Mae Melania Trump yn dilyn DOJ wrth fynd ar ôl ei chyn-ffrind - pobl

0 32

Tridiau ar ôl i Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ffeilio cwyn yn erbyn cyn-ffrind Melania Trump, Stephanie Winston Wolkoff, am ysgrifennu dywediad chwithig amdani, lansiodd y ddynes gyntaf ei hun ymosodiad deifiol, gan gyhuddo Winston Wolkoff o fod yn “fanteisgar” a gymerodd mantais o’i “hewyllys da” i gyfnewid arian.

Trydarodd Melania Trump allan datganiad Dydd Gwener lle mae'n ceisio cyferbynnu ei menter “Byddwch Orau” i wasanaethu pobl America a helpu plant gyda gweithredoedd “anonest” Winston Wolkoff i hyrwyddo ei “hagenda bersonol.”

Yn “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady,” disgrifiodd Winston Wolkoff ei hun fel cyn-confidante y fenyw gyntaf, gan ddweud eu bod wedi cyfarfod pan oedd yn gweithio i gylchgrawn Vogue, gan drefnu digwyddiadau fel y Met Gala, a'r Melania Knauss ar y pryd oedd cariad model anhysbys Donald Trump.

Stephanie Winston Wolkoff, cyn gynghorydd i'r fenyw gyntaf, yng Ngwesty Trump International yn Washington, Ion. 16, 2017 (Justin T. Gellerson / The New York Times)

Ysgrifennodd Winston Wolkoff fod y ddynes gyntaf yn hunanol ac yn obsesiwn â delwedd, ac yn ei darlunio fel un â pherthynas ddadleuol a chystadleuol â’i llysferch, Ivanka Trump, ac yn cael ei difetha i raddau helaeth gan sylwadau anarferol ei gŵr am fenywod a’i anffyddlondeb â seren porn a Playboy Playmate.

Mae Melania Trump hefyd yn honni bod Winston Wolkoff “prin” yn ei hadnabod, er i’r fenyw gyntaf ei recriwtio i drefnu digwyddiadau ar gyfer urddo’r Arlywydd Donald Trump yn 2017 ac i weithio iddi’n wirfoddol yn y Tŷ Gwyn.

Mae'n debyg bod y Melania Trump enwog preifat hefyd wedi ymddiried yn ddigonol yn Winston Wolkoff i ollwng bomiau f yn eu sgyrsiau a siarad yn agored am ei rhwystredigaethau. Cwynodd am orfod addurno'r Tŷ Gwyn adeg y Nadolig a'r ffordd y beirniadodd pobl ei gweithredoedd dros bolisi gwahanu plant ei gŵr. Yn gyfrinachol, cofnododd Winston Wolkoff ei sgyrsiau gyda’r ddynes gyntaf, a’i dyfynnu’n helaeth yn ei llyfr. Mae hi hefyd wedi chwarae dognau o'r recordiadau mewn cyfweliadau diweddar.

O ran y recordiadau, dywedodd Melania Trump, “Dyma fenyw a recordiodd ein galwadau ffôn yn gyfrinachol, gan ryddhau dognau oddi wrthyf a oedd allan o’u cyd-destun, yna ysgrifennodd lyfr o glecs segur yn ceisio ystumio fy nghymeriad.”

Roedd Melania Trump hefyd yn anobeithio ar y ffordd y mae allfeydd cyfryngau wedi rhoi cymaint o sylw i’r datgeliadau yn llyfr Winston Wolkoff wrth edrych dros ei hymdrechion “Byddwch Orau”.

“Unwaith eto, allfeydd peth i ganolbwyntio eu sylw ar bwyll dros fy ngwaith cadarnhaol,” meddai Melania Trump. “Mae yna ddigon o fanteisgwyr allan yna sydd ddim ond yn poeni amdanyn nhw eu hunain, ac yn anffodus yn ceisio hunan-waethygu trwy fanteisio ar fy ewyllys da yn fwriadol.”

Yn ei chyngaws, honnodd yr Adran Gyfiawnder fod Winston Wolkoff wedi torri cytundeb datgeliad a lofnododd pan gytunodd i wirfoddoli i helpu'r fenyw gyntaf yn y Tŷ Gwyn, adroddodd y New York Times. Dywedodd yr achos cyfreithiol fod yr NDA yn ei gwahardd rhag datgelu manylion cyfrinachol a ddysgodd yn ystod ei hamser yn gweithio i'r fenyw gyntaf.

