIX ORIGINAL
  • Mae'r arwr teledu David Letterman yn ymuno â Dave Chappelle, Robert Downey Jr a mwy ar gyfer tymor arall o gyfweliadau manwl a gwibdeithiau sy'n seiliedig ar chwilfrydedd.
 • Rebecca FFILM NETFLIX
  • Ar ôl rhamant corwynt ym Monte Carlo gyda’r gŵr gweddw golygus Maxim de Winter (Armie Hammer), mae merch ifanc newydd briodi (Lily James) yn cyrraedd Manderley, ystâd deuluol fawreddog ei gŵr newydd ar arfordir gwyntog yn Lloegr. Yn naïf ac yn ddibrofiad, mae'n dechrau ymgartrefu yn nhrapiau ei bywyd newydd, ond mae'n ei chael ei hun yn brwydro yng nghysgod gwraig gyntaf Maxim, y Rebecca cain a threfol Rebecca, y mae ei hetifeddiaeth ddychrynllyd yn cael ei chadw'n fyw gan geidwad tŷ sinistr Manderley Mrs. Danvers (Kristin Scott Thomas). Wedi'i chyfarwyddo gan Ben Wheatley (High Rise, Free Fire) a'i chynhyrchu gan Working Title Films (Emma, ​​Darkest Hour), mae REBECCA yn ffilm gyffro seicolegol syfrdanol sydd wedi'i rendro'n hyfryd wedi'i seilio ar nofel gothig annwyl Daphne du Maurier yn 1938.

Dydd Iau, Hydref 22ain

 • Plygu'r Arc
 • Cadaver FFILM NETFLIX
  • Mae Cadaver yn ffilm arswyd seicolegol o Norwy sy'n mynd â ni ar daith lle mae dynoliaeth yn cael ei rhoi ar brawf ac yn serennu ymhlith eraill Gitte Witt, Thorbjørn Harr, Thomas Gullestad) a Kingsford Siayor. Yn dilyn newyn trychineb niwclear, mae Leonora (Gitte Witt), Jacob (Thomas Gullestad) a'u merch Alice (Tuva Olivia Remman) ar gyrion goroesi. Un diwrnod, mae'r gwesty lleol yn gwahodd goroeswyr i fynychu drama theatr, gyda phryd o fwyd wedi'i gynnwys, fel ymdrech elusennol i helpu'r rhai mewn angen. Wedi'i adael heb unrhyw ddewis, mae'r teulu o dri yn penderfynu mynd i'r gwesty, lle mae'r cyfarwyddwr, Mathias (Thorbjørn Harr), yn cyflwyno'r gwesty cyfan fel y llwyfan. Mae mynychwyr yn cael masgiau i'w helpu i'w gwahanu oddi wrth actorion, ond mae'r ddrama'n cymryd tro iasol pan fydd aelodau'r gynulleidfa'n dechrau diflannu. Mae'r llinell rhwng realiti a theatr yn mynd yn aneglur yn gyflym, nes bod Alice yn diflannu o flaen Leo a Jacob, ac nid oes lle i amau ​​mwyach: Mae rhywbeth o'i le ar westy Mathias.
 • Prosiect Hummingbird
 • Ie, Duw, Ydw

Dydd Gwener, Hydref 23ain

 • Barbariaid NETFLIX ORIGINAL
  • Mae ffrindiau tri o bobl wedi'u plethu ym Mrwydr Coedwig Teutoburg yn 9 OC, pan fydd rhyfelwyr Almaenig yn atal ymlediad yr Ymerodraeth Rufeinig.
 • Symud NETFLIX ORIGINAL
  • Darganfyddwch y dawnswyr a'r coreograffwyr gwych sy'n llunio'r grefft o symud ledled y byd yn y gyfres ddogfen hon.
 • Dros y lleuad FFILM NETFLIX
  • Yn llawn penderfyniad ac angerdd am wyddoniaeth, mae merch ifanc ddisglair yn adeiladu llong roced i'r lleuad i brofi bodolaeth Duwies Lleuad chwedlonol.
 • Colli NETFLIX ORIGINAL
  • Mae Antonio yn sefydlu ei hun i gael ei arestio felly bydd yn cael ei anfon i garchar gwaethaf Colombia, La Brecha. Mae ar ôl y dyn a herwgipiodd ei ferch flynyddoedd yn ôl.
 • Gambit y Frenhines NETFLIX ORIGINAL
  • Yn seiliedig ar y nofel gan Walter Tevis, mae drama gyfres gyfyngedig Netflix THE QUEEN'S GAMBIT yn stori sy'n dod i oed sy'n archwilio gwir gost athrylith. Wedi'i adael a'i ymddiried i gartref plant amddifad yn Kentucky ddiwedd y 1950au, mae Beth Harmon ifanc (Anya Taylor-Joy) yn darganfod talent rhyfeddol am wyddbwyll wrth ddatblygu caethiwed i dawelwch a ddarperir gan y wladwriaeth fel tawelydd i'r plant. Yn cael ei gythruddo gan ei chythreuliaid personol ac yn cael ei danio gan goctel o narcotics ac obsesiwn, mae Beth yn trawsnewid yn alltud medrus a hudolus tra’n benderfynol o goncro’r ffiniau traddodiadol a sefydlwyd ym myd gwyddbwyll cystadleuol lle mae dynion yn bennaf.

Ymadael

Dydd Llun, Hydref 19th

Dydd Iau, Hydref 22ain

Byddwn yn ôl yr wythnos nesaf gyda chrynodeb arall o'r holl sioeau, ffilmiau ac eitemau arbennig newydd yn cyrraedd ac yn gadael Netflix. Yn y cyfamser, edrychwch ar popeth yn mynd a dod ar Netflix ym mis Hydref, Yn ogystal â'r calendr o ddyddiadau rhyddhau ar gyfer holl ffilmiau a sioeau gwreiddiol Netflix.

Dechreuodd Jacob gwmpasu gemau fideo a thechnoleg yn y coleg fel hobi, ond daeth yn amlwg iddo yn fuan mai dyma beth yr oedd am ei wneud ar gyfer bywoliaeth. Ar hyn o bryd mae'n byw yn Efrog Newydd yn ysgrifennu ar gyfer BGR. Gellir gweld ei waith a gyhoeddwyd yn flaenorol ar TechHive, VentureBeat a Game Rant.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/2020/10/18/netflix-new-shows-movies-october-18-2020/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.