Mae Marvel eisiau gwneud ffilm tîm gyda Spider-Man a Deadpool - BGR

0 7

  • Mae'n debyg bod Marvel a Sony yn ystyried cael tîm Deadpool a Spider-Man i fyny mewn ffilm yn y dyfodol.
  • Nid yw'r cynlluniau wedi'u cwblhau, ond mae Marvel eisiau gweld Spider-Man yn ymuno ag arwyr gwadd eraill wrth symud ymlaen.
  • Daw'r si yn dilyn adroddiad a ddywedodd Bydd Doctor Strange yn ymddangos yn Spider-Man 3.

Dim ond un sioe Cam 4 MCU yr ydym yn mynd i'w chael eleni, a hynny oherwydd bod y nofel coronavirus wedi difetha popeth i bawb. Mae'r rhan fwyaf o rwystrau bloc wedi'u gohirio, gan nad yw pobl yn heidio i theatrau yn union. Ar ben hynny, gallai'r ataliadau pandemig atal, a brigiadau ymhlith cast a chriwiau arwain at oedi ychwanegol ar gyfer ffilmiau a chyfresi teledu yn y dyfodol. O ran bydysawd sinematig Marvel, gallai oedi un teitl gael effaith cryfach ar gyfnod cyfan y cynnwys, gan y byddai'n rhaid gohirio prosiectau eraill.

Mae Marvel yn bwriadu cyflwyno straeon i'r gynulleidfa mewn trefn benodol, ac nid oes a wnelo hi ddim â chronoleg wirioneddol y straeon. Black Widow yn prequel, ond efallai y bydd angen ei wylio cyn y gellir rhyddhau mwy o ffilmiau a sioeau. Yn seiliedig ar yr holl sibrydion, dwi'n meddwl Y Hebog a'r Milwr Gaeaf gohiriwyd y perfformiad cyntaf nid oherwydd materion cynhyrchu, ond oherwydd ei gysylltiadau â Black Widow.

Er na fyddwn yn cael gweld llawer o gynnwys Cam 4 MCU eleni, does dim prinder sibrydion. Mewn ychydig ddyddiau, datgelodd ychydig o adroddiadau ar wahân sut Efallai y bydd Marvel yn cyflwyno'r X-Men, yn ogystal â'r llinell stori honedig a fydd yn arwain at ddiweddglo epig mor fawr â Avengers: Endgame - a gallai'r stori honno gynnwys Iron Man.

Clywsom hefyd fod Marvel yn cynllunio ychydig o gameos enfawr ar gyfer dyfodol yr MCU, gan gynnwys cael Mae Hugh Jackman yn ailadrodd ei rôl Wolverine, a hynny Bydd Doctor Strange yn ymddangos yn Spider-Man 3. Nid yw'r gollyngiadau Marvel yn stopio yno, gan fod gollyngiad newydd yn dweud bod Marvel yn ystyried paru Spider-Man a Deadpool mewn ffilm yn y dyfodol.

Mae'r dyddiau pan oedd Sony o'r farn y gallai redeg ei fydysawd sinematig ei hun yn seiliedig ar y cymeriadau Spider-Man y mae ganddo'r hawliau i ddod i ben. Nid yn unig y mae Spider-Man yn ôl yn y plyg, ond mae'r holl sibrydion diweddar hyn yn nodi bod Sony yn dod yn llawer mwy trugarog o ran stwnsio'i fydysawd gyda'r MCU. Wrth gwrs, mae hyn yn gwneud synnwyr i linell waelod Disney a Sony. Nid oes unrhyw gwestiwn y bydd yr MCU yn helpu i werthu bydysawd Spider-Man Sony ei hun. Bydd y SUMC yn dod yn cŵl trwy gysylltiad, gan na fydd cefnogwyr yn poeni pwy sy'n gwneud y ffilmiau, cyhyd â'u bod yn cael gweld yr holl gymeriadau Marvel ar y sgrin gyda'i gilydd.

Mae'n ymddangos bod cwpl o adroddiadau gwahanol gan ddau fewnwr Marvel yn gwneud llawer o synnwyr wrth eu cyfuno. Gochelwch: Mae sibrydion yn unig o hyd, a dylech eu trin yn unol â hynny.

Dywedodd Daniel Richman, a ddarparodd fanylion cywir am brosiectau Marvel yn y gorffennol, ychydig ddyddiau yn ôl fod gan Kevin Feige a Marvel ddiddordeb mewn arwyddo Ryan Reynolds i'r hyn a allai fod yn gontract mwyaf yn yr MCU hyd yn hyn. Byddai Deadpool / Wade Wilson yn ymddangos mewn mwy o brosiectau MCU nag unrhyw actor arall, yn ôl y gollyngwr. Os yw'n gywir, bydd Deadpool yn ymddangos mewn mwy o ffilmiau na Iron Man a Captain America.

Daw'r ail adroddiad GeekosityMag's Mikey Sutton, gollyngwr arall sydd â gwybodaeth am gynlluniau Marvel. Dywed Sutton fod ffilm tîm Spider-Man / Deadpool yn cael ei thrafod, ac “mae’r ddau gwmni yn ecstatig ynglŷn â’r syniad o ffilm cyfeillio gyda Spider-Man a Deadpool.”

Mae Marvel i fod i geisio gwneud mwy Rhyfeddu Tîm-Up ffilmiau yn seiliedig ar y comics a ddarganfuwyd ym 1972. Roedd y rhan fwyaf o'r materion hynny'n paru Spider-Man gydag archarwr gwahanol. Gwelsom Spider-Man eisoes gyda Iron Man, a Doctor Strange, yn ôl pob tebyg, fydd ei fentor nesaf yn Spider-Man 3. Efallai y daw Deadpool ar ôl hynny. Fodd bynnag, ni phenderfynir ar unrhyw beth:

Nid oes unrhyw wneuthurwyr ffilm ynghlwm eto, ac yn sicr nid Spider-Man 3. fydd hyn. Serch hynny, mae Sony a Disney yn gweld aur comedig a masnachol wrth weld Spider-Man Tom Holland yn cyffwrdd â Deadpool gan Ryan Reynolds; mewn gwirionedd, efallai bod hynny hyd yn oed yn fwy disgwyliedig na Reynolds yn rhannu'r sgrin gyda Wolverine gan Hugh Jackman. Gyda Spider-Man 3 ar fin dod yn dywyllaf o ffilmiau Spidey yr MCU, ffilm o'r fath fyddai ei antithesis doniol iawn.

Dywed Sutton hefyd fod y Deadpool bydd ffilmiau yn yr MCU yn cael sgôr R, ond y bydd yn chwarae'n braf gydag eraill mewn croesfannau.

Dechreuodd Chris Smith ysgrifennu am declynnau fel hobi, a chyn ei fod yn gwybod ei fod yn rhannu ei farn ar bethau technoleg gyda darllenwyr ledled y byd. Pryd bynnag nad yw'n ysgrifennu am declynnau mae'n methu â chadw draw oddi wrthyn nhw, er ei fod yn ceisio'n daer. Ond nid yw hynny o reidrwydd yn beth drwg.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/2020/10/14/marvel-movies-spider-man-deadpool-team-up-rumored/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.