Melysion hanner nos - Ac eto roedden ni'n caru ein gilydd ... (rhan 1)

0 8

Croeso i ddarllenwyr annwyl i’n hadran “losin hanner nos” ar gyfer ein hail golofn “ac eto roeddem yn caru ein gilydd…” dyma gwpl a oedd yn falchder pawb ac eto sy’n mynd eu ffyrdd ar wahân am ddiffyg cyfathrebu. mae syr a madam mewn cariad gwallgof â'i gilydd.

Beth fydd yn digwydd a fyddant yn gallu dioddef y gwahaniad hwn? A fyddant yn dod yn ôl at ei gilydd i ddarganfod, cyfarfod ar benwythnosau ar www.abidjanshow.com

Ac eto roedden ni'n caru ein gilydd ... (rhan 1)

- Rydych chi'n adnabod Ella, rwy'n sâl o bopeth y mae'n ei wneud i mi, penderfynir y tro hwn mai dyma'r diwedd. Nid wyf yn credu ei fod yn fy ngharu i bellach. Mae wedi ei ddangos i mi lawer gwaith ac nid chi fydd yn dweud y gwrthwyneb wrthyf.

- Rwy'n nabod fy nghariad ond rydych chi hefyd yn ei wneud yn araf, gwn eich bod chi'n dal i'w charu. Pam ydych chi eisiau brifo'ch hun trwy ei adael. Rwy'n gwybod na fyddwch chi'n gallu ei gymryd. Tawelwch ychydig.

- Beth bynnag dyma ei gyfle olaf iddo gael fel yna a chan nad yw ei gariad tuag ataf yn bodoli bellach nid yw wedi gofalu am bopeth rwy'n ei deimlo. Penderfynir y byddaf yn gadael.

Tra cwynodd Clara am Karl ar ei ffrind a'i chwaer orau Ella, roedd ar ei ochr â Marco.

- Rydych chi'n gwybod Marco cymaint dwi'n ei garu, fy ngwraig. Ond dwi ddim yn ei deimlo'n ddiweddar. Mae hi'n bell iawn oddi wrthyf. Tybed beth wnes i iddo. Onid yw hi'n gweld dyn arall? Gallwch chi yn unig dystio i'r cariad sydd gen i tuag ati. Mae'n wir weithiau roeddwn i eisiau cael hwyl ond pan wnes i ei chofio, roedd ei un ddelwedd yn fy meddwl yn ddigon i mi wrthod y merched hyn. Pam mae hi'n fy ngwrthod yn ei dro gyda fy ymdrechion i fod y dyn perffaith yn ei llygaid? Pam mae'r un rydw i'n ei garu gymaint yn gwneud i mi ddioddef cymaint?

- Mae'n wir, bydi rydych chi'n iawn, ond dyna'r fenyw, e, dydych chi byth yn gwybod pam ei bod hi'n gwylltio a beth mae hi'n ein beio ni hyd yn oed pan rydyn ni'n ceisio bod yn iach. Beth bynnag, rwy'n hapus iawn yn fy osgo fel dyn sengl heb ymrwymiad. Dim ffwdan. Ond ceisiwch dawelu mai chi yw'r dyn huh.

Roedd wedi dod yno, bywyd beunyddiol Mr a'r Arglwyddes Kouma. Y rhai y gwelsoch eu cariad yn disgleirio yn eu llygaid. Roedd yn adnabyddus yn ifanc iawn ar feinciau'r ysgol yn y 5ed radd tra roeddent yn yr un dosbarth. Nid ydynt byth yn gadael i fynd tan eu graddau doethuriaeth. Roedd eu teuluoedd mor falch o'u eu. Roeddent yn esiampl i bron pob rhiant arall. A dyna fu eu bywyd ers 2 flynedd. Beth greodd hyn am y cwpl hwn a oedd mor berffaith?

Dyl

# g1-space-7.g1-space {uchder: 20.000000px; } @media sgrin yn unig a (min-lled: 601px) {# g1-space-7.g1-space {uchder: 20.000000px; }}

BYDDWCH YN FEL

# g1-space-8.g1-space {uchder: 20.000000px; } @media sgrin yn unig a (min-lled: 601px) {# g1-space-8.g1-space {uchder: 20.000000px; }}

Yr erthygl hon Melysion hanner nos - Ac eto roedden ni'n caru ein gilydd ... (rhan 1) yn ymddangos gyntaf Abidjanshow.com.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.abidjanshow.com/douceurs-de-minuit-et-pourtant-on-saimaitpartie-1/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.