Mae gollyngiad enfawr yn dweud y bydd unig sioe MCU Marvel eleni yn cyflwyno'r X-Men - BGR

0 27

  • Yn ôl gollyngiad helaeth, mae'n debyg y bydd yr unig antur Marvel i'w dangos am y tro cyntaf eleni yn egluro tarddiad yr X-Men yn yr MCU.
  • Rhywun sy'n honni iddo weld WandaVision cynigiodd ddigon o fanylion am y gyfres deledu, gan gynnwys thema gyffredinol y sioe deledu, Avengers cameos, a'r olygfa ôl-gredydau sy'n sefydlu ffilm Cam 4 allweddol MCU.
  • Yn ôl pob sôn, bydd y sioe deledu yn mynd i’r afael â mutants yr MCU, heb gyfeirio atynt fel yr X-Men.

Dylai Disney fod wedi cael o leiaf bedwar antur Marvel newydd mewn theatrau ac ar Disney + eleni, ond roedd hynny cyn i’r pandemig coronafirws newydd ddifetha popeth. Gohiriwyd dwy ffilm gyntaf y flwyddyn ddwywaith, ac nid ydynt i fod i lansio mewn theatrau tan 2021, gan dybio bod yr argyfwng iechyd yn gwella. Bu’n rhaid gohirio sioeau teledu eraill ac effeithiodd y pandemig ar bob cynhyrchiad cyfres ffilm a theledu, nid Marvel yn unig.

Ar ben hynny, mae yna orchymyn penodol y mae Marvel wedi'i gynllunio ar gyfer Cam 4 yr MCU, a Y Hebog a'r Milwr Gaeaf efallai na chaniateir ar Disney + hyd nes y Black Widow yn taro theatrau. Mae hynny'n gadael WandaVision fel yr unig antur Cam 4 MCU a gadarnhawyd ar gyfer 2020. Bydd y sioe deledu yn cael ei dangos am y tro cyntaf rywbryd ddiwedd mis Tachwedd neu ddechrau mis Rhagfyr, o bosibl ar ôl hynny Mandalorian 2 yn gorffen. Gwelsom eisoes digon o ollyngiadau plot am yr hyn a allai droi allan i fod un o'r cyfresi teledu MCU mwyaf cyffrous. Ond rydych chi ar fin cael digon o bethau ychwanegol WandaVision gwybodaeth diolch i berson a oedd, yn ôl y sôn, wedi gwylio'r gyfres gyfan. Gochelwch, fel y mae rhai anrheithwyr mawr yn dilyn isod, gan gynnwys esboniad swyddogol Marvel am fwtaniaid yr MCU.

Yn yr un modd ag unrhyw si Marvel arall, nid oes unrhyw sicrwydd y bydd y wybodaeth yn cael ei phostio 4chan yn gywir. Ond dywedodd person ei fod ef neu hi'n gwylio'r sioe gyfan ac yn ateb y mwyafrif o gwestiynau amdani.

Prif thema'r gyfres yw salwch meddwl, a chawn weld Wanda (Elizabeth Olsen) yn ymdopi â'r holl golled y mae wedi'i phrofi yn ystod yr ychydig flynyddoedd MCU diwethaf. Ers Oedran y Ultron, collodd ei rhieni, arbrofwyd arni, ac yna collodd ei brawd. Daeth o hyd i deulu yn yr Avengers, dim ond i ddod yn achos y Sokovia Accords, digwyddiad gwleidyddol a fu bron â rhannu'r tîm er daioni. Daeth Thanos a chymryd y dyn y syrthiodd mewn cariad ag ef oddi wrthi, a diflannodd o'r byd am bum mlynedd. Cymerwyd dial hyd yn oed oddi wrthi ac nid oedd ganddi amser real i wella.

Rydyn ni'n mynd i weld chwalfa feddyliol Wanda yn y gyfres deledu, a fydd yn arwain at Wanda yn dod yn ddihiryn o bob math ar gyfer yr anturiaethau nesaf, sy'n digwydd bod Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dywedodd gollyngiadau blaenorol hynny Wanda fyddai dihiryn y ffilm ac y bydd Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) yn ymddangos yn y gyfres deledu.

Mae Wanda yn creu bydysawdau poced i ddelio â’i phoen, ac mae’r rheini’n rhyddhau “pob math o anhrefn.” Dyna pam mae Strange yn ymddangos yn y bennod ddiwethaf, ac mae'n debyg y bydd yn delio â'r anhrefn hwnnw yn y ffilm. Mae'r penodau yn 40 munud o hyd yr un, gyda'r diweddglo oddeutu awr, meddai'r person. Mae'r gyfres yn well nag un Amazon Y bechgyn os ydych chi'n gefnogwr Marvel, ac mae'n “rhaid gwylio” os ydych chi'n dilyn y stori.

Mae Wanda yn creu chwe realiti, yn seiliedig ar gomedi eistedd hŷn, gan gynnwys Bewitched, Bunch Brady, Roseanne, Gadewch ef i'r Afanc, Tŷ Llawn, ac un modern. Tôn gyffredinol y ffilm yw “drama ryfedd,” gydag Agnes (Kathryn Hahn) a Vision (Paul Bettany) i fod i ddarparu rhyddhad comig yn hanner cyntaf y ffilm. Mae gan Monica Rambeau (Teyonah Parris) ychydig o “linellau cringe” hefyd wrth chwarae ymlaen.

