Mae Léa Djadja yn cyfaddef ei bod wedi priodi a throsi i Islam heb ddweud wrth ei rhieni

0 1

Datgelodd Léa Djadja ei bod wedi priodi a throsi i Islam heb i’w rhieni gael eu hysbysu. Yn wir, dywed yr un sydd bellach yn fam i ddau o blant ei fod wedi dod o dan sillafu ei dyn.

Guest y sioe "Sut wnaethoch chi gael eich dal?" ”Gan Nawell Madani, gwraig yr arlunydd Malian Black M, cyfaddefodd ei bod wedi priodi a throsi i Islam heb hysbysu ei theulu.

“Fe wnes i drosi yn fy nghornel. Wnes i ddim dweud wrth fy nheulu. Roedd ef (Du M) yn gwybod amdano. Fe wnes i yn bersonol iawn. Roedd yn ymdrech bersonol. O'r fan honno, daethom yn agosach fyth ac yno, buom yn siarad am briodas. Fe briodon ni heb ein rhieni. Doedden nhw ddim yn ymwybodol eto ”, meddai.

Sylwch, cyfarfu Léa a Black M yn 2008 ar sesiwn saethu o'r clip o'r grŵp chwedlonol ymosodiad Sexion felly roedd yn rhan o Black M a lle roedd Léa wedi'i dewis yn arlunydd colur. Dechreuodd y berthynas ychydig wythnosau'n ddiweddarach a thyfodd mewn crescendo. Heb fod yn Fwslim ar y pryd, ymrwymodd Léa Djadja yn gyfrinachol i drosi i Islam.

Heddiw, mae hi'n fam hapus i ddau o blant, felly bachgen bach a merch fach o'r enw Kiki, a anwyd ddiwedd y mis diwethaf.

Sylwadau

commentaires

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar http://www.culturebene.com/63209-lea-djadja-avoue-setre-mariee-et-convertit-a-lislam-sans-prevenir-ses-parents.html

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.