Amau wedi'i arestio a'i gymryd i'r ddalfa am farwolaeth Fictoraidd

0 114

Amau wedi'i arestio a'i gymryd i'r ddalfa am farwolaeth Fictoraidd

 

Yn ôl y newyddion diweddaraf a gyhoeddwyd gan BFMTV a Dauphiné Libéré, arestiwyd y sawl a ddrwgdybir ym marwolaeth Fictoraidd ddydd Mawrth diwethaf. Amheuir bod yr unigolyn 25 oed hwn â chysylltiad â marwolaeth y fenyw ifanc.

Marwolaeth Fictoraidd, rhywun sydd dan amheuaeth wedi'i arestio

Ar ôl cael ei glywed gan ymchwilwyr o'r adran ymchwil, yr unigolyn Aed â dyn 25 oed i’r ddalfa ddydd Mawrth diwethaf am oddeutu 15 pm Yna cafodd ei gartref ei chwilio gan yr heddlu ac ymchwilwyr.

Yn wir, yn ôl y ddwy ffynhonnell, mae'n ymddangos bod tad y teulu wedi cyfaddef ei weithred. Ar y llaw arall, nid yw swyddfa erlynydd Grenoble wedi cadarnhau'r wybodaeth hon.

Fodd bynnag, dywedodd yr erlyniad ei hun nos Fercher fod y dyn ifanc yn byw yn Villefontaine. Mewn gwirionedd, mae'n gymydog i deulu'r fenyw ifanc.

Gwarchodwr ar yr olwg estynedig

O'i ran ef, roedd y dirprwy erlynydd cyhoeddus, Boris Duffau wedi datgan: "Mae eisoes yn hysbys i wasanaethau'r gendarmerie a'r system gyfiawnder am amryw o droseddau cyfraith gwlad". Arweiniodd hyn at estyniad ei ddalfa heddlu gan ynad arholi.

Fodd bynnag, nid oedd yr erlyniad bellach am wneud unrhyw sylwadau eraill rheswm dros gyfrinachau o gyfarwyddyd. Ond hefyd, i gadw effeithiolrwydd yr ymchwiliad sy'n dal i fynd rhagddo.

Fel atgoffa, ar ôl dau ddiwrnod o ddiflaniad daethpwyd o hyd i gorff Fictoraidd, merch ifanc 18 oed, ar Fedi 28. Yn wir, daethpwyd o hyd i gorff difywyd y fenyw ifanc mewn llif o Villefontaine. Ond yn dilyn awtopsi, mae'n ymddangos iddi gael ei boddi gan drydydd parti.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.cuisineza.com

Gadael sylw