Artemisia, baobab… Y planhigion Affricanaidd hyn a allai helpu i ymladd yn erbyn y coronafirws - Jeune Afrique

0 9

Mae adroddiad gan ganolfan ymchwil Gerddi Kew yn galw ar y gymuned ryngwladol i ymddiddori mewn planhigion yn Affrica, yn benodol i ymladd yn erbyn Covid-19. Cyfweliad ag un o arweinwyr yr astudiaeth hon, yr Athro Monique Simmonds.


Beth pe gallem wneud gwell defnydd o'r cyfoeth sydd o flaen ein llygaid ac eto sy'n cael ei dan-fanteisio? Gallai planhigion a ffyngau ehangu ein hystod o bosibiliadau, yn ôl canolfan ymchwil y Gerddi Botaneg Brenhinol yn Kew, Llundain, yn ei pedwerydd adroddiad, rhyddhawyd Medi 30.

Gellid defnyddio rhai o'r rhywogaethau hyn, a restrwyd gan 210 o arbenigwyr mewn 42 o wledydd, mewn bwyd - mae mwy na 7 o blanhigion bwytadwy wedi'u dogfennu -, adeiladu neu hyd yn oed feddyginiaeth. Mewn gwirionedd mae meddyginiaethau naturiol eisoes yn cael eu defnyddio i drin canserau, diabetes, zonas neu falaria.

Wrth i'r pandemig covid-19 barhau i symud ymlaen ledled y byd, mae'r ganolfan ymchwil yn cynnig tynnu ysbrydoliaeth, ymysg pethau eraill, meddygaeth draddodiadol Affrica, i archwilio potensial natur yn y frwydr yn erbyn y firws. Ac yn galw am gydweithrediadau rhyngwladol ar y pwnc. Cyfarfod ag un o'r unigolion sy'n gyfrifol am yr adroddiad, yr Athro Monique Simmonds.

Affrica Ifanc: Yn 2019, gallai mwy na 1 o blanhigion a 900 o ffyngau gael eu henwi'n wyddonol am y tro cyntaf. Pam ei bod yn bwysig cyfeirio atynt?

Monique Simmonds: Disgwylir i boblogaeth y byd gyrraedd 10 biliwn o bobl erbyn 2050. Fodd bynnag, bydd plâu newydd a chlefydau newydd yn ymddangos, i gyd yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd. Er bod dau o bob pum planhigyn bellach dan fygythiad o ddifodiant, mae'n hanfodol gweithredu polisi i'w hamddiffyn oherwydd byddant yn ddi-os yn ddefnyddiol iawn i ni yn wyneb y ffenomenau hyn.

Ein Partneriaeth Banc Hadau'r Mileniwm yw cynllun cadwraeth mwyaf y byd ar y safle yn y byd. Yn Affrica, gall y fenter hon o gadwraeth a chreu casgliadau cenedlaethol helpu i ddeall priddoedd yn well, cynhyrchu plaladdwyr naturiol, ymladd yn erbyn anialwch, a chymryd rhan mewn gwytnwch yn yr hinsawdd a diogelwch bwyd. Gallai adnoddau meddygaeth draddodiadol hefyd fynd i mewn i farchnadoedd rhyngwladol.

Mae eich adroddiad yn nodi bod 723 o rywogaethau a ddefnyddir mewn meddygaeth dan fygythiad o ddifodiant. I'r gwrthwyneb, a ydych chi wedi darganfod planhigion newydd yn Affrica?

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar https://www.jeuneafrique.com/1058109/societe/artemisia-baobab-ces-plantes-africaines-qui-pourrait-aider-a-lutter-contre-le-coronavirus/?utm_source= Affrica ifanc & utm_medium = fflwcs-rss & utm_campaign = fflwcs-rss-young-africa-15-05-2018

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.