Perygl, roedd bag o datws wedi'u rhewi yn cynnwys gwrthrych rhyfedd!

0 68

Perygl, roedd bag o datws wedi'u rhewi yn cynnwys gwrthrych rhyfedd!

Mae llawer o ddefnyddwyr yn dewis siopa mewn archfarchnadoedd am resymau diogelwch. Yn wir, mae llawer ohonom o'r farn bod cynhyrchion yn cael eu gwirio'n dda cyn iddynt gyrraedd y silffoedd. Ond, mae'n debyg, ni all eithrio'r ffaith y gall cynhyrchion sy'n cynnwys elfennau peryglus gyrraedd silffoedd yr archfarchnadoedd er gwaethaf y gwiriadau. Fel maen nhw'n dweud, mae cyfeiliorni yn ddynol. Roedd hyn yn union yn Lidl. Yn wir, a sachet roedd tatws cwsmer yn cynnwys darn o bren.

Gwrthrych anarferol yn y cynhyrchion

Yn wir, dyn 50 oed oedd yn byw yn Pas-de-Calais a ddioddefodd yr anffawd hon yn Lidl. Mewn gwirionedd, mae'r dyn hwn wedi bod yn gwsmer ffyddlon i frand yr Almaen ers blynyddoedd. Ac fel y mwyafrif o ddefnyddwyr disgownt caled, mae'r un hon wedi dewis yr archfarchnad. Yn gyntaf am bris isel y cynhyrchion, ond hefyd diogelwch y bwyd i'w fwyta. yn anffodus, fe gwympodd o uchder pan welodd ddarn o bren yn ei fag o datws wedi'u rhewi.

Mae Lidl, cleient yn ymddiried yn ei gamymddwyn

Yn synnu’n fawr at y darn o bren yn ei fag o datws tra roedd yn coginio, galwodd y cwsmer wasanaeth cwsmer Lidl ar unwaith. Felly, mae'n eu hysbysu o'i anghyfleustra gyda'i gynnyrch. Yn wyneb y sefyllfa, cynigiodd yr archfarchnad ei ad-dalu am y bag cyfan. Roedd y swm yn hafal i 1,19 ewro. Wrth gwrs, hyd yn oed y produits mae nwyddau bwyd yn ddiguro yn yr archfarchnad.

Yn ôl geiriau’r dyn hwn ym meicroffon y papur newydd La Voix du Nord, y cynhyrchion oedd rhai brand y Harvest Basket. Er bod cynhyrchion yr olaf i'w gweld ar bob silff Lidl. Yn ôl pob tebyg, hwn oedd y tro cyntaf i'r dyn hwn ddod ar draws problem gyda chynhyrchion Lidl. Er gwaethaf hyn, mae'n rhybuddio holl ddarllenwyr y papur newydd i fod yn wyliadwrus o gynhyrchion bwyd mewn archfarchnadoedd.

Mae Lidl yn tawelu ei gwsmeriaid

Ar ôl camymddwyn o'r fath, mae cwsmeriaid Lidl yn pendroni am ddibynadwyedd eu cynhyrchion. Ond fel na all y math hwn o broblem niweidio eu henw da, mae'n well gan y gostyngiad caled gymryd materion mewn llaw. Yn gyntaf fel nad yw'r un sefyllfa'n digwydd eto, ond hefyd i ymateb i bryderon defnyddwyr. Ar gyfer hyn, mae rheolaeth y gadwyn yn sicrhau eu cwsmeriaid bod rheolaeth o'r math hwn o beth yn bwysig i'r archfarchnad.

Felly, yn dilyn y gŵyn a ffeiliwyd gan y dyn hanner cant oed ar Orffennaf 22, cynhaliodd Lidl ymchwiliad mewnol i ddelio â'r broblem. Yna bydd cyflenwr y brand o hash brown ei hun yn cael ei holi. Yn wir, bydd gan y cwsmer ateb o fewn yr amser byr ynghylch ei gamymddwyn.

Ond i gwsmeriaid sydd â phroblem gyda'u cynhyrchion a brynwyd gan Lidl, gall fforwm o 60 miliwn o ddefnyddwyr eich helpu i ddod o hyd i'r ffordd orau i fynd.

Mae'r hyrwyddiadau'n parhau yn y brand

Er gwaethaf y camymddwyn hwn, mae Lidl yn parhau i gynnig cynhyrchion o safon i'w gwsmeriaid, ond am gost is. I wneud hyn, mae'r brand yn darparu catalogau o gynhyrchion hyrwyddo i'w ddefnyddwyr bob dydd Mercher. Gallwch ddod o hyd i gynhyrchion o beauties, offer cegin neu wrthrychau addurnol fel y lamp llawr uwch-ddylunio newydd a fydd yn goleuo'ch ystafell.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.cuisineza.com

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.