Mae protestwyr yn stormio llwyfandir Cyril Hanouna, mae ymladd yn torri allan

0 277

Mae protestwyr yn stormio llwyfandir Cyril Hanouna, mae ymladd yn torri allan

Ers dyfodiad y coronafirws i'r byd, mae popeth wedi newid. Yn achos darllediadau teledu, fel TPMP Cyril Hanouna ar C8, roedd dechrau'r flwyddyn ysgol yn gyffrous iawn i'r tîm.

Yn wir, mae'r epidemig hwn wedi cynhyrchu llawer o newidiadau ym mhob maes. Y Covid-19 wedi gorfodi llawer o lywodraethau i ddatgan argyfwng iechyd, a dyna pam y cafodd ei gyfyngu.

Cyfyngder a newidiodd bopeth

Cafodd y caethiwed effaith gadarnhaol ar y clefyd, ond creodd argyfwng economaidd byd-eang enfawr ac yn amlwg ar ein gwlad hefyd. Hyd yn oed heddiw, mae'r diwydiant bwytai ac adloniant yn cael ei effeithio'n ddifrifol. Ar ben hynny, mae'r mesures nid oedd y llywodraeth a gymerwyd yn helpu materion. Ond y tu ôl i'r proffesiynau cythryblus hyn mae yna lawer o bobl sydd mewn perygl o golli popeth yng nghyffiniau llygad. Yn wir, mae sawl sefydliad mewn perygl o gau i lawr a rhoi gweithwyr allan o waith.

TPMP, yr alwad am help yr anobeithiol

Yn wir pan gollwn obaith a meddwl nad oes unrhyw un yn gwrando arnom, rydym yn penderfynu sicrhau bod ein hunain yn cael ein clywed yn wahanol. Yn sydyn, ychydig ddyddiau yn ôl fe wnaeth nifer dda o arddangoswyr ymosod ar y fynedfa i'r stiwdio lle cafodd TPMP ei ffilmio. Felly, mae'r diogelwch roedd yn rhaid i'r blwch ymyrryd fel nad yw'n cymryd cyfran anghymesur. Ond nid dyma oedd ewyllys yr arddangoswyr ac fe wnaeth Cyril Hanouna ei ddeall yn gyflym. Yn wir, roeddent eisiau siarad i fynegi eu siom. Felly, rhoddodd y gwesteiwr Cyril Hanouna rein am ddim iddynt yn y meicroffon.

Yn dilyn hynny, soniodd yr arddangoswyr am yr amodau gwaith y maent yn eu profi ar hyn o bryd. Effaith yr argyfwng iechyd arnynt. Geiriau a symudodd y Baba gwych. Yn sydyn, mae Cyril Hanouna yn eu gwahodd i sioe ychydig ddyddiau'n ddiweddarach i fynd i fanylion.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.cuisineza.com

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.