WandaVision
Paul Bettany yw Vision ac Elizabeth Olsen fel Wanda Maximoff yn Marvel Studios ' WandaVision Sioe deledu ar Disney +. Ffynhonnell ddelwedd: Marvel Studios

Mae'r gyfres yn tywyllu'n raddol wrth i Wanda ddelio â'i hiechyd meddwl. Mae'r gollyngwr yn esbonio bod Wanda yn creu bydysawd poced newydd bob tro y mae'n sylweddoli bod yr un blaenorol yn methu. A phan fydd hynny'n digwydd, mae Wanda yn pasio allan. Mae'n debyg bod ei efeilliaid yn cael llawer o amseroedd sgrin ar wahanol oedrannau, ac maen nhw'n mynd i fod yn yr MCU am ychydig. Dywedodd sibrydion blaenorol y byddai'r efeilliaid yn rhan o groesfan Young Avengers i lawr y ffordd. Mae'n debyg bod Agatha Harkness / Agnes yn herwgipio'r plant ar ddiwedd y sioe i'w cadw'n ddiogel rhag “Wanda sy'n gynyddol ansefydlog.”

Mae Quicksilver (a chwaraewyd gan Aaron Taylor-Johnson o’r blaen) hefyd yn gwneud ymddangosiad yn y bennod ddiwethaf, a dyna sut y bydd Wanda yn sylweddoli ei bod wedi creu byd ffantasi. Yn ddwfn i lawr, mae hi'n gwybod bod ei brawd wedi marw.

WandaVision yn cyflwyno'r un sglein Marvel rydych chi'n ei ddisgwyl gan ffilmiau MCU, gan gynnwys sinematograffi a dilyniannau gweithredu tebyg. Yn yr ail bennod olaf, byddwn yn darganfod bod gan Monica Rambeau y pŵer i amsugno pŵer. Mae hi'n draenio Wanda, ac ar yr adeg honno mae hi'n cael ei thaflu allan o'r bydysawd poced - rydyn ni'n ei gweld hi'n cael ei thaflu allan o'r bydysawd yn y trelar.

Yn y bennod ddiwethaf, bydd ymladd enfawr yn cynnwys Wanda a Vision ar un ochr, yn erbyn rhyw 50 o asiantau a cherbydau SWORD. Dyna frwydr fwyaf a gorau'r tymor, ac mae'n rhywbeth y cyfeiriwyd ato o'r blaen. Gosodwch luniau a ollyngodd ychydig fisoedd yn ôl pryfocio digwyddiad enfawr yn cynnwys SWORD.

O ran Vision, bydd yn cael llawer o ddatblygiad cymeriad yn y sioe deledu, ond mae'n ymddangos mai hwn fyddai'r tro olaf y byddwn yn ei weld. Mae'n bendant yn ddychymyg Wanda sy'n chwarae rhan enfawr yn ei chwalfa feddyliol. Yn y diweddglo, bydd yn datgan ei gariad tuag at y fenyw ifanc, gan ddweud wrthi y bydd yn rhaid iddi adael iddo fynd er mwyn iddi wella. Bydd yn dweud wrthi y bydd gyda hi am byth ac y bydd eu meddwl yn un.

SWORD yw'r dynion da, meddai'r gollyngwr. Nhw yw disodli SHIELD, a nhw fydd yn dweud wrth y gynulleidfa am y mutants. Bydd yr awgrym yn galw heibio yn y bennod olaf pan fydd Wanda yn cael ei chaethiwo gan SWORD. Byddant yn egluro bod gan ganran fach o'r bobl a ddychwelwyd o'r snap newidiadau DNA a roddodd bwerau iddynt. Mae Agnes yn un ohonyn nhw, ac mae’r asiant Tsieineaidd yn defnyddio’r gair “mutant” i’w disgrifio. Mae'n debyg mai'r asiant Tsieineaidd yw Jimmy Woo (Randal Park), a welsom ni ynddo Ant-Man a'r Wasp. Nid yw Marvel wedi gallu sôn am yr X-Men na'r mutants hyd yn hyn, gan fod yr hawliau'n eiddo i Fox. Ond dywedodd Marvel fod prosiectau X-Men yn y gweithiau pan gyhoeddodd Gam 4 yr MCU ym mis Gorffennaf 2019. Dadorchuddiwyd unrhyw deitlau X-Men ar y pryd, gan ysgogi dyfalu y bydd y mutants yn cael eu cyflwyno yng Ngham 4.

Ar wahân i Rambeau a Woo, mae Dary Lewis (Kat Dennings) hefyd yn asiant SWORD. Wel, arbenigwr ffiseg.

Mae'r gollyngiad hefyd yn disgrifio'r olygfa ôl-gredydau ar ôl y diweddglo. Mae'n debyg y bydd Mordo (Chiwetel Ejiofor) yn mynd â Wanda i ystafell gyda ffigyrau cysgodol, lle bydd yn ei chyflwyno i'r hyn sy'n swnio fel y dihiryn yn eistedd ar gadair debyg i'r orsedd. “Mae wedi bod yn aros am amser hir i gwrdd â chi,” meddai Mordo. Disgwyliwn i Mordo fod yn un o fechgyn drwg Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ac ymddengys fod hwn yn drosglwyddiad perffaith i'r Strange dilyniant.

Dechreuodd Chris Smith ysgrifennu am declynnau fel hobi, a chyn ei fod yn gwybod ei fod yn rhannu ei farn ar bethau technoleg gyda darllenwyr ledled y byd. Pryd bynnag nad yw'n ysgrifennu am declynnau mae'n methu â chadw draw oddi wrthyn nhw, er ei fod yn ceisio'n daer. Ond nid yw hynny o reidrwydd yn beth drwg.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ar https://bgr.com/2020/10/14/marvel-movies-wandavision-plot-leak-x-men-introduction-post-credits-scene/

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.