Dywedodd arbenigwyr cyfreithiol fod yr achos cyfreithiol yn codi pryderon newydd ynghylch a yw Trump yn defnyddio pwerau'r Adran Gyfiawnder i setlo sgoriau gwleidyddol personol.

“Dyma’r cam diweddaraf yn unig gan deulu Trump i geisio troi’r Adran Gyfiawnder yn gwmni cyfreithiol preifat ei hun i dawelu’r rhai sy’n siarad yn feirniadol o’r Trumps,” meddai’r atwrnai o Washington, Mark Zaid. mewn op-ed ar gyfer y Washington Post.

“Gall y llywodraeth erlid pobl am ddatgelu gwybodaeth ddosbarthedig, ond ni all eu hatal rhag cyhoeddi llyfrau dim ond oherwydd y gallent wneud i deulu’r arlywydd edrych yn wael,” ychwanegodd Zaid.

“Felly nawr nid cyfreithiwr / atgyweiriwr DONALD Trump yn unig yw Bill Barr - ond mae hefyd yn gyfreithiwr MELANIA Trump?” tweetio dadansoddwr cyfreithiol a chyn erlynydd ffederal Glenn Kirschner. “Ac mae Barr wedi defnyddio’r DOJ yn erbyn Stephanie Wolkoff, cyn ffrind Melania a ysgrifennodd lyfr dweud wrth bawb? Mae Barr yn parhau i briddio'r DOJ mewn ffyrdd erchyll. ”

Dywedodd atwrnai ar gyfer Winston Wolkoff mewn datganiad bod yr achos cyfreithiol yn “hollol ddi-werth” ac yn torri’r Gwelliant Cyntaf.

“Mae’n cynrychioli ymdrech gan y Trumps i ymrestru’r DOJ i ddilyn nodau a diddordebau cwbl bersonol,” meddai’r atwrnai Lorin L. Reisner.

Cytunodd arbenigwyr y gallai hawliau Diwygiad Cyntaf Winston Wolkoff ddiystyru mynd ar drywydd gweinyddiaeth Trump i ddial, meddai’r New York Times.

Cytunodd arbenigwr arall y gallai dadleuon y DOJ wthio terfynau cyfrinachedd y llywodraeth, oherwydd ni fyddai Winston Wolkoff wedi cael mynediad at wybodaeth ddosbarthedig, Heidi Kitrosser, athro'r gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Minnesota ac arbenigwr mewn cyfraith gyfansoddiadol a chyfrinachedd y llywodraeth. , meddai'r Times. Mae swyddogion diogelwch cenedlaethol fel arfer yn llofnodi cytundebau i beidio â rhyddhau deunydd dosbarthedig.

Roedd y sgyrsiau preifat a ddisgrifiwyd gan Winston Wolkoff gyda Melania Trump hefyd yn “debyg i’r mathau o gyfrifon y mae cyn-gynorthwywyr mewn llawer o Dai Gwyn yn mynd ymlaen i’w datgelu mewn cofiannau,” ychwanegodd y Times.

Cwestiynodd Kitrosser ymhellach y ddadl bod sgyrsiau Melania Trump â Winston Wolkoff yn cael eu gwarchod gan fraint weithredol, gan ddweud bod braint weithredol fel arfer yn caniatáu cyfrinachau rhwng arlywydd a’i gynghorwyr, nid rhwng merched cyntaf a’i gynorthwywyr, meddai Kitrosser wrth y Times.

Mae hefyd yn amheus a all yr arlywydd neu ei wraig ddisgwyl gorfodi cytundebau datgeliad cyfreithiol ar weithwyr y llywodraeth, meddai adroddiadau. Fel datblygwr eiddo tiriog a seren deledu realiti, roedd gan Trump weithwyr fel mater o drefn yn llofnodi cytundebau peidio â datgelu, ond roedd hyd yn oed cyn gwnsler y Tŷ Gwyn, Donald McGahn, yn amau ​​y gallent gael eu gorfodi gyda swyddogion y Tŷ Gwyn, er bod ganddo swyddogion yn eu llofnodi beth bynnag i dybio Trump, meddai'r Times.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://www.mercurynews.com/2020/10/16/melania-trump-follows-doj-in-going-after-a-ex-friend-and-political -enemy /

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.